Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Příprava střechy na zimu, péče o střechy v zimě

Jak zkontrolovat střechu před zimou

11. 11. 2013

Před zimou výrobci, dodavatelé a realizátoři střech doporučují provést kontrolu střechy domu, ve  kterém bydlíme. Na co je vhodné se zaměřit a co překontrolovat najdete v tomto článku.

Aktuální stav střechy dokáže zkontrolovat každý průměrně zdatný člověk, avšak musíme mít na paměti, že kontrola střechy probíhá ve většině případů ve výškách, z tohoto důvodu bychom neměli zapomínat na zásady bezpečnosti práce. Pokud stav střechy dovolí, měl by se člověk pohybovat vždy po konstrukcích, které jsou k pohybu na střeše určeny (lávky, stoupací tašky atp.).
Ne každá střecha je pochozí, což bychom si měli ověřit předem. Rozhodně nedoporučujeme vstupovat na střechu mokrou nebo namrzlou kde hrozí riziko pádu ze střechy. Nedoporučujeme vstupovat na šikmé střechy bez dostatečného zajištění (úvaz, komínová lávka, stoupací plošina). Pokud zjistíte poruchu ve střením plášti, doporučujeme vždy přizvat odborníka – tzn. pokrývač, klempíř, aby opravu provedl, nebo minimálně s Vámi zkonzultoval.

V případě, že se rozhodnete kontrolu střechy přenechat zkušenému řemeslníkovi (například pokrývači), počítejte s tím, že na podzim bývají firmy i soukromníci značně vytížení a z pravidla nějakou dobu trvá, než se někdo uvolní a střechu přijede zkontrolovat.
Ilustrační fotoObr. 1, ilustrační foto

Zanesené žlaby a svody nečistotami

Nejčastějším problémem bývá z pravidla špatný odtok vody z okapů. Tento problém nastává převážně z toho důvodu, že jsou zaneseny žlaby a svody nečistotami - zejména listím. Na podzim znemožňuje ucpaný svod odtok vody a žlab v nejnižším místě přetéká na fasádku která vlhne. V zimě voda z tajícího sněhu zmrzne, led následně přetěžuje žlab a úchyty žlabu (žlabové háky), následek - tvorba rampouchů, deformace žlabů. Z tohoto důvodu je kontrola čistoty žlabů opravdu velmi důležitá. Dále bychom neměli zapomínat na kontrolu kotlíků,  neboli zda voda přes žlab bez problémů volně proteče do svislého svodu. Problémem jsou z pravidla stromy, nacházející se v blízkosti stavby.

Řešení:

Těmto problémům můžeme předejít umístěním lapače nečistot do kotlíku žlabu, dále jsou v dnešní době k dispozici různé mřížky, které se umísťují z vrchu na žlab, jak můžeme vidět na obr. 2. Tímto řešením zamezíme zanášení žlabů a svodů nečistotami.
Pokud je zanesen žlab, odpadní roura nebo vpusť. Vybereme nečistoty ze žlabu nejlépe pomocí zahradnické lopatky. Aby nečistoty nepadaly do výtokového otvoru, postupujeme od něho směrem k uzavřenému konci. Do již vyčištěného žlabu nalijeme vodu, čímž si ověříme, jestli dobře odtéká. Můžeme tím odhalit i další netěsnosti. Pozinkované žlaby necháme po vyčištění vyschnout a neprodleně po jejich vyschnutí je natřeme zevnitř dvěma vrstvami asfaltového nátěru. Přispívá to k jejich ochraně a ony pak vydrží delší dobu.

Ilustrační fotoObr 2, ilustrační foto

Odtokovou rouru správně vyčistíme tak, že pod výtokový otvor položíme tác na zachycení nečistot. Tím zabráníme vnikání nečistot dále do kanalizace. Horní kolena můžeme odpojit a propláchnout. Pokud je zanesena odpadní roura, můžeme zkusit závadu odstranit pomocí silného proudu vody (hadicí). V případě neúspěchu spustíme do roury pero na čištění odpadů nebo protáhneme rovnou část roury kamenem, který je obalený hadrem a připevněný na dostatečně dlouhou tyč. Pokud se nám roura častěji ucpává, upevníme k hornímu výtokovému otvoru drátěnou mřížku, nebo lapač nečistot, díky čemuž se nečistoty nebudou splachovat dovnitř svodové roury. Pokud při kontrole žlabů a svodů zjistíme, že je žlab v některém místě prohnutý, může se stát, že výtokový otvor bude výš. V tomto případě voda nebude dostatečně odtékat a bude se hromadit v tomto místě. Příčinou bývají nejčastěji zkorodované a povolené šrouby připevňující žlab. Ten pak nemá dostatečnou podporu a prohne se. Závadu odstraníme přišroubováním žlabu novými šrouby. U půlkruhových žlabů je třeba vyměnit žlabové háky.

Kontrola stavu střešní krytiny a oplechování

Dále bychom měli zkontrolovat stav střešních tašek, jestli nejsou prasklé nebo uštípnuté, měli bychom se soustředit na hřebenáče, na jejich připevnění. Tam, kde se stýká krytina a oplechování nebo různá oplechování (například u komínů, okapů nebo u štítových lišt), by nás měl zajímat stav tmelu, jestli není popraskaný nebo jinak degradovaný.

Řešení:

Při odstraňování rozbité či jakkoliv poškozené tašky se nejdříve musíme postarat o to, abychom dokonale odstranili všechny úlomky. Nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad poškozenou taškou pomocí dvou dřevěných klínů. Zasuneme špičku pokrývačské lžíce pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté odstraníme dřevěné klíny. V případě, že je závada s poškozenou taškou ještě na jiném místě střechy, postup opakujeme.
Tímto způsobem můžeme vyměnit takřka všechny druhy tašek, avšak výjimkou jsou tašky drážkové. Ty se buď to přibíjejí hřebíkem z hliníkové slitiny o délce 32 mm, nebo se upevňují za pomocí příchytek.

U drobných oprav střechy bychom měli vybírat materiál, který nám umožní rychlou a efektivní opravu, jakož to například tmely. Tmely bychom měli vybírat převážně dle typu krytiny, materiálu oplechování, druhu poškození střechy atd. Nejčastěji se pro tento typ opravy používají neutrální silikony, bitumenový tmel, nebo jiné klempířské tmely. Vždy oslovte výrobce Vaší krytiny na střeše, ať Vám doporučuji nejvhodnější tmel nebo řešení opravy.Autor: Krytiny-strechy.cz, tbŠtítky: Střecha zima, Ochrana střechy, Čistění okapů, Střecha kvalita, Revize střech
Rubriky článků