Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Střešní krytiny

Funkce střechy a dělení střešních konstrukcí u nízkoenergetických domů

22. 8. 2017

O střeše se často hovoří jako o "páté fasádě domu". Celkem oprávněně, neboť tvoří nezanedbatelnou část pláště stavby. Tvar střechy, její sklon, vyspělost konstrukčního řešení a použitý materiál krytiny výrazně ovlivňují výsledný vzhled budovy, rovněž tak jako jeho tepelně technické vlastnosti, což je nesmírně důležitý parametr u nízkoenergetických a pasivních domů. Střecha by měla působit přirozeným a vyváženým dojmem v kontextu místa. Stává se tak vždy pro architekta velkou výzvou. A někdy jedním z měřítek zdařilosti řešení.
Celková forma střechy by měla přirozeně vyplývat z logiky dispozičního a konstrukčního řešení celého domu, jeho stylu i barevnosti.


FUNKCE STŘECHY

Ilustrační foto, stavba střechy, zdroj: Krytiny-strechy.czStřecha chrání podkroví před ochlazováním v zimě, ale zároveň v létě před přehříváním, zajišťuje tím jeho tepelnou stabilitu. Odvádí dešťové vody, ale také zamezuje pronikání vlhkosti vzniklé vnitřním provozem do konstrukce střechy. Případným navlháním izolace se zhoršují tepelně izolační vlastnosti, kondenzování vlhkosti může vést k tvorbě plísní a později až k uhnívání dřevěných prvků krovu. Klíčová je proto volba všech materiálů střechy, jejich správná skladba a dodržení technologického postupu při realizaci na stavbě.

Součástí konstrukce střechy jsou kromě krovu a krytiny také všechny detaily a prostupy střechou: komíny, antény, vpusti, atiky, okna, světlíky, ventilační hlavice, rovněž klempířské prvky jako okapy, svody a žlaby. Provádět střechu bez náležitě zpracované projektové dokumentace a firmy dostatečně zkušené i autorizované v oboru je hazard, který se již nevyplatil řadě stavebníků. Naštěstí dnes prakticky všichni významní výrobci dodávají střešní systémy jako "stavebnice" se všemi doplňky a speciálními tvarovkami a prvky. Dále poskytují rozsáhlý a bezplatný poradenský servis, vypracují výkresy skladby vaší konkrétní střechy včetně výpisu materiálu jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Výrobci také stále aktualizují na základě stavu techniky uživatelské příručky s vyřešením typických skladeb konstrukcí, detailů na střeše a s popisem zásad, které je třeba při pokládce krytiny dodržet. ( O certifikaci výrobků se již nezmiňuji, měla by v současnosti být samozřejmostí.) Ve věci se rovněž angažuje Cech pokrývačů a klempířů.

DĚLENÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

Podle základní konstrukce se střechy dělí na jednoplášťové, dvouplášťové a více plášťové. Jednoplášťová střecha je střecha, která odděluje chráněné vnitřní prostředí od exteriérů jedním střešním pláštěm. U dvouplášťové střechy jsou oba pláště odděleny větranou vzduchovou mezerou nebo větraným půsdním prostorem.

Role dostatečně dimenzované odvětrávané mezery je v případě energeticky úsporných domů podstatně vyšší než u běžné výstavby. Její dimenze by proto měla být cca třínásobek až čtyřnáseobek výpočtových normových hodnot (cca 100 - 150mm). Je důležitým faktorem, který pozitivně nebo negativně ovlivňuje přehřívání prostor podkroví v letním období. Větraná mezera musí být důsledně chráněna mřížkou proti hmyzu a hlodavcům. její vyústění potom musí odolat hnanému dešti i odtávání sněhu, nezřídka se na to zapomíná. Napojení mřížky na sousedící konstrukce je jištěno podélným lištováním.

Vzhledem k tomu, že posláním tohoto manuálu by mělo být uvedení čtenáře do základních souvislostí a nemá tak suplovat učebnici stavitelství, se dále omezme na konstatování, že bezpečnější střecha pro rodinný dům nad obytnou částí je obvykle střecha dvou a více plášťová, i přes to, že jsou u víceplášťových střech náročnější detaily například v úžlabí, u vikýřů i u případných střešních oken.

Podle sklonu se střechy dále dělí na ploché a šikmé, kdy mezníkem je dle technické normy ČSN 73 0019 spád 5°. V této souvislosti si dovolím upozornit na okolnost, že je-li územním plánem předepsána "rigidní" regulace s požadavkem šikmé střechy, je tato podmínka splněna již "plochou" o spádu neptarně větším než uvedených 5°. Celou řadu pracovníků stavebních úřadů touto informací zaručeně překvapíte.Zdroj a autor textu:

Zdroj: Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada
Autor: Josef Smola
Publikace Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, vydavatelství Grada

Rubriky článků