Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Sádrokartony v podkroví

23. 9. 2011

Sádrokartony patří dnes již k hojně využívaným materiálům pro stavění. Díky suchému procesu, kterým se aplikují do staveb, si nachází čím dál více příznivců.

http://sadrokartonari.eu/

Tel: +420 603 294 744

david.marek@sadrokartonari.eu

Sádrokarton, jakožto stavební materiál je velice lehký, jeho montáž nevyžaduje dlouhé procesy a hlavně se v něm snadno vedou veškeré instalace bez nutnosti zasekávání drážek do pevných zdí. Konečný výsledek zajišťuje rovinou plochu stěny či obkladu s výbornými izolačními vlastnostmi, jehož povrch se jednoduše opravuje.

Kovová konstrukce podhledu


Sádrokartony se používají téměř na všechno. Nejčastějším použitím jsou podhledy stropů. Jejich montáž je jednoduchá a efektivní. Dobře se do něho umisťují rozvody, světla apod. Dalším častým použitím jsou sádrokartonové příčky. Jsou lehké, tudíž nezatěžují strop a mohou se v interiéru umístit takřka kamkoli. Mimo příček a podhledů se sádrokartony využívají také na obklady stěn a tvorbu lehkých podlah.

Sádrokartonové obklady

Jako první se musí nachystat kovový rošt na stěnu, kterou chceme obkládat. Rošt se skládá z tenkostěnných válcovaných profilů, jejichž materiálem je nejčastěji pozinkovaný plech. Profily se nazývají CD nebo UD a jsou to tzv. kloboukové profily. Maximální přípustná rozteč profilů je 400 mm. Umísťujeme-li profily v podkroví na krokve, pak je maximální vzdálenost krokví od sebe pro daný rošt 900 až 1000 mm. Vše se řídí dle konkrétního výrobce kovových komponentů. Kovové profily se upevňují pomocí upevňovacích prvků daného systému. Až je plocha takto opatřena roštem, mohou se začít klást sádrokartonové desky. Přikládají se kolmo na kovovou konstrukci jedna vedle druhé. V podkroví je doporučeno používat protipožární desku o celkové tloušťce 15 mm. Zajistí se tím totiž potřebná pevnost a izolační pohoda. Pokud by někomu nevyhovovala tato protipožární deska, jsou na výběr ještě obyčejné desky v tloušťce 12,5 mm, 15 mm a 18 mm. Všechny desky se ke kovovému roštu připevňují samořeznými rychlošrouby.

Podbití podhledu deskami SDK


Jakmile je obklad takto dokončen, začíná se tmelit. Tmelení je jedna z nejdůležitějších prací na celém obkládání. Nejen, že zarovnává spáry a dodává konečné konstrukci estetický vzhled, ale celkově ztužuje celou stěnu. Provádí se ve dvou vrstvách. Jakmile se nanese a zarovná vrstva první, do ještě měkkého tmelu se zamáčkne přes spáru bandážní páska. Po částečném zatvrdnutí tmelu se přetáhne další vrstvou tmelu a perfektně se vyrovná. Pokud by byl povrch i po zatvrdnutí stále nerovný či hrubý, může se dobrousit jemným smirkovým papírem či bruskou.


Po takto dokončené práci se obklad nepenetruje, aby se dosáhlo maximální rovnoměrné nasákavosti po celé ploše. Penetrace se provádí v případech, že povrchová úprava stěny bude klasický nátěr malířskými disperzními barvami. Následně se plocha upraví dle přání majitele. Může na ni přijít tapeta, keramické či jiné obklady nebo již zmiňovaný nátěr.
tmelení desek SDK pokládání podlahových desek SDK - 1. vrstva

Skladba
- krokve
- parotěsná zábrana
- kovový rošt na sádrokarton
- sádrokarton
- (penetrace)
- povrchová úprava

Podlahy ze sádrokartonu

Ze sádrokartonu se vyrábí také plovoucí lehká podlaha, která zlepšuje zvukové a tepelné podmínky stropní konstrukce. Pokud budete tuto podlahu aplikovat na železobetonový strop, měli byste pod sádrokartonové desky umístit polyethylenovou folii. Ta zabrání vlhkosti pronikat až do podlahy. Pokud ale máte strop z dřevěných trámů, pak tuto folii použít nesmíte. Dřevo by nemohlo dýchat a začalo by hnít. Je nutno podotknout, že sádrokartonové desky neplní funkci nášlapné vrstvy podlahy, ale pouze roznášejí zatížení. Tzn., že se na ni zpravidla aplikuje kterákoli podlahová krytina počínaje kobercem a konče dlažbou. Při použití koberce, PVC či jiných měkkých krytin je dobré celou plochu sádrokartonové vrstvy přetmelit. Zvýší se tak mechanická odolnost podlahy.

Pokládání podlahových desek SDK - 1. vrstva (www.rigips.cz)Montáž

1. Tradiční způsob
Na již vyrovnanou vrstvu položíme desky sádrokartonu (můžeme pod ně dát zvukovou izolaci). Pokládáme je na sraz, aby mezi nimi nevznikaly velké spáry. Poté se na takto položené desky nanese vrstva lepidla za pomoci zubaté stěrky. Dříve, než lepidlo zaschne, se položí druhá vrstva desek, která se orientuje kolmo na tu první tak, aby byly přeryty spáry spodní vrstvy a vzájemně byly od sebe vzdáleny minimálně 200 mm. Pro ještě větší soudržnost těchto dvou vrstev se používá pneumatická sponkovačka nebo se desky šroubují. Před položením podlahové krytiny, je dobré potřít desky penetrací.
Tloušťka těchto desek je standardně 12,5 mm (2 x 12,5 = 25 mm).

Nanášení lepidla pro připevnění druhé vrstvy desek SDK
(www.rigips.cz)2. Rychlejší způsob
Rychlejším způsobem montáže sádrokartonové podlahy se myslí použití prefabrikovaných částí. K dostání jsou podlahové dílce - sendviče, které jsou vytvořeny ze dvou vrstev desek, mezi nimiž může být vložená tepelná izolace. Na bokách jsou opatřeny pery a drážkami a spojují se pomocí lepidla. Tento způsob je sice rychlejší, ale také náročnější na přesnost, jelikož případné nerovnosti už se nedají nijak upravit.
Tyto dílce mají průmyslovou tloušťku 25 mm.

 

 

Sponkování druhé vrstvy desek SDK (
www.rigips.cz)

Skladba


I.způsob
- nosná konstrukce stropu
- vyrovnávací vrstva
- (zvuková izolace)
- 2x sádrokartonové desky
- penetrace
- povrchová úprava

 

II.způsob
- nosná konstrukce stropu
- vyrovnávací vrstva
- prefabrikovaná sádrokartonová deska
- penetrace
- povrchová úpravaDalší články z kategorie: Rekonstrukce podkroví ZDEDalší články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE


autor: AZ

 

 Štítky: Obložení podkroví, Podkroví sádrokarton
Rubriky článků