Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Falcovací gel Prefa

7. 10. 2013

 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice Telefon: +420 234 496 501
email: office.cz@prefa.com


Falcovací gel pro těsnění drážkovaných krytin

Drážkované (falcované) střešní krytiny z plechových pásů a - dnes již výjimečně - z plechových tabulí patří k tradičním a historicky prověřeným způsobům krytí střech. Použitím tohoto způsobu lze provádět oplechování téměř jakýchkoli střešních tvarů, a to i na velmi nízkých sklonech a v náročných klimatických podmínkách.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Falcovací gelObr.: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Falcovací gel

Otázka vodotěsnosti, nebo přesněji řečeno „deštitěsnosti“ dvojité stojaté drážky zaměstnávala odborníky dlouho. Dnes je již celkem ustálený názor odborné veřejnosti, že dvojitá stojatá drážka je odolná (tj. těsná) proti dešťové vodě, nikoli však proti vodě tlakové. Ta se na střechách s malými sklony může vyskytovat většinou ve spojitosti s tajícím sněhem v jarních měsících. Tento „handicap“ dvojité stojaté drážky se někdy obtížněji vysvětluje investorům nebo architektům, kteří jsou tím často trochu zaskočeni. Nicméně odborná veřejnost však tento fakt vnímá a je s ním smířená.

V minulosti byly prováděny různými institucemi různé pokusy s cílem stanovit mezní sklon, od kterého je možno používat na střeše dvojitou stojatou drážku „takzvaně bez obav“. Pokusy a simulace podmínek na reálných střechách víceméně potvrdily hodnoty, které byly v některých pravidlech empiricky zakotveny již dříve. A sice, že v oblastech opravdu malých sklonů je vhodné a nutné zvyšovat těsnost drážek pro zamezení průsaků. To se dříve provádělo pomocí různých, často regionálních postupů. Jako hranice pro takováto dodatečná opatření se dnes považuje sklon 7° (tj. 12,3%). K tomu mohou přistupovat ještě další zásady, týkající se těsnění drážek i u vyšších sklonů, například na zaledněných okrajích střech v oblastech bohatých na sníh.

Jako minimální sklon pro drážkované krytiny je v předpisech uváděn sklon 3° (tj. 5,2 %). Z výše uvedeného plyne, že v oblastech sklonu od 3° do 7° jsou nutná dodatečná opatření pro zvýšení těsnosti drážek. To se v našich podmínkách v poslední době provádí těsněním drážek pomocí těsnících pásků nebo tzv. falcovacího gelu.

Firma Prefa Aluminiumprodukte upřednostňuje používání falcovacího gelu, jehož výhody jsou:

  • Prefa Falzgel zamezuje pronikání vody nejen drážkami, nýbrž představuje účinnou ochranu rovněž v místech příponek

  • Rychlá, čistá a časově úsporná aplikace gelovité konzistence do drážky

  • Vyšší efektivita práce a nižší náklady oproti běžným těsnícím páskům

  • Lze použít pro všechny materiály: hliník, zinek, nerez, měď, pozinkované a lakované ocelové plechy

  • Vhodný pro práci s drážkovacími stroji

  • PREFA Falzgel je trvale elastický a odolný proti teplotám a stárnutí

  • Rezistentní proti slabým kyselinám a alkáliím

  •  Více než 25 let zkušeností s používáním v praxi

  • Kartuše (0,3 l) vystačí pro 25-30 m těsnění drážky

  • Uzavření drážky může být provedeno bezprostředně nebo nejpozději do 48 hodin po aplikaci

Oblast použití: na nízkých sklonech u kovových drážkovaných krytin, jakož i v místech částí střech s většími přesahy v exponovaných sněhových oblastech (zaledněné okraje střech).

Pamatujte: S každým stupněm střešního sklonu se zvyšuje bezpečnost proti zatékání.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Falcovací gelObr.: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Falcovací gel

Popis produktu:

Falcovací gel Prefa je tixotropní* butylgumový gel. Při zpracování je gel vláčný s velkou přilnavostí. Po vytvrzení elastomerový* těsnící prostředek s vysokou odolností proti stárnutí

Všeobecné technické informace:

Balení:                        kartuše 0,3 l

Trvanlivost:                 cca. 5 let v uzavřeném stavu při skladování v suchu a chladu

Čištění:                       čištění nástrojů ředidlem

Větrání:                      práce při dostatečném větrání

Teplota při zpracování: 0-70°C

 

Vlastnosti materiálu:

Hustota:                    1,0-1,5 g/cm3

Teplotní odolnost:       0-70°C

Viskozita:                  7 mm2/s

Vzhled:                      modrý gel

Bod varu:                   150-200°C

Bod vzplanutí:            290°C

Rozpustnost:              ve vodě nerozpustný

Chemická odolnost:    odolný proti slabým kyselinám a alkáliím, při normálním použití nevznikají žádné odštěpené látky, při hoření vznikají monooxidy uhlíku a uhlovodíky

Nejlepší postup práce je nanášení gelu do vnitřní části velké drážky otočeného naprofilovaného šáru. Housenka gelu má mít v ideálním případě průměr 3mm a vystačí tak pro těsnění max. 30m z jedné kartuše. Takto připravený profil velké drážky je následně položen na příponkami již připevněnou drážku předchozího šáru. Uzavření drážky by mělo následovat do 48 hodin.

Autor: Ing. Jiří Fiala, Prefa s.r.o.Rubriky článků