Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Řemesla na střeše

Zádržné systémy na střeše proti pádu osob, 2. díl

20. 1. 2014

Příklady řešení střech se sklonem do 20°z použití závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá se možnost propadnutí střechou) podle EN 517Hřebenový a lanový systém

Možná rizika:

 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Při použití tohoto typu řešení musí být vzdálenost krokví minimálně podle roztečí jednotlivých kotevních háků.

Poznámka:
Sklon 20° není dán právními předpisy, ale pravidly určenými výrobci těchto závěsných háků.

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25°s použitím závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou) podle EN 517

Zádržné systémyMožná rizika:
 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení závěsných háků je možné použít i při montáži střešního pláště. Při údržbě a obsluze střechy není zpravidla nutné celoplošné řešení. Při využití dalšího nejbližšího závěsného háku se předpokládá používání teleskopické tyče pro zachycení k dalšímu závěsnému háku.

Příklady řešení valbových střech se sklonem nad 25° s použitím závěsných háků
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou) podle EN 517
Zádržné systémy
Možná rizika:

 • pád na volném okraji

 • uklouznutí po povrchu střechy

Doplňující informace

Střešní závěsné háky na rozdíl od sněhových háků nezvyšují množství zadržovaného sněhu a tím zatížení střechy. Použití závěsných háků některých výrobců umožňuje osazení montážních lávek i položení žebříku do délky 3,0 m. Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení závěsných háků je možné použít i při montáži střešního pláště.

Pravidla montáže

Montáž kotvicích bodů a systémů a závěsných háků lze provádět výhradně:

 • podle návrhu zpracovaného oprávněnou osobou - viz nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., přílohy odst. 1, bod 3);

 • důsledně podle montážního návodu dodaného pro daný kotvicí prvek;

 • je povolena montáž pouze řádně certifikovaných prvků a systémů. Jiné řešení musi být doloženo statickým výpočtem;

 • o montáži se vede předepsaná dokumentace;

 • montáž smí provádět pouze firma, která je k tomuto účelu řádně vyškolena oprávněnou osobou (oprávněná osoba je osoba vyškolená, zaučená a ověřená daným výrobcem systému, který je osazován);

 • kotvicí body a součástí systémů musí být bez koroze, poškození a deformací;

 • je nutné dodržovat doporučení k použití ostatních výrobků v souvislosti s tímto výrobkem;

 • kotvicí body a lanový kotvicí systém a háky nesmí přijit do styku s chemikáliemi nebo jinými agresivními látkami;

 • v případě pochybností o funkčnosti je nutné se vždy obrátit na výrobce;

 • zabezpečení volných okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit volnému pádu pracovníků a musí být instalováno před započetím prací na střeše;

 • samostatně je nutné řešit zajištění bezpečné práce pro firmu osazujicí bezpečnostní systémy.

Upozornění:
Systémy navrhované podle této příručky nejsou určeny k trvalému zatěžování, ani k přepravě materiálu a osob!

Pro navrhování umístění kotvicích bodů a systémů je nezbytná znalost jednotlivých navrhovaných typů! Jiný způsob montáže než jaký určuje výrobce není dovolen! Souhlas s trvalým používáním může dát pouze oprávněná osoba!

První díl článku Zádržné systémy na střeše proti pádu osob naleznete ZDE - Zádržné systémy na střeše proti pádu osob - způsoby navrhování

Zdroj: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), autor Mojmír Klas
 


Štítky: Střecha doplňky, Pokrývač, Práce na střeše
Rubriky článků