Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Střešní krytiny

Osinkocementové (eternitové) krytiny, historie a vývoj

2. 5. 2016

OSINKOCEMENTOVÉ PLOTNY (DNES VLÁKNOCEMENTOVÉ)

ilustrační foto, eternitová střechaEternitové (osinkocementová či azbestocementová) krytina byla vynalezena v roce 1899 průmyslníkem Ludvíkem Hatscheckem rodákem z Olomouce. V České republice se začala vyrábět od roku 1921 pod obchodním názvem "Eternit" podle patentované technologie L. Hatscheka v Eternitových závodech v Šumperku a v Berouně. Základními komponenty byl rozvlákněný osinek, cement, voda a přísady. Miliony použitých osinkových vláken ve hmotě působily jako železo v betonových konstrukcích, tedy dodávaly výrobkům vynikající pevnost v ohybu. Bylo však prokázáno, že právě osinkocementová vlákna mají negativní vliv na zdraví lidí, respektive jen některá z nich mohou mít vdechováním karcinogenní účinky, proto výroba osinkocementové krytiny byla postupně v jednotlivých státech zakazována. Výrobci azbestocementových střešních výrobků tak byli přinuceni vyvinout nový materiál a nové technologie pro výrobu krytiny na zcela jiné bázi.V roce 1980 se na evropském trhu objevila vláknocementová střešní krytina. Jaké je složení vláknocementu? Z dostupných informací od firmy Eternit AG. Berlín je to 40% portladského cementu, 11% vápenné moučky a recyklovaného vláknocementu, 2% armovacích vláken (např. na bázi polyvinylalkoholu), 5% buničitých vláken 12% vody a 30% vzduchových pórů. Povrchové barvení se provádí vysoce kvalitními a barevně stálými akrylátovými barvami. Některé výrobky jsou navíc probarvené ve vlastní hmotě.


Jistý problém dnes spatřujeme v terminologii, protože tuzemští producenti vláknocementových výrobků pravděpodobně z neznalosti historie bohužel nevycházeli při popisu svých výrobků z tradic, ale pojmenovávají své výrobky zcela nově. Výrobní program, ale zejména neuvedení možných variant způsobů pokrývání střech, neumožňují projektantům, architektům, investorům a následně pokrývačům realizovat své záměry. Jsme toho názoru, že terminologie by se měla sjednotit a měla by vycházet z historických pramenů dané země.

Dle knihy


Tvary a popisy dnes používané (Způsob krytí nepojmenován)
Způsob krytí Tvary a popisy Poznámka, užití
Krytina čtvercová
a) krytina čtvercová jednoduchá - způsob moravský Čtverce 40/40, 30/30, 20/20 Byla rozšířena zejména na Moravě a ve Slezsku Čtverec 40/40
b) krytina čtvercová dvojitá - způsob anglický Čtverce 40/40, 30/30, 20/20   Čtverec 40/40
c) krytina čtvercová řezaná - způsob francouzský Čtverce řezané 40/40, 30/30, 20/20 Nejvíce používaný způsob krytí Šablona nebo Česká šablona 40/40
d) krytina čtvercová plástová - způsob francouzský Čtverce plástové 40/40, 30/30, 20/20    
Krytina kosočtvercová
a) krytina kosočtvercová - způsob moravský Kosočtverce ostroúhlé 40/44,5; 30/33,4; 20/22,3    
b) krytina kosočtvercová - vodorovný kryt Kosočtverce ostroúhlé 40/44,5; 30/33,4; 20/22,3    
c) krytina kosočtvercová řezaná - způsob francouzský Kosočtverce řezané 40/44,5; 30/33,4; 20/22,3    
Krytina obdélníková
a) Krytina obdélníková jednoduchá - způsob švýcarský Obdélník 60/30; 40/20    
b) krytina obdélníková dvojitá - způsob anglický Obdélník 60/30; 40/20   Obdélník nebo Anglický obdélník (Dánský obdélník) 60/30
  Obdélník zaoblený (tvaru bobrovek) 40/20; 30/15 K pokrývání stěn Bobrovka 39,5/20
Bobrovka 40/24
Bobrovka 40/20
Krytina šupinová
a) krytina z rybích šupin Rybí šupina 40/44,5; 30/33,4    
b) krytina ze tří a pěti laločných šupin Šupina trojlaločná 40/20
Šupina pětilaločná 40/10
K pokrývání stěn a malých střešních ploch s velkým sklonem.  
krytina z profilových desek - způsob holandský Profilové desky obdélníkového tvaru 120/56,5 Dnes se prakticky již nevyskytuje.  
krytina z vlnitých desek Vlnité desky 93/125-160-250   Vlnitá krytina A5, B8


Pro vlastního řemeslníka je pak nejdůležitější samotný výrobek co se týče kvality, tvaru, rozměru a povrchové úpravy, včetně veškerého příslušenství, které jep otřebné k provedení plně funkční střechy.Autoři: Mikula Radovan, Řihák Jan M.
Zdroj: Publikace Pokrývačství Tradice z pohledu dneška, vydavatelství Grada
Obálka knihy Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška, vydavateslství GradaRubriky článků