Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Satjam

Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
email: satjam@satjam.cz
web: www.satjam.cz.

Možnosti moderních plechových krytin – druhá část

14. 6. 2024

I když popularita plechových střech poslední roky roste, stále o nich mezi lidmi přežívají různé předsudky. I střecha s plechovou krytinou ale dokáže bez problémů obstát i ve velmi náročném podnebí. Vše ovšem začíná už u kvality vstupní suroviny.
Vlastnosti, odolnost a předpokládanou životnost plechové krytiny ovlivňují kromě jiného hlavně použité materiály. Rozdíly mezi nimi přitom mohou být pouhým okem nerozpoznatelné. Není totiž plech jako plech a rozdíly v jeho kvalitě mohou být značné. Na český trh se občas dostávají krytiny z málo odolného a slabého materiálu, které v praxi nesplňují evropskou normu, přestože má výrobce všechny zákonné certifikace. „Problém je například už tloušťka plechu, která u některých dodavatelů může být jen 0,35 mm. Norma ale požaduje 0,4 nebo 0,5 mm u oceli a 0,6 až 0,7 mm u hliníku. Na pohled je to malý rozdíl, ale pro krytinu je zcela zásadní. Spolehlivý výrobce by proto měl za kvalitu svých krytin ručit,“ ujišťuje Ing. Petr Tureček. Podobné rozdíly ale laik těžko odhalí a asi nikdo z nás nevybírá novou krytinu s mikrometrem v ruce. Jak mít tedy jistotu dobré volby?

Střešní krytiny SATJAM se vyrábí z kvalitního plechu o síle až 0,7 mm.
Střešní krytiny SATJAM se vyrábí z kvalitního plechu o síle až 0,7 mm.


Čím se tedy řídit?

Ukazatelem, podle kterého se každý snadno zorientuje, jsou různé certifikace a ocenění, potvrzující kvalitu krytiny, jako je například Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu. „Pro její získání musí výrobek splnit přísná kritéria a projít náročným certifikačním procesem. Posuzuje se jeho vhodnost pro použití ve stavbě podle stavebního zákona a dalších technických předpisů. Kvalita navíc musí být dodržována dlouhodobě,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Certifikace je zárukou, že výrobek vyhovuje českým předpisům pro výstavbu a je vhodný pro zabudování do stavby na území ČR.

Ukazatelem kvality plechové krytiny mohou být udělené certifikace, jako je Česká kvalita.
Ukazatelem kvality plechové krytiny mohou být udělené certifikace, jako je Česká kvalita.


Ani spojovací materiál není radno podceňovat

Pro dobrou funkčnost plechové krytiny je důležité také správné ukotvení do podkladu. Obvykle se k tomu používají samovrtné šrouby s těsněním. Ty jsou sice velmi malé svou velikostí, ovšem významné svým vlivem. Nekvalitní kotvení totiž životnost krytiny zbytečně zkracuje. „Šrouby je třeba správně dotáhnout tak, aby se těsnění roztáhlo asi o 1 mm přes okraj podložky. Nesmí to být více ani méně. Pro kotvení střešních krytin SATJAM slouží podle použitého materiálu převážně dva typy šroubů – zinkované šrouby pro ocelové krytiny a nerezové pro krytiny z hliníku či do míst se zvýšeným požadavkem na odolnost proti korozi,“ doplňuje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

Správně a špatně utažený šroub.
Správně a špatně utažený šroub.


Obě varianty jsou opatřeny finální povrchovou úpravou v barvě krytiny. Šroub je opatřen kovovou podložkou s EPDM těsněním, které je velmi pružné a odolné vůči UV záření a zachovává si své vlastnosti i v extrémních teplotách. Působením slunce těsnění zvulkanizuje a prostup je tak trvale utěsněný a šroub se nemusí časem dotahovat. A proto i když je plech prošroubovaný, voda nemá kudy protéct. Pod šroubem také nesmí zůstat zbytky ochranné fólie, kterou se krytina ve výrobě potahuje.


Předsudky na českou střechu nepatří

Současné technologie a špičkové materiály tedy trh s plechovými krytinami a střešními prvky obecně posouvají o notný kus dopředu. Přesto jsou ale mezi některými majiteli a dokonce i odborníky rozšířeny určité předsudky o plechových krytinách. Uveďme tedy na pravou míru alespoň ty nejčastější.

Správně provedená střešní konstrukce s plechovou krytinou dobře izoluje hluk i teplo a obstojí i v silném větru.
Správně provedená střešní konstrukce s plechovou krytinou dobře izoluje hluk i teplo a obstojí i v silném větru.


Horší akustická a tepelná izolace – Přestože plech sám o sobě není dobrým zvukovým izolantem, ve střeše tvoří plechová krytina jen její minimální část. Z pohledu stavební akustiky tedy hraje okrajovou roli. Daleko větší podíl má skladba střechy. Případný hluk pod střechou spíše poukazuje na nevhodně navrženou či provedenou izolaci. Současné materiály, jako je například kamenná vata, navíc dokážou samy o sobě zajistit požadavky na tepelnou i na akustickou izolaci. To stejné by se dalo říci i o tepelněizolačních vlastnostech – i zde záleží hlavně na skladbě střechy.

Vlhkost a zatékání – Mylná je i představa, že plechová krytina nedokáže dostatečně těsnit. Ve skutečnosti tomu může být přesně naopak – například plechová krytina ve velkoformátovém provedení má v ploše velmi málo spojů, čímž se riziko případné pronikající vlhkosti snižuje. Zároveň to ovšem znamená, že vlhkost nemůže z konstrukce uniknout. I zde tedy vstupuje do hry správný návrh skladby střešní konstrukce. Její součástí by měla být odvětrávací vrstva, kterou se vlhkost odvede pryč. Nevhodný návrh nebo provedení vrstev střešního pláště může vést ke špatným vlhkostním poměrům ve střeše, a to bez ohledu na materiál krytiny.

Nedostatečná stabilita – Plechová krytina je ze své podstaty velmi lehká. Proto o ní panuje mýtus, že právě kvůli tomu se silným větrem snadno poškodí. Ani zde ale nehraje použitý materiál hlavní úlohu. Odolnost plechové střechy vůči povětrnostním vlivům se odvíjí od jejího ukotvení do podkladu, počtu šroubů a jejich rozmístění. Spolehlivý výrobce by měl mít stanovené montážní postupy tak, aby krytina vydržela všechny myslitelné klimatické vlivy na našem území. Případné poškození větrem tedy obvykle bývá důkazem nesprávně provedené instalace. V třetí části se blíže podíváme na problematiku instalace, která je kapitolou sama o sobě a na střechu má stejný vliv jako kvalita krytiny.

Více na www.satjam.cz.

Štítky: Střešní krytina
Rubriky článků