Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Řemesla na střeše

Kontrola a montáž hydroizolačního souvrství

29. 4. 2017

· Navzájem neprovařené asfaltové pásy, které mohou vzniknout v oblastech za podélnými přesahy asfaltových pásů nebo při nedůsledném natavování v celé ploše asfaltových pásů nelze považovat za souvrství dvou nebo vícevrstvých skladeb asfaltových pásů. Jedná se o neceloplošně spojené a samostatné hydroizolační vrstvy. Při poruchách těsnosti spojů nebo perforace vrchního pásu se pak voda dostává do poměrně rozsáhlých oblastí souvrství.
· V oblastech, kde nedošlo k natavení dvou vrstev asfaltových pásů, může v průběhu roku docházet ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku zvlnění asfaltových pásů. Dále může v důsledku teplotních změn a mechanických napětí ve střešním plášti, vyvolaných dotvarováním asfaltových pásů nebo dilatacemitepelných izolantů, docházet ke zvlnění hydroizolací.

Kontrola plnoplošného natavení asfaltového pásu na pás podkladní:

Akusticky - posuv kuličky
Opticky – pohledem, hledání nerovností povrchu (mimo oblasti přesahů)
Kontrola přesahů - mechanicky - pomocí tupé izolatérské špachtle
Sonda – rozříznutí souvrství pásů

Pravidla pro montáž asfaltových pásů na svislých plochách a detailech:

Role asfaltových pásů na svislých plochách u detailů se doporučuje odvíjet zdola nahoru. Pro natavování asfaltových pásů je potřeba pro detaily používat hořák s menším zvonkem a příslušné nářadí, váleček, izolatérskou špachtli. Asfaltové pásy je nutné u detailů překládat přes sebe takovým způsobem, aby bylo i v koutech, rozích, hranách, u vpustí a v oblasti prostupů zajištěno vodotěsné provedení montáže hydroizolací.

Natavování vrchních asfaltových pásů shora s ochranným posypem z drcené břidlice se v oblasti příčných přesahů a hlavně u detailů doporučuje provádět:

· nejdříve vymezit oblast pro natavení přesahu, například prknem, oblast příčného přesahu lehce zahřát a izolatérskou špachtlí zatlačit „utopit“ drcenou břidlici do asfaltové směsi (nad nosnou vložkou) asfaltového pásu;
· poté provést natavení „svaření“ asfaltových pásů v oblasti příčného přesahu.

NATAVOVÁNÍ PŘÍČNÉHO PŘESAHUObr. D1: Nahřátí povrchu a zatlačení drcené břidlice do asfaltové hmoty; Obr. D2: Natavení příčného přesahu

Pokládka asfaltových pásů se provádí s vystřídanými spoji, tedy na vazbu. Spoje hydroizolací pak vycházejí ve tvaru T (Obr. D3). Spoje ve tvaru X jsou špatně (Obr. D4)


Obr. D3: Spoje tvaru T - správně; Obr. D4: Spoje tvaru X - špatně

Při natavování asfaltových pásů je i ve směřování hořáku na odvíjenou roli rozdíl s ohledem na betonový podklad nebo na hydroizolace nad pěnovým polystyrénem (obr. D5).

Obr. D5: Směřování plamene při natavování na betonu (vlevo) a EPS (vpravo)

Bezpečnost

Při provádění střech je nutné dodržovat platné předpisy související s bezpečností práce, požárními předpisy. Izolatéři musí používat ochranné pomůcky.Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech


Štítky: Hydroizolace, Práce na střeše
Rubriky článků