Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

KM BETA: Střešní systém se rozšířil o nadkrokevní izolaci

11. 2. 2013

Závazné tepelně technické požadavky na obalové konstrukce budov se s ohledem na úspory energií v posledních letech neustále zvyšují. Podle nové směrnice by se v budoucnu měly nové domy stavět dokonce s téměř nulovou spotřebou energie. A nejde jen o zdivo: Zpřísňování požadavků se týká také zásad pro návrhy střešních plášťů. Pokud z hlediska tepelně-technických vlastností hodnotíme skladbu šikmé střechy, je nosná konstrukce krovu vlastně tepelným mostem, protože snižuje účinnost tepelné izolace. Potřebná tloušťka tepelné izolace navíc často přesahuje výšku krokví, což znamená nutnost vyřešení kotvení izolace pod krokvemi. I z hlediska tepelných mostů se proto nabízí jako vhodné řešení tzv. nadkrokevní izolace střechy. KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, proto rozšířila svůj komplexní střešní systém o nadkrokevní izolaci. Je určena pro šikmé střechy novostaveb i pro rekonstrukce stávajících střech, kde je nutné zlepšit tepelně-izolační parametry střešního pláště. Nadkrokevní systém THERMO-LINE a izolační desky puren® PIR jsou dobrým základem pro tradiční střešní krytinu KM BETA a další systémové výrobky z nabídky společnosti KM Beta.
Nadkrokevní izolace KM Beta  

Aktuální nabídka nadkrokevní izolace od značky KM BETA zahrnuje hned dvě varianty řešení. První z nich je nadkrokevní systém THERMO-LINE s izolačními deskami Permo® therm a parobrzdu Wallint® T3 SK2. Druhou variantou jsou izolační desky puren® PIR (puren® PROTECT, puren® PLUS, puren® FD - L, puren® MV). K oběma variantám jsou součástí dodávky také potřebné systémové prvky jako prostupy nadkrokevní izolací Venduct® a dále lepicí pásky, těsnicí materiály, systémové škrouby, napojovací a těsnicí pásy.


Izolační desky Permo® therm - ekologický materiál, výborné parametry

Izolační deska Permo® therm, která je součástí nadkrokevního systému THERMO-LINE, je vyrobena z tuhé fenolické pěny Resol s uzavřenou strukturou extrémně malých buněk s tenkými stěnami. Jde o tvarově stálou izolaci s vynikající hodnotou tepelné vodivosti λ=0,021 W/mK při zachování mimořádné paropropustnosti µ=35. Oproti standardně používaným materiálům lze s těmito deskami dosáhnout difúzně otevřeného systému při použití minimální tloušťky izolantu. Desky Permo® therm jsou oboustranně opatřeny flísem a z vnější strany integrovanou hydroizolační folií s technologií SK2 (dvojitou integrovanou aplikační páskou). Obvodové spoje na pero a drážku zajišťují pokládku bez tepelných mostů. Fenolická pěna Resol neobsahuje freony ani jiné látky poškozující životní prostředí a ozonovou vrstvu.

Pro jedinečnou schopnost difúze jsou desky Permo® therm vhodné i pro použití v kombinaci s minerální vatou, např. při rekonstrukci a následném doteplení střešního pláště. Výborné izolační hodnoty dále vybízejí materiál využít při realizaci nízkoenergetických a pasivních staveb nebo dřevostaveb. Desky Permo® therm lze použít pro novostavby i rekonstrukce, pro nebedněné i bedněné šikmé střechy.

Zmíněná extrémně odolná parobrzda Wallint® T3 SK2 plní v rámci systému především regulační funkci. Instaluje se na krokve, v případě dřevěného záklopu přímo na bednění. Jak vyplývá z názvu, nejedná se o parotěsnou fólii, která by celý střešní systém uzavřela, jako tomu bývá často u jiných systémů, ale o parobrzdu, která umožňuje postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difúzně otevřené izolace Permo® therm a následně ven z konstrukce. Kromě toho může sloužit i jako provizorní krytina po dobu montáže, maximálně však na 2 týdny.

