Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Střešní tašky - Seriál Moderní střecha

4. 4. 2010

Jsou u nás bezpochyby nejrozšířenější krytinou. V taškových krytinách převažují betonové a keramické (pálené) tašky Velkou devizou těchto krytin je kromě jejich trvanlivosti i vysoká estetická hodnota. Výrobci si tuto skutečnost uvědomují a proto je na trhu široká škála nejen typů, ale i povrchových úprav krytin a barevných variant. Za obrovský se dá označit sortiment doplňků, který vykrývá prakticky všechny potřeby provádění krytin a řešení detailů.

 

Obecně se rozdělují střešní tašky, kromě dělení materiálového rozdělují:

- Podle velikosti na maloformátové a velkoformátové.

Maloformátové tašky jsou takové, kterých spotřebujeme na 1m2 střechy více, než 12 ks.

- Na posuvné a neposuvné.

Pro neposuvné tašky je potřeba velmi přesně dodržovat rozteče latí, posuvné tašky je možné posouvat až v rozptylu 30 a více mm. Tím se usnadňuje pokládka a lépe se tak vyrovnávají i nesouměrnosti střech.

- Na tašky s vodní drážkou a tašky bez vodní drážky.

Vodní drážka je opatření, které zvyšuje bezpečnost krytiny z pohledu zatečení vody, drážkové tašky se jako jediné dají pokládat pouze v jedné vrstvě. Pro představu, taškou bez vodní drážky je například typ Bobrovka.

 

Keramické střešní tašky můžeme dělit podle povrchové úpravy na:

- Režné (přírodní)

bez povrchové úpravy. Barevnost odpovídá pálené keramice, pozor ale na zásadní rozdíl mezi jednotlivými místy, kde se tašky vyrábí. Výsledná barevnost je závislá na poměru jednotlivých komponent jílu, který se pro výrobu využívá. Proto je vhodné využívat k režným taškám hřebenáče právě z toho výrobního závodu, ze kterého pochází i taška.

Tondach Hranická11, režná
   Tondach taška Hranická 11, režná

 

- Engobované střešní tašky

tašky se před vypálením v peci opatří tenkým povlakem z jílu s příměsemi přírodních oxidů kovů. Po vypálení taška získává povrchovou pololesklou úpravu. Taška méně saje vodu, odvod srážek je rychlejší. Engoba je náchylná na poškrábání při neopatrné manipulaci.

 Erlus, taška Linea, engoba
    Erlus, taška Linea, engoba

 

- Glazované střešní tašky

glazura je podobná povrchové úpravě engoba, do směsi se ale přidává vyšší podíl příměsí, které po vypálení na povrchu tašky vytvoří vysoce lesklý povrch, který je mnohem odolnější než engobovaný. Dal by se přirovnat k tenké vrstvě skla. V oblasti keramických tašek se jednoznačně jedná o nejfunkčnější povrchovou úpravu, tyto střešní tašky jsou také dražší než výše zmíněné (engobované a režné). Za nevýhodu těchto tašek lze považovat snad jen to, že pro svůj hladký povrch jsou nejnáchylnější ke sjíždění sněhu ze střechy, respektive pokud budeme mít dvě střechy se stejným sklonem bez opatření prosti sesuvu sněhu, na jedné glazované tašky a na druhé režné, ze střechy s glazovanými taškami sjede sníh dříve než ze střechy režné. Proto je u glazury nutné dbát protisněhových opatření mnohem bedlivěji.

 Röben, taška Monza, glazovaná
    Röben taška Monza, glazovaná

 

Betonové střešní tašky můžeme dělit podle povrchové úpravy na:

- Tašky povrchově neupravené,

beton může ale nemusí být probaven ve hmotě

- Tašky s ochranným nástřikem pololesklým nebo lesklým

 

 KM BETA, taška KMB Beta 
KM BETA, taška KMB Beta


Jednotlivé nástřiky nelze rozebrat blíže, každý z výrobců má kvalitativně odstupňované povrchové úpravy, rozdíl poznáte zejména v ceně střešní krytiny.

Nosný podklad pod skládané taškové střešní krytiny

tvoří vždy laťování, na které se tašky zavěšují, popřípadě dle požadavku výrobce se k latím tašky dokotvují (opatření proti sání větru, hřebík, vrut nebo příchytka řezané tašky, obecně čím strmější střecha, tím více tašek se kotví). Výrobci si vymiňují vytvoření větrané mezery pod krytinou tak, aby případný kondenzát nebo jiná vlhkost mohla být unášena proudícím vzduchem a tašky ji zbytečně neabsorbovaly.

 

Pokládka krytiny:

Jak již bylo naznačeno výše, jsou dva možné způsoby pokládky krytiny.

