Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Asfaltové šindele - Seriál Moderní střecha

7. 5. 2010

Asfaltové šindele jsou populární, lehkou krytinou, která se uplatňuje jak na novostavbách, tak na střechách rekonstruovaných (ve velké míře například u rekonstrukcí střech s původní krytinou azbestocementovou). I zde ale v drtivé většině případů platí, že nelze srovnávat podezřele levné šindele a šindele vyrobené ke spokojenosti zákazníka, na které si ale musíme připlatit. Většinou poznáte rozdíl poměrně brzy. Velmi levné šindele mohou začít ztrácet ochranný posyp, předčasně stárnou a stávají se velmi křehkými apod.

Tegola, šindel Master
   TEGOLA Bitumenový plastický dvouvrstvý šindel Master

 

Také není od věci zmínka, že lidé v zemích, ve kterých se často využívají asfaltové šindele (USA, Kanada, Belgie apod.), jsou zvyklí čas od času přidat další vrstvu šindele na tu původní, takže nepovažují tento materiál za věčný.

Asfaltové šindele se používají za určitých podmínek pro střechy od sklonu cca 15°, běžně pak od sklonu cca 20-25° do cca 85° (samozřejmě podle doporučení výrobce).

ODKAZ NA ASFALTOVÉ ŠINDELE V KATALOGU STŘEŠNÍCH KRYTIN

 

Skladba asfaltových šindelů

Výroba a skladba asfaltových šindelů je velmi podobná výrobě a skladbě asfaltových hydroizolačních pásů. Základem je nosná vložka, v dnešní době téměř výhradně ze skelného vlákna nebo kombinace skelné vlákno/polyester. Tato vložka je napenetrována a za horka je na ni nanášena asfaltová krycí hmota a to oboustranně. Síla vrstvy asfaltu do jisté míry ukazuje, jak je šindel kvalitní, trvanlivý. Asfalt pro šindele se používá jak oxidovaný, tak modifikovaný (vylepšený přídavkem modifikátoru) - vylepšuje vlastnosti krytiny - odolnost vůči nízkým teplotám, u SBS modifikace navíc asfalt získá elastičnost, výborně se zatahuje kolem perforací (hřebíků). Pro začátek by bylo dobré řídit se tím, že by šindel měl mít tloušťku alespoň 3 mm, aby jej bylo možné dále zvažovat pro použití na Vaši střechu.

Ochranný posyp - horní ochranný posyp tvoří buď drcená břidlice nebo keramický granulát. Materiály v barvě přírodní, nebo probarvené. Ochranný posyp slouží jednak jako estetická záležitost, kde výrobci kombinací barev posypů například navozují dojem plastičnosti, hlavně je ale posyp ochranou před slunečním zářením pro asfaltovou hmotu.
Ze spodní strany je šindel opatřen většinou velmi jemným posypem, například jemným pískem, který slouží jako separační vrstva, takže chrání šindele před slepením v balení a zároveň chrání šindel před nechtěným nalepením na dřevěné bednění (slouží jako kluzná vrstva). Jako varianty se ze spodní strany užívá rovněž tenké fólie. Ta se u drtivé většiny šindelů nestrhává (fólie se strhává vždy pouze u čistě samolepicích šindelů).

Aby bylo spojení šindelů mezi sebou co nejvíce funkční, to znamená aby v co možná největší míře zamezily proniknutí vody pod krytinu, jsou šindele vybaveny samolepicími pruhy aktivovanými teplem nebo stržením ochranné fólie. Dá se říci, že čím kvalitnější šindel, tím více procent plochy šindele je opatřeno samolepicími plochami.

Isola, šindel Rett
   ISOLA Bitumenový šindel Rett - šindel s tlakovými a lepícími body

 

Pokládka šindele

Fixace šindele na střeše se provádí mechanickým kotvením, hřebíky se širokou hlavou nebo speciálními nastřelovacími hřebíky. Každý výrobce si určuje počet mechanických kotev a jejich rozmístění pro daný typ a tvar šindele. Počet kotevních prvků se může lišit i v závislosti na sklonu střechy.
Nosnou konstrukcí pro krytinu z asfaltových šindelů je vždy plnoplošné bednění ve formě řeziva nebo OSB desek. Asfaltové šindele není možné montovat na latě.

