Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Střešní krytiny

Seriál střešní šablony, Lehká břidlice - Naturaflex

3. 7. 2014

Na co už příroda nestačila...

Glynwed, přírodní lehká břidlice NaturaflexObr.: materiál nové generace Naturaflex - lehká břidlice, zdroj Glynwed s.r.o.

Příroda je mocná čarodějka a člověk od nepaměti využíval jejích darů, mimo jiné při výstavbě svých obydlí. Na střechy používal kromě dřeva a slámy také mnohem odolnější břidlici. Její obliba v poslední době opět stoupá i přes velký výběr nových materiálů. Jen škoda,že je relativně těžká a nasákavá, navíc díky způsobu svého vzniku ze sedimentu je i nesourodá. A tady pomohl člověk – k přírodnímu kamenivu přidal plasty a vytvořil tak materiál nové generace – NATURAFLEX®.

Naturaflex® – Lehká břidlice

Glynwed, přírodní lehká břidlice Naturaflex
Střešní a stěnová krytina NATURAFLEX® představuje rozšíření nabídky v našich podmínkách velmi oblíbených šablonových krytin typu štípané břidlice nebo eternitu. NATURAFLEX® je klasifikována jako lehká břidlice. Mate-riálově se jedná o kompozitní výrobek vycházející z přírodního materiálu (mletý kaolín a směs PE-PP plastů). Působením povětrnostních vlivů dochází k tzv. patinaci povrchu.
Charakter krytiny a její vlastnosti předurčují uplatnění tohoto výrobku všude tam, kde není možné použít klasické těžké střešní krytiny. Velkou předností materiálu NATURAFLEX® je vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a zároveň nízká hmotnost. To dokazují výsledky testování ve zkušebnách. Nelze opomenout estetickou hodnotu výrobku NATURA-FLEX®, která snese přísná měřítka kladená na moderní architekturu. Krytina NATURAFLEX® díky svému designu může být uplatněna také na památkových objektech.

Výhody

Přínos vysokého podílu minerálních složek

 • velká odolnost proti povětrnostním vlivům

 • naprosto přirozený vzhled – po vystavení povětrnostním vlivům dochází u plastové složky k přirozenému „stárnutí“. Tím se na povrchu stabilizuje minerální složka, na kterém probíhá tzv. patinace. Materiál je díky strukturovanému povrchu k nerozeznání od štípané břidlice.

 • velká požární odolnost

Glynwed, přírodní lehká břidlice NaturaflexGlynwed, přírodní lehká břidlice Naturaflex

Přínos plastů obsažených v materiálu

 • nízká hmotnost – lze použít při rekonstrukcích na krov s malou únosností

 • žádné póry – velká odolnost proti působení mrazu a mechů

 • znatelně vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti střešní konstrukce

 • velmi snadná opracovatelnost – dělení je možné naříznutím ostrým nožem a zlomením přes hranu (podobně jako u keramických obkladů)

 • střecha je bez problémů pochůzná

 • velká odolnost proti krupobití

 • sníh bez problémů sklouzne

Z dalších výhod jmenujme

 • 100% recyklovatelnost

 • možnost pokládky na mírné střechy se sklonem již od 12° (s pojistnou izolací)

 • možnost pokládky přímo na staré bitumenové krytiny, kanadský šindel

 • není nutné odvětrání krytiny, pouze je třeba případně řešit odvětrání tepelné izolace

Šablony mají strukturovaný povrch připomínající štípanou břidlici. Na ploše střechy proto dochází k lomení světelných odlesků a povrch je k nerozeznání od štípané břidlice. vyrábí se v barvách antracit a červeno-hnědá. NATURAFLEX® je střešní krytina z minerálně-plastových komponentů se zárukou 15 let.


Zdroj a autor: Glynwed s.r.o.Štítky: Lehká krytina, Břidlice, Střešní šablony
Rubriky článků