Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Rekonstrukce podkroví

Střecha - ochrana shora. Je rozumné izolovat podkrovní prostor?

7. 3. 2016

Střecha má poskytovat budově, jejím obyvatelům a veškerému inventáři ochranu před vlivem vnějšího prostředí. Tuto ochranu poskytuje hydroizolační střešní plášť. U podkroví, které není obytné ani zateplené (většinou nezateplené "studená" střecha), je možné snadno opravit poškození střešní konstrukce i střešního pláště a provést je zevnitřku budovy. Zpravidla jsou tyto střechy příčně provětrané (od štítu ke štítu). Malé množství vlhkosti nebo tvorba vodního kondenzátu nejsou zdrojem problémů, protože jsou odvětrány proudem vzduchu.Studenou střechou se označuje střecha, která je v oblasti podkroví otevřená (provětrávaná), nezateplená a půdní prostor pod ní se většinou využívá jako sklad anebo k sušení prádla. V zimě je teplota v podkroví zhruba stejná jako venkovní teplota. Prostor podkroví sloužil jako nárazníkový prostor (ještě před tím, než se tyto prostory zateplovaly) mezi exteriérem a interiérem domu.

Proč je rozumné izolovat podkrovní prostor? Teplý vzduch stoupá vzhůru a uniká i těmi nejmenšími trhlinkami ve střeše. Rozhodující je, zda tento prostor bude obývaný, anebo se bude využívat jen jako půdní prostor pro sklad nebo pro sušení prádla.

Před naplánovanou půdní vestavbou ve střešním prostoru se musí důkladně zkontrolovat všechny dřevěné díly, zda nebyly napadeny škodlivým hmyzem, houbou nebo plísní. Podle Normy ČSN EN 335-1, se musí napadené díly buď opravit, anebo vyměnit.

Není-li možno využít půdu jako obytný prostor, je hospodárnější izolovat pouze nejvyšší strop (podlahu podkroví pod hřebenem střechy) a ponechat střešní prostor jako studenou střechu. Je výhodné, když se jedná o izolaci na menší ploše. Pokud má podkroví sloužit jako obytný prostor, měly by se stávající podhledy a stropy až k hřebeni rovněž zaizolovat. Pokud se má využít i půdního prostoru pod šikmou střechou, musí se izolace provést až do nejvyššího podkrovního prostoru pod hřebenem.
Opatření k úspoře energie v oblasti střechy, zdroj Grada

Obr.: Opatření k úspoře energie v oblasti střechy, zdroj: Grada

Střecha a podkrovní prostor pod hřebenem, nejvyšší patro půdního prostoru, zdroj: Grada
Obr.:
Střecha a podkrovní prostor pod hřebenem, nejvyšší patro půdního prostoru, zdroj: GradaNejvhodnější dobou pro zateplení podkroví a střešního prostoru je naplánovaná rekonstrukce zastřešení, anebo renovace střešní krytiny. To platí i naopak: jestliže uvažujete o zateplení střechy nebo podkroví, je na místě zvážit, zda se má stávající střešní konstrukce (krov, krytina) zrekonstruovat, nebo zda současný stav vyhovuje. Dobře zaizolovaná střecha může snížit tepelné ztráty o 15 až 20%. Pokud budete mít špatně zaizolovanou střechu, nebudete moci dům pořádně vytopit. V létě vás dobře zaizolovaná střecha uchrání před nadměrným horkem. Při intenzivním slunečním svitu se cihlové tašky zahřejí až na 60°C. Využít takto zahřátý půdní prostor jako saunu není vhodné.

Izolace podkroví pod hřebenem, zdroj: GradaIzolace podkroví pod hřebenem, zdroj: Grada
Obr.1 a 2: Izolace podkroví pod hřebenem, zdroj: Grada

Šikmá střecha

Šikmá střecha (střecha zkosená) se liší od střech plochých. Šikmé střechy se mohou izolovat jak zvnějšku, tak zevnitř. V následující podkapitole si vysvětlíme funkční a pracovně technologické zvláštnosti. Nejprve si popíšeme specifické vlastnosti a rozdíly v provádění izolací. Zatímco u nadkrokevního systému izolace - jak již název napovídá - půjde o izolování zvnějšku nad střešními krokvemi, izolace mezi krokvemi nebo pod krokvemi se montuje zpravidla jako vnitřní izolace z půdního prostoru směrem od pozednice k vrcholové vaznici nebo po jednotlivých nosnících, resp. vaznicích.

Možné využití půdního prostoru, zdroj: Grada
Obr.: Možné využití půdního prostoru, zdroj: Grada

Předem si ověřte, zda k nadkrokevní izolaci bude zapotřebí stavební povolení. Tyto informace poskytne příslušný stavební úřad.


Přehled variant izolace šikmé (zkosené) střechy: izolace nad krokvemi, izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, zdroj: Grada
Obr.:
Přehled variant izolace šikmé (zkosené) střechy: izolace nad krokvemi, izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, zdroj: Grada


U nadkrokevní izolace se z vnější strany pokládají svrchu pevné izolační desky tak, že se vytváří souvislá vrstva, na kterou se poté umístí střešní krytina (střešní tašky). Souvislá izolační plocha je výhodná ze stavebního i tepelně-technického hlediska. Krokve ani vaznice tuto souvislou vrstvu nepřerušují a v izolačním plášti vznikne mnohem méně tepelných mostů. Další výhodou je, že při rekonstrukci střechy zůstane eventuální přestavěné podkroví nedotčené. Pokud si vyberete nadkrokevní izolaci, zůstane krov součástí interiéru. Může tak vzniknout velmi pěkný obytný prostor s obnaženým trámovím, které je výrazným architektonickým prvkem interiéru. Existuje mnoho rozumných důvodů, proč se o izolaci poradit s odborníky.

Řez systémem nadkrokevní izolace s návazností na izolaci obvodové zdi krokvemi a pod krokvemi, zdroj: Grada
Obr.:
Řez systémem nadkrokevní izolace s návazností na izolaci obvodové zdi krokvemi a pod krokvemi, zdroj: Grada

Výhody

  • Optimální tepelně - technické řešení podkroví a tím i ochrana proti vlhkosti.
  • Tloušťka izolační vrstvy je volitelná.
  • Dostavba a úpravy nezmenší prostor podkroví.
  • Stávající stavba podkrovního prostoru není dotčena.

Nevýhody

  • Vyšší náročnost s sebou přináší také vyšší náklady.
  • Tašky se musí demontovat a znovu položit.
  • Podkroví je během rekonstrukce dočasně nechráněné a je vystaveno povětrnostním vlivům.
  • Je zapotřebí postavit lešení.
  • Vyvolává to potřebu dalších úprav (střešní okapové žlaby, klempířské práce, střešní okna, komín atd).
  • Stavební objekt se zvýší o tloušťku izolace, proporce se změní, je potřebí eventuální stanovisko stavebního úřadu.


Autor: Stempel Ulrich E.
Zdroj: Publikace Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada
Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada, zdroj: Grada

Štítky: Izolace střechy, Zateplení podkroví, Střešní plášť, Práce na střeše
Rubriky článků