Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Řemesla na střeše

Zádržné systémy na střeše proti pádu osob - způsoby navrhování

14. 1. 2014

Ploché střechy se zvláštními tvary  - použití jednotlivých kotvicích bodů a lanového systému

Tímto způsobem se lze vypořádat s většinou případů, které mohou nastat u plochých střech. Kombinace lanového systému a jednotlivých kotvicích bodů umožňuje rozmanité kombinace. Vždy je však nutné dbát na zásadu správného navrhování: konkrétní řešení bezpečné práce na střechách musí v nejvyšší míře eliminovat případné možné chyby, ke kterým by i nepozorností mohlo dojít! Platí zásada: pokud k chybě může dojít, také k ní zpravidla dojde!
Příklad řešení sedlové střechy pomocí kombinace lanového systému a jednotlivých kotvicích bodů
(schematické znázornění možného řešení)
Hřebenový systémVysvětlivka: EAP - jednotlivý kotvicí bod, Pro tato řešení platí pravidla uvedená v předchozích pasážích.

U pultové střechy je nutné počítat s rizikem pádu po celém obvodu střechy. V případě, že jsou kotvicí body osazeny ve středové části a sklon je nad 10°, nebo povrch lze považovat za kluzký, je nutné také vyřešit způsob, jak se pracovník bezpečně dostane ke kotvicím bodům nebo systému. Nejvhodnější bývá možnost výlezu v blízkosti kotvicích středových bodů nebo v blízkosti permanentního lana osazeného mezi kotvicími body.

Příklady řešení šikmých střech za použití kotvících bodů propojených permanentním lanem
(schematické znázornění možného řešení)

•                    lanový systém - varianta přes hřeben pouze do 15°.

Lanový systémVolba vhodného typu a způsobu řešení kotvicího systému je také limitována typem krytiny, která je použita.


Příklady řešení sedlové střechy pomocí horizontálního lanového systému
(schematické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnout střechou)

Možná rizika:

  • pád na volném okraji

  • uklouznutí po povrchu střechy.

Hřebenový a lanový systémPříklady řešení pochozích žlabů a okapů
(schematické znázornění možného řešení).

Okapy
Příklady řešení střech se sklonem nad 25° za použití kotvicích bodů
(schematické znázornění možného řešení).


Hřebenový a lanový systém
Upozornění:
U těchto střech je nutné vždy považovat povrch za kluzký!


Možná rizika:
  • pád na volném okraji

  • uklouznutí po povrchu střechy a pád ze střechy

Poznámka:

U střech nad 45° je nutné osobní zajištění proti pádu vždy!

Pokračování ve 2. dílu Zádržných systémů na střeše proti pádu osob.


Zdroj: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), autor Mojmír Klas
 


Štítky: Střecha doplňky, Pokrývač, Práce na střeše
Rubriky článků