1. Pokládka pro tašky bez vodní drážky,

jakými jsou bobrovky, se užívá takového kladení které musí eliminovat spáry, kterými může voda pronikat pod první vrstvu krytiny. Proto se tyto typy tašek výrazně vertikálně i horizontálně překrývají tak, voda, která proteče spárou je odvedena taškou, která má osu procházející spárou nad ní (kladení tzv. na vazbu).
Krytí rozlišujeme korunové a šupinové.
Rozdíl vidíte na následujících obrázcích z webu www.bramac.cz

šupinové krytí.
Šupinové krytí                                                                         
korunové krytí
Korunové krytí

Není bez zajímavosti, že právě proto, že se kryje v několika vrstvách, jde o staticky nejvíce zatěžující variantu skládané krytiny. Mnoho lidí přisuzuje bobrovce, vzhledem k jejímu malému formátu lehkost, ale je tomu právě naopak. 1m2 krytiny pálené tašky může vážit od 61 kg/m2 výše, u betonové dokonce od 79 kg/ m2. Běžně váží 1 m2 betonové i pálené velkoformátové krytiny cca 43 kg/ m2.

Bezpečný sklon bobrovek je většinou 30°, s doplňkovými opatřeními může být nižší, je nutno dbát doporučení výrobce.

2.Kladení drážkových tašek:

Jak již bylo zmíněno, tyto tašky se kladou v jedné vrstvě a překládají se jen na dvou stranách přes tašku předchozí. Proto je krytina z těchto tašek výrazně lehčí, vodní drážka navíc umožňuje posunutí bezpečného sklonu u některých typů tašek až ke 22° (tento údaj najdete v technických listech výrobce).


Z hlediska vzhledu výsledného povrchu krytiny může být kladení dvojí:

Na vazbu - kdy osa předchozí tašky prochází mezerou mezi taškami řady nad ní - například Francouzská taška , Tegalit .

Na střih - kdy svislé spáry navazují jedna na druhou bez přerušení (např. tašky Románská , Alpská , KM Beta)

U kladení tašek je nutné, nikoliv z funkčního, ale z estetického hlediska dbát jedné věci. Při pokládce je nutné krytinu skládat z více palet. Zejména u režných tašek, ale i povrchově upravených tašek může dojít k tomu, že jednotlivé výrobní šarže mohou být barevně (odstínově) lehce odlišné a výrobce ani prodejce nemůže garantovat, že dodá právě jen jednu výrobní šarži. Při pokládce z více tašek není tento jev vy výsledku na střeše nijak do očí bijící, problémem se stane, když jsou odlišně barevné celé řady tašek. Odlišnost odstínů je někdy velmi dobře patrná.

 

Bezpečný sklon

pro aplikaci krytiny není možné brát jako nejnižší sklon použitelnosti. Při dodatečných opatřeních, kterými jsou bezpečnější provedení podstřešní fólie, podtěsnění kontralatí atd., je možné rozeznávat u tašek ještě další meze použitelnosti při sklon nižším než bezpečném. Některé typy tašek je možné osazovat s vodotěsným podstřeším na sklony od 12°. Firma Bramac přinesla na trh systém Bramac 7°, který je funkční od 7°.

 

Doplňky střešních tašek

Výše bylo zmíněno, že právě tyto krytiny mají největší různorodost střešních doplňků. Pravdou je, že je to jasný záměr výrobců. Většina investorů porovnává cenu právě jen základní krytiny a proto je cena těchto prvků v rámci konkurenčního boje udržována velmi nízko. U doplňků je již porovnávání cen těžší a tak jsou právě doplňky ten výdělečný sortiment. Proto se během minulých let prudce rozšiřoval počet doplňků, a to i do oblastí, které před určitou dobou výrobci krytin vůbec neřešili. Proto dnes můžete zakoupit střechu kromě dřeva a tepelné izolace prakticky Tondach, ozdobný kohoutkompletní, včetně pojistných hydroizolací, lepicích a těsnicích pásek, okapového systému atd. Aby výrobci zákazníkovi poskytli výhodu, dávají na střešní systém záruku delší, než když investor zakoupí pouze krytinu.


Doplňky ve velké míře eliminují použití klempířských prvků. Závětrné lišty jsou nahrazeny krajovými taškami, okapové plechy řeší ve většině případů krytina sama, výlezové světlíky se dodávají v sortimentu výrobců již předchystané, jediný klempířský prvek je snad úžlabní plech. Větrací tašky, prostupové tašky, tašky nosné pro držení lávek nebo sněhových zábran, taška pro odkouření plynových kotlů, to vše výrobce řeší. Stejně tak jako ochranu proti sjíždění sněhu můžete zakoupit ve variantě protisněhové tašky nebo protisněhového háčku, který se na tašku dá umístit i dodatečně. Je potřeba dodat, že originální doplňky neruší celkový dojem střechy a zapadají do ní. Stejně tak hezký vzhled střechy podporují ozdobné doplňky jako ozdobné ukončení hřebenáče, ozdobné hřebenáče.

 

 

Taškové krytiny jsou časem ověřenou dobrou volbou prakticky pro každou střechy. Za drobný nedostatek lze považovat její hmotnost, takže není vhodná pro všechny rekonstrukce střech.
Její vzhled a příjemné členění ji předurčují k použití na bytové výstavbě. Z hlediska životnosti, při správné pokládce, jde o dobrou volbu.

 


Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDEautor:Krytiny-Střechy, JN

 Štítky: Střešní krytina, Pálená taška, Betonová taška
Rubriky článků