Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Parozábrana ve střeše - Seriál Moderní střecha

20. 6. 2010

Parozábrany ve střechách mají nezastupitelnou úlohu z hlediska funkčnosti zateplených střech (u nezateplených konstrukcí parozábrana nemá smyl). Primárním účelem parozábrany je zabránit nebo zbrzdit pronikání vodních par do tepelné izolace tak, aby v ní nekondenzovaly vodní páry vůbec, nebo jen v minimální míře. Zavlhnutí tepelných izolací totiž dramaticky snižuje jejich funkčnost. Voda je velmi dobrý vodič tepla a každé 1% zavlhnutí znamená snížení účinku některých tepelných izolací až o 30%.


parozábrany - ilustrační foto
Ilustrační foto - Dvouplášťová plochá střecha. Skladba - parozábrana (asfaltový pás), odvětráváná mezera tvořená tesařskou konstrukcí ve spádu, hydroizolace - asfaltové pásy.

 

Z pohledu minimalizace proniknutí vodních par do konstrukcí rozdělujeme materiály na parobrzdy a parozábrany. Účinek těchto materiálů se dá měřit v ekvivalentní difuzní tloušťce (označení např. sd, které je ekvivalentem k odporu, který by kladl sloupec vzduchu, aby měl stejný účinek jako materiál. Například materiál sd=100 m má stejný odpor vůči pronikání vodních par,  jako 100 m sloupec vzduchu).

Účinek parobrzdy je nižší než u parozábran (cca kolem 10m, kdežto parozábrany mohou mít účinek až 1500 m - hydroizolační pásy s kovovými vložkami určené pro vytváření parozábran).

 

Funkce parozábrany ve střeše

Parozábrana (parobrzda) pod sebou (v interiéru) zadržuje vodní páry tak, aby nepronikaly (nebo pronikaly jen ve velmi omezeném množství) do dalších materiálů konstrukce, převážně do tepelné izolace. Pokud je navržena dostatečná vrstva tepelné izolace a parozábrana je funkční, páry budou ve skladbě kondenzovat jen v omezené míře nebo vůbec.
Pokud by byla tepelná izolace poddimenzována a teplota kolem hodnoty rosného bodu by byla v oblasti parozábrany, začnou kondenzovat vodní páry na parozábraně (parobrzdě).
Pokud by parozábrana nebyla provedena, nebo by byla provedena nedobře, budou vodní páry plynule prostupovat tepelnou izolací a kondenzovat v ní.

 

Typy parozábran

U šikmých střech jsou nejvíce využívány parozábrany (parobrzdy) na bázi například polyolefínové fólie vyztužené mřížkou. Tyto mají pouze funkci parobrzdy/parozábrany.
Dále se u šikmých střech používají parobrzdy (parozábrany) opatřené z jedné strany (interiérové) tenkou kovovou fólií. Tento typ parozábrany funguje částečně i jako ,,zrcadlo" odrážející část tepla zpět do interiéru.
Pro ploché střechy jsou užívány parozábrany například polyetylenové, o dostatečné tloušťce materiálu, nebo asfaltové pásy a asfaltové pásy s kovovou vložkou (vysoce účinné).

Jakou parozábranu použít? Typ parozábrany by měl být stanoven výpočtem, zejména u plochých střech.

Parozábranu je nutné realizovat s velkým důrazem na detail. Při zkoumání vlivu perforace parozábrany na její funkci bylo zjištěno, že při otvoru 0,1% plochy parozábrana funguje už jen na 10% a při 1% poškození (otvoru) už nefunguje vůbec. Zvýšený důraz na detail také znamená, že bude užito k provedení spojení jednotlivých pruhů parozábrany a k napojení parozábrany na konstrukce vhodných doplňků. Většina výrobců parozábran také dodává nebo sama vyrábí originální příslušenství jako jsou těsnicí a napojovací pásky nebo tmely. Mnoho defektů na parozábranách je totiž způsobena použitím obyčejných lepicích pásek nebo kobercových samolepicích pásek, kdy v mnoha případech dojde v krátké době k rozpojení pruhů parozábran.

 

Rozdíl mezi funkční parozábranou a střechou bez parozábrany.

U funkční parozábrany se vodní páry zdržují v interiéru, proniká minimum. V oblasti rosného bodu tedy nemá co kondenzovat (nebo minimálně).

funkční parozábrana

Střecha bez parozábrany nebo s parozábranou nefunkční: páry prostupují bez problémů, zde kondenzují v oblasti rosného bodu a tepelná izolace zavlhá, čímž se snižuje její účinnost.

nefunkční parozábrana
Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE


Další články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE
autor: Krytiny-Strechy, JN

 Štítky: Prostup střechou, Parozábrana, Tříplášťová střecha
Rubriky článků