Důležité pro pokládku šindele je počasí. Ideální dobou pro pokládku je druhá polovina jara a začátek léta, kdy již jsou teploty dost vysoké na to, aby se aktivovaly samolepicí pruhy na šindelích a zároveň rozumné teploty k tomu, aby se dalo při montáži na krytinu šlápnout a nepoškodit krytinu zašlápnutím posypu do asfaltové hmoty. Uvažovat se dá ještě o začátku podzimu. Rozhodně se ale vyhněte zimě a konci podzimu, kdy se samolepicí pruhy vlivem chladného počasí už neslepí, do jara se zanesou nečistotami a když už budou teploty pro aktivaci samolepicích pruhů šindele příznivé, nebudou se moci šindele pro vnesené nečistoty dostatečně slepit. Nespojená krytina tak neplní svou primární funkci - hydroizolační, voda může vzlínat pod krytinu. Za minimální požadavek pro aktivaci a slepení tepelných bodů lze považovat dlouhodobější teplotu nad 5°C.

IKO šindel Diamant
   IKO Bitumenový šindel Diamant

 

 

Doplňky asfaltových šindelů

Za hlavní doplněk lze považovat podkladní pásy. Podkladní pásy pod šindele slouží jako srovnávací vrstva a také jako pojistná hydroizolace (zejména při nižších sklonech střech). Občas se používají pouze srovnávací podkladní pásy, které ale netvoří pojistně-hydroizolační vrstvu. Podkladní pásy se nemusí využívat vždy, někteří výrobci připouštějí od určitého sklonu, daného montážním návodem, pokládku přímo na bednění nebo OSB desky.
Výrobci většinou dodávají ke svému šindeli také podkladní pás vlastní značky, často ale bývá využíván pás typu V13 - lepenka s nenasákavou vložkou jako levnější varianta. Investoři, kteří využijí jako pojistné hydroizolace pásy s nasákavou vložkou, například A330H, R330H apod., se mohou velmi brzy dočkat nemilého překvapení v podobě zvlněné krytiny. Způsobí to právě nasákavá vložka při zavlhnutí (stačí pouze kondenzace). Nerovnosti se největší pravděpodobností už nesrovnají.

Na trhu je rovněž kompletní sortiment odvětrávacích prvků. Jde jak o odvětrání střechy samotné, tak prvky k odvětrání kanalizace apod.

Ukončovací prvky střechy, tzn. závětrné lišty, okapnice, lemování, jsou téměř výhradně plechové.

Některé tvary šindelů vyžadují např. pro začátek u okapu nebo pro provedení hřebene speciální začínací šablony, které se od běžných šindelů liší tím, že jsou bez prořezů.

Pro napojení na oplechování se v hojné míře využívá systémových asfaltových nebo jiných tmelů.

 

 


Pokud je asfaltových šindelů užito pro střechu nad obytným podkrovím, je jednoznačně nutné ji realizovat s větranou vzduchovou mezerou mezi bedněním a tepelnou izolací.


Pokud se rozhodnete pro krytinu z asfaltových šindelů, je vhodné vybírat nikoliv podle ceny, ale podle toho, jakou dobu značka na trhu existuje a jakou má pověst. Zároveň je vhodné vybírat s ohledem na poskytovanou záruku a záruční podmínky. 

 

Tegola šindel prestige
   TEGOLA Bitumenový šindel Prestige Traditional  - Oxidovaný asfalt z impreg. vložkou ze skelných vláken a Měděnou folií


 


Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE

autor: Krytiny-Střechy, JN


Štítky: Lehká krytina, Asfaltový šindel, Střešní šablony
Rubriky článků