Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Plechy, Falcované krytiny - Seriál Moderní střecha

19. 4. 2010

Střešní krytina z falcovaných plechů je bezpečnou a ověřenou technologií, která se velmi dobře uplatnila na historických budovách stejně tak jako například na střechách v horských oblastech. Krytinu si velmi oblíbili i architekti, kteří ji mají rádi díky prostému vertikálnímu členění plochy. Zmíněná bezpečnost této krytiny spočívá zejména v tom, že i při velmi malém sklonu krytina dobře odvádí vodu prakticky bez nebezpečí zatečení.

 

Materiály na falcované krytiny


Materiály, které se využívají pro provádění falcovaných krytin jsou jak pozinkované plechy , u kterých se počítá s pozdějším opakovaným prováděním ochranných nátěrů, tak z plechů bezůdržbových, jako jsou pozinkovaný plech s povrchovou úpravou (plast apod.), titanzinkové plechy nebo plechy měděné či hliníkové. Měď znáte velmi dobře z věží kostelů. Materiál získává časem patinu, nejdříve černou, poté běžná měď zezelená. Jako velmi odolný materiál pro výrobu střešních krytin je znám už prakticky od středověku. Titanzinkové plechy - i tento materiál znáte, jen si to asi neuvědomujete. Honičky na střechách Paříže s Belmondem nebo filmy s Fantomasem - ano, ty střechy na kterých se odehrávají tyto záběry, ty jsou provedeny z titanzinku. Materiál je, stejně jako měď, bezůdržbový a v průběhu času se barevně mění jen málo. U pozinkovaných krytin s povrchovou úpravou povrchu (například polyesterem), které se k těmto účelům používají je velká výhoda v jejich barevné variabilitě a výrobci dokáží dodat široké spektrum barev RAL.


Rozdíly v jednotlivých materiálech se také odráží i v nutnosti přizpůsobit vybranému materiálu práce. Například měď a hliník mají z uvedených materiálů zdaleka nejvyšší tepelnou roztažnost (tzn. že se při stejném rozdílu teplot protáhne prvek z hliníku více, než prvek například z titanzinku apod.). Proto je nutné materiálu a tloušťce materiálu přizpůsobit jak šířku plechů, ze kterých budeme falcovanou krytinu provádět, tak maximální délku plechů. Také způsob upevnění se přizpůsobuje materiálu. Falcované plechy se připevňují k bednění (ať už z řeziva nebo z OSB desek, které tvoří výhradně podklad pod bednění) pevnými nebo dilatačními příponkami (materiál příponek musí být rovněž vybírán s ohledem na vybraný materiál plechu). Tyto příponky se falcují zároveň s plechy a tím přidržují krytinu na místě.

Tabulka snášenlivosti kovů

Prefa, Hliníkový plech Prefalz
 
Prefa, Hliníkový plech Prefalz

 

Zásady navrhování falcovaných krytin

Co se klonů použitelnosti krytiny týče, jsou takovéto (čerpáno z publikace Základní pravidla pro klempířské práce Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů) v závislosti na druhu spoje je minimální sklon střechy 7°. Pokud bude užito dodatečných opatření jako je například bezpečnější provedení podstřeší nebo těsnění do falce, může být sklon snížen až na 3° (v závislosti na účinnosti opatření). Tento sklon si ale opravdu vyžaduje velmi sofistikovaný návrh a provedení střechy. Při sklonu 7° (resp. 3°) je téměř nemyslitelné provedení prostupu, výlezu, střešního okna.

Protože je v dnešní době navrhována krytina z falcovaných plechů i na rodinné domy s obytným podkrovím, je samozřejmě nutné brát ohled i na správné provedení střešní skladby. Zde v žádném případě nesmí chybět větraná vzduchová mezera pod bedněním. A jakým způsobem se dá například v hřebeni vytvořit mezera, kam by větraná mezera ústila? Vynikajícím způsobem má například tento detail zpracována firma Rheinzink, pro své titanzinkové plechy. Jde o vytvoření jakési stříšky na vyústěním větraných mezer.

 

A jak může vypadat skladba takové střechy nad obytným podkrovím z falcovaných plechů?


Například takto (od interiéru k exteriéru):
- sádrokarton

- tepelná izolace 50 mm pod krokvemi do roštu kolmého na krokve

- parozábrana

- tepelná izolace mezi krokvemi 250 mm

- pojistná hydroizolace se slepenými přesahy (větrotěsná vrstva)

- větraná vzduchová mezera na výšku konralatí

- bednění z OSB desek

- strukturovaná dělicí fólie (například NORTON TF plus, Delta Trela plus)

- Falcovaný titanzinkový plech

 

Co je strukturovaná dělicí fólie?

Co může plechům uškodit je, když leží dlouhodobě ve vlhkém prostředí (extrém je, když prakticky leží ve vodě). V tomto ohledu lze v OSB deskách, které jsou jinak v mnoha ohledech lepší než bednění z řeziva, vidět jejich nedostatek. Pokud na spodní straně plechu vykondenzuje voda a plech je položen přímo na OSB desce, může se vlivem vzlínavosti voda držet mezi plechem a OSB deskou dostatečně dlouho na to, aby plech časem degradoval. U dřevěného bednění je to tak, že část vlhkosti dřevo pojme a pokud by vlhkosti bylo tolik, že by dřevo neabsorbovalo dostatečně, vykápne v nejbližší mezeře. Proto doporučujeme používat, a zejména u bednění z OSB desek, pod plechy strukturovanou dělicí rohož, která drží plech 5 mm nad rovinou osb desky a tedy kondenzát odteče a plech neleží ve vlhku. To má jistě velmi dobrý vliv na dlouhodobé správné fungování celé střechy a krytiny zvláště.

Strukturovaná dělící rohož je využívána i v případech, kdy musíme pokládat titanzinkový plech položit na vrstvu betonu nebo omítky, se kterými se TiZn chemicky nesnáší.

 

Nízké sklony a použití falcované krytiny

Co si ale počít, pokud nám z nějakých důvodů (sklon, nutnost četných prostupů apod.) nedovoluje použití plechů pro provedení krytiny a přitom se nám vzhled výsledného členění střechy líbí, nebo na nás do něj tlačí památkáři pro zachování celkového vzhledu budovy?

Tímto směrem se ubíraly i myšlenky výrobců hydroizolačních fólií na bázi PVC. Šedé pvc hydroizolační fólie vzdáleně samy o sobě připomínají plech. Ale jakým způsobem dosáhnout imitace falcování? A byl na světě dekorační profil. Ten se v daném rozmezí nalepí nebo nataví horkým vzduchem přímo k hydroizolační fólii a vzhled falcovaného plechu je opravdu věrný. Někteří výrobci fólií šli až tak daleko, že začali vyrábět PVC hydroizolace v metalických odstínech mědi nebo pozinkovaného plechu. Tímto řešením jste schopni realizovat střechy již od spádu 1°(minimum pro ploché střechy dané normou) bez obav ze zatékání.

Tvar dekoračního profilu:

 Dekorační profil
   Dekorační profil

Výsledný efekt při požití dekoračního profilu je velmi věrný: 

Imitace facované krytiny
 Imitace falcované střešní krytiny (zdroj obr. www.FDT.cz)


Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE

Další články z kategorie: Plech na střeše ZDEautor:Krytiny-Střechy, JNŠtítky: Lehká krytina, Falcovaná krytina
Rubriky článků