Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Řemesla na střeše

Zádržné systémy na střeše proti pádu osob, 2. díl

20. 1. 2014

Příklady řešení střech se sklonem do 20°z použití závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá se možnost propadnutí střechou) podle EN 517Hřebenový a lanový systém

Možná rizika:

 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Při použití tohoto typu řešení musí být vzdálenost krokví minimálně podle roztečí jednotlivých kotevních háků.

Poznámka:
Sklon 20° není dán právními předpisy, ale pravidly určenými výrobci těchto závěsných háků.

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25°s použitím závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou) podle EN 517

Zádržné systémyMožná rizika:
 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení závěsných háků je možné použít i při montáži střešního pláště. Při údržbě a obsluze střechy není zpravidla nutné celoplošné řešení. Při využití dalšího nejbližšího závěsného háku se předpokládá používání teleskopické tyče pro zachycení k dalšímu závěsnému háku.

Příklady řešení valbových střech se sklonem nad 25° s použitím závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou) podle EN 517
Zádržné systémy
Možná rizika:

 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Doplňující informace

Střešní závěsné háky na rozdíl od sněhových háků nezvyšují množství zadržovaného sněhu a tím zatížení střechy. Použití závěsných háků některých výrobců umožňuje osazení montážních lávek i položení žebříku do délky 3,0 m. Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení závěsných háků je možné použít i při montáži střešního pláště.

Pravidla montáže

Montáž kotvicích bodů a systémů a závěsných háků lze provádět výhradně:

 • podle návrhu zpracovaného oprávněnou osobou - viz nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., přílohy odst. 1, bod 3);

 • důsledně podle montážního návodu dodaného pro daný kotvicí prvek;

 • je povolena montáž pouze řádně certifikovaných prvků a systémů. Jiné řešení musi být doloženo statickým výpočtem;

 • o montáži se vede předepsaná dokumentace;

 • montáž smí provádět pouze firma, která je k tomuto účelu řádně vyškolena oprávněnou osobou (oprávněná osoba je osoba vyškolená, zaučená a ověřená daným výrobcem systému, který je osazován);

 • kotvicí body a součástí systémů musí být bez koroze, poškození a deformací;

 • je nutné dodržovat doporučení k použití ostatních výrobků v souvislosti s tímto výrobkem;

 • kotvicí body a lanový kotvicí systém a háky nesmí přijit do styku s chemikáliemi nebo jinými agresivními látkami;

 • v případě pochybností o funkčnosti je nutné se vždy obrátit na výrobce;

 • zabezpečení volných okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit volnému pádu pracovníků a musí být instalováno před započetím prací na střeše;

 • samostatně je nutné řešit zajištění bezpečné práce pro firmu osazujicí bezpečnostní systémy.

Upozornění:
Systémy navrhované podle této příručky nejsou určeny k trvalému zatěžování, ani k přepravě materiálu a osob!

Pro navrhování umístění kotvicích bodů a systémů je nezbytná znalost jednotlivých navrhovaných typů! Jiný způsob montáže než jaký určuje výrobce není dovolen! Souhlas s trvalým používáním může dát pouze oprávněná osoba!

První díl článku Zádržné systémy na střeše proti pádu osob naleznete ZDE - Zádržné systémy na střeše proti pádu osob - způsoby navrhování

Zdroj: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), autor Mojmír Klas
 


Štítky: Střecha doplňky, Pokrývač, Práce na střeše
Rubriky článků