Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Jak správně udělat protisněhové zábrany u betonových tašek

1. 9. 2017

Blížící se zima znovu prověří kvalitu protisněhových opatření nejen v horách, ale i ve velkých městech. V článku se dozvíte, jak správně navrhnout protisněhový systém na střechu, kterou realizujete. Nezapomeňte, že můžete použít více typů protisněhových zábran, které můžete mezi sebou kombinovat. Důležité také je, zákazníkovi připomenout, že protisněhové zábrany by měly být řešené už přímo v projektu. Střešní tašky KM BETA navíc teď získáte výhodně. K trvale nízkým cenám na www.shop.kmbeta.cz se totiž přidaly podzimní slevy až -40 %. Zjistěte si, kolik teď na nové střeše ušetříte!

Betonová střešní taška KM BETA praskne vlivem mrazu jen výjimečně, vyniká totiž vysokou mrazuvzdorností. Častější je poškození mechanické, způsobené například neopatrným pohybem po střeše. Během zimního období ale navíc hrozí i poškození krytiny v důsledku sklouzávání sněhové pokrývky ze střechy. U nedostatečně upevněných střešních prvků nebo v případě absence sněhových zábran se některé prvky mohou ze střechy doslova vytrhnout a střešní plášť tak poškodit. Proto je třeba včas zkontrolovat, zdali jsou protisněhové tašky, zábrany či sněholamy správně namontovány a vyřešit také neduhy střechy jako je neexistující ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu nebo absence přikotvení doplňků.

Protisněhové střešní tašky - navrhování do střechy

Zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny je v současné době nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým „zachytávacím" prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti dosud používaným hákům je její největší výhodou především harmonické začlenění prvku do střešního pláště. Díky jednotnému materiálu základní tašky i betonového prstence, který zabraňuje uvolnění sněhu, nevznikají na střeše žádné šmouhy, časté u plechových zachytávačů. Střešní plášť je u této varianty zcela uzavřený, při montáži nedochází k žádnému průniku skrz střechu, jak je tomu u klasické plechové zábrany.

Protisněhová taška


Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu střechy a tzv. sněhové oblasti dané normou. Pro zjištění správného počtu tašek slouží schéma kladení sněhových tašek níže:


Schéma kladení sněhových tašek

Na základě střešního sklonu a sněhové oblasti získáme z diagramu schéma A až F, podle kterého je třeba umístit tašky na střeše. Nejmenší počet protisněhových tašek se týká schématu A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše. Nejvyšší počet (ve schématu F) se týká sněhové oblasti s nejvyšším počtem srážek a velkým střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou tašku protisněhovou. Tohoto schématu se navíc týká doporučení pro kombinaci protisněhových tašek s mříží sněholamu.

Varianta k taškám - sněhové háky

Zabránit skluzu sněhu ze střechy je možné také pomocí protisněhových háků. Jedná se zpravidla o pozinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou, který se montuje přímo do střešních tašek. Množství protisněhových háků závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na střešním sklonu a sněhové oblasti. Schéma kladení platí stejné jako u tašky protisněhové.

Průběžné zábrany proti sněhu - Sněholamy

Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Doporučuje se jej využít v oblastech s vysokým sněhovým zatížením, případně nad vstupy a komunikace. Nosná taška sněholamu i mříž jsou vyrobené z pozinkované oceli. Nosnou taškou sněholamu musí být každá třetí taška v řadě. Nosné tašky sněholamu se přitom nesmí umísťovat v první řadě tašek u okapu. Sněholam by měl být průběžný, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy. Další pravidla pro umístění sněholamu na střeše je možné najít v technické příručce KM Beta na www.kmbeta.cz.

Ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky. V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně (především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz. technická příručka KM BETA). V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost i v ploše střechy, sněholamy.

Ilustrační foto Střecha v zimě

Ochrana krajových tašek proti sněhu

Přichycení tašek musí respektovat normy a pravidla pro pokrývání střech a hlavně sklon střechy. V běžných podmínkách se v ploše základní střešní tašky KM BETA nepřipevňují, je-li sklon střechy 12° až 45°. Při sklonu v rozmezí 45° až 60° se každá třetí taška připevní pozinkovaným vrutem/hřebíkem skrze otvor v tašce nebo příchytkou tašky. Při sklonu 60° až 90° již musí být připevněna každá taška.

Střecha však také odolává i silovému působení větru, proto vždy musí být zejména okrajové tašky přichyceny k laťování pozinkovanými vruty. Vítr však působí nepříznivě na všechny prvky střechy a bez ohledu na sklon tak musí být kromě okrajových tašek a hřebenáčů přikotveny i další tašky - pultové, úžlabní a lomené, nášlapné, kolektorové, anténní, odvětrávací i na odkouření. Dále pak všechny tašky na okrajích střechy (u okapu, hřebene, na nárožích a v úžlabí a kolem všech prostupů - komín, střešní okno, atd.), a to buď příchytkou tašky, která je součástí střešního systému KM BETA, nebo vrutem (hřebíkem).

Navrhujte protisněhové zábrany už v projektu

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy v závislosti na jejím spádu. Návrh konkrétního řešení střešního pláště musí vycházet z normy ČSN 73 0035 a ČSN ENV 1991-1-3. Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem. „Na základě dlouholetých zkušeností našim zákazníkům doporučujeme vyhnout se, především v klimaticky náročných oblastech, rozměrným a členitým střešním konstrukcím," říká Ing. Martin Urbanec, technický poradce ze společnosti KM Beta a.s. a doplňuje: „Vhodné je upřednostnit jednoduché a osvědčené střešní tvary s větším střešním sklonem a minimalizovat tak riziko poškození střechy způsobené právě sesuvy sněhu. Pro bezpečnost chodců procházejících pod střechou je nutné vždy respektovat technická doporučení a na protisněhovou ochranu nezapomínat."

Ilustrační foto Střecha v zimě


Střešní systém KM Beta zahrnuje kromě dvou typů betonové krytiny také více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Kromě protisněhových prvků (protisněhové tašky, zábrany, sněholamy) jsou to například odvětrací a anténní tašky (u obou typů klasická plastová nebo modernější betonová varianta), dále tašky kolektorové, hromosvodové, prostupové, nášlapné, větrací a mnoho dalších typů. Poslední novinkou je taška kabelových prostupů určená pro profesionální, spolehlivé a bezpečné vedení kabelů skrz střešní plášť. Tuto širokou nabídku doplňují hydroizolační fólie, těsnicí pásky, hřebenáče nebo třeba střešní okna. Ucelený sortiment KM Beta tak nabízí komplexní řešení střechy.

Více informací o střešním systému KM BETA a jeho správné pokládce lze najít www.kmbeta.cz.


autor: KM Beta

Rubriky článků