Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Příprava střechy na zimu, péče o střechy v zimě

Sněhové zábrany pro střechy

1. 2. 2015

Sněhové zábrany jsou dnes již nedílnou součástí střešních plášťů, zejména šikmých střech. Pamatuje na ně i norma ČSN 731901, která říká, že se ochrana proti sesuvu a pádu sněhu ze střechy musí navrhovat všude tam, kde by padající sníh mohl poškodit níže položené konstrukce, padal na komunikace nebo jinak ohrozil chodce či automobily a majetek. Střešní krytinu samotnou může poškodit už jen pouhý pohyb sněhu po střeše, důkazem toho je například lámání střešních tašek v úžlabí. Častým jevem je také poškození okapů sněhem, který sjíždí ze střešní roviny přes okapovou hranu. Další škody způsobuje sníh, který může při absenci sněhových zábran ,,natéci" na střešní okno a poškodit sklo, nebo lemování střešního okna, dále nemilosrdně láme odvětrání kanalizace apod.Norma ale také připouští, že pokud je střecha řešena tak, že sjíždění sněhu ze střechy neohrozí nic a nikoho, může investor či projektant nechat sníh ze střechy sjíždět. Tomu je potřeba přizpůsobit tvar střechy (ideálně pultová střecha nebo sedlová či valbová), minimalizovat prostupy a střešní okna, nebo je navrhnout co nejblíže ke hřebeni a okapy osadit tak, aby je sníh při pohybu ze střechy nepoškodil (snížit je, což má ovšem někdy za následek to, že při velmi prudkém dešti voda okap ,,přeskočí"). Také je vhodné použít vhodnou krytinu, která sjíždění sněhu umožní. Sjížděním sněhu ze střech byly odedávna (a stále jsou) řešeny střechy v horských oblastech, kde je velmi častou použit jako krytina falcovaný plech, po kterém sníh při určitém sklonu bez problémů ze střech sjížděl.

Ilustrační foto

Dalo by se říci, že pro problematiku sněhu na střeše potřebujeme znát tři faktory:
1) sklon střechy
2) množství sněhu, které na střechu napadne (sněhová oblast)
3) typ krytiny, respektive její schopnost na sobě sníh udržet (jistě lépe bude sjíždění sněhu bránit plechová nebo betonová krytina s posypem než hladké plechy či glazovaná taška)

Řekněme si tedy k jednotlivým typům opatření prosti sesuvu a pádu sněhu ze střechy více.

Opatření pro šikmé střechy (skládané krytiny, asfaltové šindele, falcované krytiny apod.)

Opatření pro šikmé střechy můžeme rozdělit na dvě části:

- Protisněhové prvky rozmístěné rovnoměrně rovnoměrně v ploše střechy (protisněhové háky, protisněhové tašky)
Ilustrační fotoIlustrační foto
   Protisněhové tašky Bramac       Protisněhový hák Tondach
   zdroj obrázek www.bramac.cz
    zdroj obrázek www.tondach.cz


- Opatření liniová, umísťovaná samostatně u okapu nebo v několika řadách nad sebou

Ilustrační fotoIlustrační foto
   Protisněhová mříž Bramac                            Protisněhové tyčové zábrany Cembrit
   zdroj obrázek www.bramac.cz
                       zdroj obrázek www.cembrit.cz

Některé typy krytin je možné osadit jen liniovými prvky jedné, nebo v několika řadách. Jde o trubkové liniové zachytávače, které se využívají zejména u falcovaných plechů nebo plechových velkoformátových krytin imitujících tašky.