Důležitou roli pro dlouhodobé fungování celého systému hrají i systémové šrouby Permo® therm. Ty slouží k připevnění nadkrokevní izolace přes kontralatě ke krovům a současně eliminují zatížení tahem a sáním větru.


Nadkrokevní izolace KM Beta  


Izolační desky puren® PIR

Nadkrokevní izolace puren® PIR umožňuje výběr ze čtyř variant izolačních desek PIR. Izolační desky PIR vynikají lehkostí a tuhostí, jsou vyrobeny bez obsahu freonů a jsou zdravotně nezávadné. Dle konkrétního typu jsou desky opatřené buď oboustrannou hliníkovou vrstvou nebo oboustranným flísem a případně i difúzní pojistnou hydroizolací pro šikmé střechy. Desky mají dlouhodobou teplotní odolnost +90°C, krátkodobou odolnost +250°C. Vynikají minimální nasákavostí a výbornou rozměrovou stálostí s ohledem na vliv teploty a vlhkosti. Při požáru nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají.


Varianty:
puren® PROTECT
Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou vrstvou a difúzní pojistnou hydroizolací pro šikmé střechy. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD=0,023 W/mK, ekvivalentní difúzní odpor (vztaženo na desku tl. 100 mm) Sd = 137 m.

puren® PLUS
Izolační deska PIR s oboustranným flísem a difúzní pojistnou hydroizolací pro šikmé střechy. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD=0,027 W/mK, ekvivalentní difúzní odpor (vztaženo na desku tl. 100 mm) Sd = 4,6 m.

Desky puren® PROTECT a puren® PLUS jsou určeny pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny skládané, ale i celoplošné. Deska se kotví šrouby přes kontralať do krokví. Izolace puren® PLUS je doporučena pro kombinaci s minerální vatou při rekonstrukcích střech. Desky puren® PROTECT a puren® PLUS se spojují systémem pero - drážka.

puren® FD - L
Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou vrstvou. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD=0,023 W/mK, ekvivalentní difúzní odpor (vztaženo na desku tl. 100 mm) Sd = 137 m. Desky puren® FD - L do sebe při realizaci izolace dobře zapadají díky ozubu po obvodu desek.

puren® MV
Izolační deska PIR s oboustranným flísem. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD=0,027 W/mK (při více než 80 mm) resp. 0,029 W/mK (při ≤ 80 mm), ekvivalentní difúzní odpor (vztaženo na desku tl. 100 mm) Sd = 4,5 m. Přesné spojení desek puren® MV je zajištěno buď ozubem po obvodu desek, případně je lze spojovat tzv. tupým spojem.

Desky puren® FD - L a puren® MV jsou určeny pro stavební tepelné izolace plochých a šikmých střech připevněných ke stavební konstrukci - mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem, dlažbou. Mezi PIR izolací a hydroizolací není nutná separační vrstva. Desky mohou být celoplošně i bodově mechanicky zatíženy. Desky jsou vysoce odolné v tlaku a proti prošlapu.


Nadkrokevní izolace Puren  


Střešní systém KM BETA

Tradiční střešní systém KM BETA zahrnuje dva různé typy střešní krytiny (KMB BETA, KMB HODONKA), v celkem sedmi atraktivních odstínech (cihlový, višňový, hnědý, šedý, černý, zelený a případně i modrý) a čtyřech variantách povrchové úpravy (Standard, Elegant - mat, Briliant - lesk, Efekt - kombinace dvou odstínů) a dále více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších střešních konstrukcí. Střešní krytina KM Beta je určena pro šikmé střechy se sklonem 12 - 90°. Nabídka zahrnuje také okrasné střešní prvky, a to buď hřebenové (kohout, elegantní věžička a pár hrdliček), ozdobné hřebenové ucpávky (slunečnice, hrozen) a koncové ozdobné hřebenáče (motivy vítr, lev).Zdroj: KM Beta

 Rubriky článků