Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Eternit, vláknocementové šablony - Seriál Moderní střecha

29. 4. 2010

Tyto krytiny mají u nás bohatou tradici ještě z doby azbestocementových šablon. Pro tyto krytiny se kdysi vžil název ETERNIT, a to univerzálně, bez ohledu na výrobce krytiny, a tento stav stále trvá. Původní azbestocementové krytiny byly s ohledem na zdravotní závadnost zakázány a dnes se při manipulaci s nimi (zejména při rekonstrukcích střech nakládá jako s nebezpečným materiálem). Kdysi dominovaly českým střechám dva druhy střešních šablon z azbestocementu - rovinné desky - šablony, tvořící zdaleka rozeznatelný pravidelný čtvercový rastr a šablony vlnité, které se používaly na budovy pro bydlení spíše ojediněle, ale o to více se s nimi pokrývaly průmyslové budovy a naprosto dominovaly na střechách kravínů a vepřínů. Po zákazu používání azbestu byli výrobci nuceni nalézt novou materiálovou modifikaci krytiny. Náhradu azbestu nalezli v celulóze. Proto dnes nese tento typ krytiny onen název - vláknocementová.Sortiment vláknocementových krytin

Dnešní sortiment vláknocementových krytin je co do formátu šablon velmi různorodý:

- šablony pro francouzské krytí

Eternit, Dacora, šablona 40x40cm
   Eternit, Dacora, šablona 40x40cm

 

- šablony pro německé krytí

Eternit, Dacora, šablona s obloukem 40x40cm

   Eternit, Dacora, šablona s obloukem 40x40cm

 

- obdélníkové šablony (dánský, anglický obdélník)

Eternit, Dacora, obdelník
   Eternit, Dacora, obdelník

 

pozn.: existuje i povrchová úprava se sraženými hranami, která poměrně věrně imituje břidlici

 

- vlnité šablony

Cembrit, Vlnité desky

   Cembrit, Vlnité desky

 

Montáž a popis vláknocementových krytin

Podkladem pro vláknocementové šablony může být:
- Laťování
- Plnoplošné bednění

Pro přesné stanovení podkladu je potřeba si pečlivě nastudovat montážní návod výrobce. Někteří povolují oba způsoby, někteří povolují pouze montáž na latě nebo pouze na bednění (záleží na typu šablony)! Tam kde je například krytina více namáhána zatížením sněhu (podle oblasti) nebo u úžlabí, kde hrozí velké zatížení sněhem při pohybu sněhu na střeše, doporučují výrobci při montáži na latě zhuštění laťování tak, aby šablony vlivem zatížení nepraskaly. Rovněž dimenze laťování nebo bednění se řídí určitými předpisy. Výrobci si v montážních návodech často vymiňují, že při překročení určité rozteče krokví musí být zvýšena dimenze latí (bednění) tak, aby nedošlo k příliš velké deformaci, která by negativně ovlivňovala funkčnost krytiny.

Krytiny se vyrábí jak v barevné variantě přírodní (nebarvená), dále se barví nástřikem povrchu, na řezu však zůstává barva přírodní. Existují i výrobky barvené přímo ve hmotě šablony, takže i na řezu si šablona zachovává barevný odstín povrchu.

Připevňování krytiny ke střeše je prováděno mechanickými kotvami ve formě vichrových spon, háčků nebo hřebíků. Kotevní prvky musí splňovat požadavek na protikorozní ochranu, takže je preferována například měď nebo nerez. U velkoformátových tabulí např. typu Vltava (vlnovka) může být montována buď šrouby s krycí podložkou nebo háčky přichycovanými na vazničky, které jsou kladeny rovnoběžně s okapem. Háček stejně jako šroub prochází krytinou v horní vlně balony a rovněž je opatřen krycím kloboučkem.

Vláknocementové šablony jsou prakticky nehořlavým materiálem. Za vláknocementové velmoci lze v Evropě považovat Belgii, Německo a koneckonců i u nás se tento materiál vyrábí. Přestože u nás je tato krytina oproti minulosti lehce na ústupu, což je způsobeno i větším výběrem materiálů na trhu, pokud pojedete do Belgie, rozhlédněte se po střechách. Eternit uvidíte prakticky všude. Při správné montáži, při výběru dobrého materiálu a při správném návrhu Vám tato krytina může velmi dobře sloužit dlouhou dobu, o čemž svědčí nejen zkušenosti obyvatel Belgie.Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE


autor: Krytiny-Střechy, JN

 Štítky: Vláknocementová krytina, Asfaltový šindel, Střešní šablony
Rubriky článků