Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Asfaltové velkoplošné vlnité desky

7. 6. 2013

Střešní krytina z asfaltových vlnitých desek je velice lehká. Hmotnost se většinou pohybuje do 4 kq/m2, jedná se o jednu z nejlehčích střešních krytin vůbec. Nejčastěji bývá používána na střechy různých jednoduchých zahradních staveb, přístřešků, kolen, garážových stání, zejména ale na střechy mnohem větších rozměrů,a to hlavně na stavby zemědělské, hospodářské a průmyslové či na skladové haly. Asfaltová velkoplošná kryti na je často využívána i na svislé opláštění těchto objektů. Na střechy rodinných domů se používá výjimečně.

Střešní krytina Onduline
Střešní krytina Onduline


Spotřeba krytiny při pokládce závisí na sklonu střechy. Jednou deskou zakryjme cca 1,3 m2 (platí při nízkém sklonu) až maximálně téměř 1,6 m2 (platí pro vyššísklony). U jednoduchých typů střech (sedlová, pultová) je prakticky nulový prořez materiálu a spotřebu lze obvykle předem spočítat s přesností na kus. Desky se prodávají (a dodávajl) na kusy. Vzhledem k extrémně nízké hmotnosti je jejich přeprava velmi jednoduchá, osobním autem dokážeme odvézt materiál pro zakrytí i více než 50 m2 střechy.

Výrobci, ceny, záruky

Vlnité asfaltové desky jsou u nás k dostání prakticky jen od dvou výrobců - společnosti Onduline a Gutta. Produkty obou společností jsou velmi podobné, a to jak rozměrově, tvarově, barevným provedením, tak i kvalitou zpracování.

Cena této střešní krytiny je velmi nízká. Pohybuje se okolo 120 Kč/m2, Pokud do ceny započítáme i nutné přesahy a originální kotevní prvky, bude celková cena kolem 170 Kč/m2, což řadí tuto krytinu mezi nejlevnější vůbec. Uvedené ceny jsou orientační a bez DPH.

Záruka na asfaltové vlnité desky je většinou 15 let. Záruka se vztahuje na vodonepropustnost, to znamená, že po tuto dobu nedojde za běžných klimatických podmínek k zatečení srážkové vody do střešního pláště. Záruka se nevztahuje na vady způsobené chybnou montáží, špatným kotvením či na stálost povrchové úpravy.

Zásady pokládky asfaltových vlnitých desek

Pokládka této krytiny je možná již od extrémně nízkých sklonů, většinou od 5°. Vzhledem ke sklonu střechy se mění podmínky pokládky. Pro pokládku na střechy se sklonem v rozmezí 5-10° je nutno vždy zhotovit jako podklad plné bednění (z prken, dřevoštěpkových desek apod.). Zároveň je nutné provést boční přesah přes dvě vlny a horní přesah minimálně 30 cm. Při pokládce na střechy se sklonem od 11 ° se desky pokládají na střešní latě. Při sklonu do 15° je maximální délka laťování 45 cm, při vyšším sklonu se délka laťování zvyšuje až přes 60 cm. Zároveň se boční přesah liší překrytím jedné vlny, horní přesah se zkracuje až pod 20 cm. Montáž můžeme provádět i na naprosto svislé plochy. Jednou ze zásad pokládky je montáž desek na vazbu, nikoli na střih.

Vzhledem k nízké hmotnosti materiálu je nutné velmi pečlivé kotvení. To se provádí speciálními originálními hřeby s plastovou nebo gumovou hlavou. Hřeby se vždy umísťují do horní části vlny, nikdy ne do vlny spodní. Spotřeba kotevních hřebů je cca 20 ks na montáž jedné desky. V žádném případě se krytina nesmí kotvit jinými hřeby nebo menším počtem hřebů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o krytinu na bázi asfaltu, nedochází skrz plochu krytiny prakticky kžádnému prostupu vzduchu (a vzdušné vlhkosti), a hrozí tedy srážení vodních par na spodním povrchu krytiny. Z tohoto důvodu musíme odvětrání střešního pláště pečlivě řešit. U staveb s nekrytými obvodovými stěnami je větrání samozřejmě bezpředmětné. Ovšem u staveb, kde je střešní plášť zateplený (střechy chat, rodinných domů) nebo je v objektu větší výskyt vodní páry (objekty určené pro chov hospodářského zvířectva - stáje, kravíny apod.), je nutné odvětrání provést.