U skládaných taškových krytin se tato liniová opatření používají u okraje střechy (u okapové hrany) tam, kde hrozí pád například kusu ledu, který se vytvoří u odvětrání kanalizace nebo u odkouření plynového kotle. Obecně se dá říci, že by se tyto prvky měly používat pro jistotu tam, kde je předpokládán pohyb lidí nebo automobilů. Opatření tvoří trubkové nebo mřížové sněholamy, které se aplikují do speciálních držáků osazených na ocelových taškách. Toto opatření je funkční zejména tehdy, kdy už dojde k pohybu sněhu po střešní krytině a je potřeba pohybující se masu sněhu nebo jednotlivé kusy sněhu zachytit. Sněhové tašky nebo háčky nedokáží zastavit už pohybující se sníh jednoduše je přeskočí. U skládaných krytin nesmí být použity pouze sněholamy samostatně (nesmí být využita jen linie u okapu)! Vždy jen v kombinaci s protisněhovými háčky nebo taškami, protože v minulosti došlo mnohokrát k vytržení jak mříží sněholamu, tak tašek nesoucích sněholam, nebo k prolomení tašek držící sněholam.

Rustikální opatření, velmi ladící například s dřevěnicemi, je sněholam na bázi dřevěné, tlakově impregnované, kulatiny osazené v hácích.

Opatření umístěna rovnoměrně v ploše
Tato opatření zastupují prakticky pouze dva systémy, a to protisněhové tašky, nebo protisněhové háčky osazované na krytinu. Protisněhové tašky již mají na sobě přidán prvek zabraňující pohybu sněhu po střešní krytině (jsou -li osazeny v dostatečném počtu), který je vytvořen ze stejného materiálu jako taška samotná (beton, keramika). U sněhových háčků se využívá osazení na standardní tašku, de facto se věší za horní hranu tašky. Tyto háčky se využívají i pro asfaltové šindele a vláknocementové šablony (Eternit), zde se ale nevěší za šablonu ale přibíjí se k bednění. Rozdíl v typech jednotlivých sněhových háčků je především v profilaci jeho konce, kdy se jednotlivé typy profilují podle zámku jednotlivých krytin a v délce jednotlivých typů. Opět je potřeba osadit na střechu dostatečný počet protisněhových háčků, aby bylo opatření funkční. Ke stanovení dostatečného počtu jednotlivých prvků stanovili výrobci tzv. kladečská schémata, která se stanovují v závislosti sklonu střechy a sněhové oblasti, ve které se objekt nachází.

Ilustrační foto
         Příklad kladečských schemat rozmístění tašek
         zdroj obrázek www.tondach.cz

Sněhové zábrany pro povlakové hydroizolace:

Protože z asfaltových pásů s posypem sníh prakticky nesjíždí, sněhové zábrany pro ně neexistují. Je to také dáno tím, že se tyto povlakové hydroizolace využívají zejména na střechy s nízkým sklonem nebo na obloukové haly, rovněž o malém spádu.

Jiná situace je u hydroizolačních fólií. Ty, protože u nich není požit ochranný posyp potřeba, jsou na povrchu hladké. Tím pádem z nich sníh i při nízkých sklonech sjíždí velmi snadno. Ve své praxi jsem zatím viděl pouze jedno systémové a funkční řešení. Jedná se o sněhový zachytávač TW Snow, který se speciálním lepidlem lepí přímo k hydroizolačnímu povlaku z mPVC fólie. Pro rozmístění zachytávačů je výrobcem stanoven kladečský plán.

Ilustrační foto
   Zachytávač sněhu PVC 
   zdroj obrázek www.topwet.cz


V každém případě je na závěr nutné říci, že protisněhová opatření jsou dnes již nedělitelnou součástí střechy a pokud vybíráte krytinu vhodnou pro svůj dům, měli by jste vybírat i na základě komplexnosti celého systému a také s přihlédnutím k tomu, zda výrobce má v systému prostisněhová opatření má zvládnuto a předepsáno jejich rozmístění po střeše.

Další články z kategorie: Příprava střechy na zimu, Péče o střechy v zimě ZDE
autor: K-S JN.Štítky: Střecha zima, Ochrana střechy, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha doplňky, Střešní plášť
Rubriky článků