U střech se záklopem (s nízkým sklonem) je nutné provést větrací vzduchovou mezeru pod záklopem, u ostatních střech pod latěmi zde platí pravidlo pro návrh dimenze větrané mezery uvedené v předchozích kapitolách. V okapní části je nutné zajistit přívod vzduchu do střešního pláště, ve hřebenové pak umožnit jeho výdech z průběžné vzduchové mezery. Přívod u okapu se řeší mezerou zakrytou vhodnou mřížkou, výdech buď provedením větraného hřebene nebo zabudováním bodových větracích prvků těsně pod vrcholovou část střechy.

Ochrana proti sesuvu sněhu ze střechy je u této krytiny značně problematická a prakticky se žádné systémové prvky nevyrábí. Důležité všakje uvědomit si, v jaké sněhové oblasti střechu realizujeme (resp. velikost zatížení sněhem) a podle toho případně změnit laťování. Ne všude je možné využít maximálních roztečí střešních latí. Silná vrstva sněhu může nedostatečně podepřenou krytinu prohnout nebo zcela nenávratně poškodit.


Přehled výrobců vlnitých krytin najdete zde


Výhody, nevýhody, nejčastější chyby

Výhody asfaltových vlnitých desek
 • Velice jednoduchá pokládka, kterou snadno zvládne i středně zručný laik.

 • Oproti jiným kryti nám určeným na šikmé střechy možnost pokládky od extrémně nízkých sklonu.

 • Nízká hmotnost střešní krytiny: vhodné na rekonstrukce objektů, kde je třeba dbát co nejnižšího zatížení střešní konstrukce, další výhodou je snadná doprava a manipulace s materiálem.

 • Velmi rychlá pokládka bez nutnosti speciálního vybavení.

 • Velmi nízká cena materiálu i nízká cena za pokládku realizační firmou (vzhledem k rychlosti a jednoduchosti pokládky).

Nevýhody asfaltových vlnitých desek

 • Nižší životnost a záruka než např. u pálených a betonových střešních tašek nebo plechových krytin.

 • Prakticky jediný tvar a pouze 4 barevná provedení.

 • Asfaltová střešní kry ti na nedýchá: pokud provedeme špatně odvětrá ní střešního pláště nebo jej neprovedeme vůbec, hrozí silná kondenzace v podstřeší, vznik plísní a hniloba dřevěných prvku.

 • Omezená možnost pohybu po střeše: zejména v teplých dnech je materiál poměrně změklý a po střeše se musíme pohybovat po velkoplošných podložkách (žebříky, prkna apod.)


Nejčastější chyby při pokládce asfaltových vlnitých desek
 • Montáž na nižší sklon, než uvádí výrobce.

 • Montáž na laťování o větším rozponu, než dovoluje výrobce.

 • Montáž na laťování při sklonu střechy, kdy by mělo být použito bednění.

 • Neodvětraný či nedostatečně odvětraný střešní plášť: zejména v objektech určených pro chov hospodářského zvířectva dochází k obrovské produkci vodních par, které často kondenzují ve vrcholové části střešního pláště.

 • Kotvení neoriginálními hřeby nebo nedostatečný počet kotevních prvku.

 • Montáž na příliš řídké laťování: desky se pod tíhou sněhu mohou prohnout nebo úplně poškodit.


zdroj článku: Šikmé střechy

Grada Šikmé střechy

autor: Pavel Kopta, Jana Janoušková/krytiny-strechy.czŠtítky: Asfaltová vlnitá deska, Lehká krytina, Velkoplošná krytina
Rubriky článků