Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články


Lindab SALES CZ s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
Praha 6-Ruzyně

info@lindab.cz
www.lindabstrechy.cz

Obec Modlany: příklad ekologického pokroku s novými solárními střechami Lindab

28. 5. 2024

V nedávné době se obec Modlany stala centrem pozornosti v oblasti ekologických inovací, když zavedla nový projekt solárních střech na své veřejné budově. Tento krok směrem k udržitelnější budoucnosti byl vedený nejen potřebou snížit uhlíkovou stopu, ale také touhou vytvořit moderní a energeticky efektivní infrastrukturu. Pod vedením starosty obce, který se stal hlavním zastáncem tohoto projektu, bylo dosaženo významného milníku: již tři budovy v obci mají novou střechu Lindab SolarRoof.

Střechy budoucnosti: spojení tradičního a moderního

Střechy Lindab SolarRoof jsou symbolem spojení tradičního stavebního materiálu s moderní technologií. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, což zajišťuje jejich trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Co však činí tyto střechy revolučními, jsou integrované solární články, které umožňují výrobu čisté elektrické energie přímo ze slunečního záření.


Střecha se pyšní integrovanými solárními články přímo v krytině
Střecha se pyšní integrovanými solárními články přímo v krytině


Ekologické ohlasy: snížení uhlíkové stopy a energetická nezávislost

Rozhodnutí obce Modlany investovat do solárních střech má výrazný pozitivní dopad na životní prostředí. Výroba elektrické energie ze slunečního záření je ekologicky šetrná a nevytváří emise škodlivých látek do ovzduší. Tím pádem dochází ke snížení uhlíkové stopy obce, což je důležitý krok směrem k ochraně klimatu a životního prostředí.

Díky solárním střechám se také obec Modlany stává energeticky nezávislejší. Vlastní výroba elektřiny znamená méně závislosti na externích dodavatelích a stabilnější dodávky energie pro obyvatele. To má také pozitivní ekonomické dopady, protože se snižují náklady spojené s nákupem elektřiny z tradičních zdrojů.


Vize budoucnosti: inspirace pro další obce

Iniciativa obce Modlany se stala inspirací pro další obce po celé zemi. Jejich příklad ukazuje, že i malé komunity mohou hrát významnou roli v boji proti klimatickým změnám a přechodu na udržitelnou energetiku. Investice do solárních střech není jen ekologickým rozhodnutím, ale také investicí do budoucnosti, která přináší ekonomické a environmentální výhody.


Integrované solární krytiny jsou nejen elegantní, ale i ekologické
Integrované solární krytiny jsou nejen elegantní, ale i ekologické

Nejnovější realizace v Modlanech: rekonstrukce kulturního domu

Rekonstrukci budovy bývalého kina s restaurací předcházela dlouhá veřejná debata. Místní obyvatelé odmítli původní plány na demolici a obec se nakonec rozhodla zachránit tuto historickou stavbu. 

Společnost Lindab sehrála klíčovou roli při obnově střechy domu, kde byl použit střešní systém Lindab SRP Click a moderní solární panely Lindab SolarRoof 2.0, které zajišťují energetickou soběstačnost budovy. Ve výsledku se podařilo vytvořit multifunkční prostor pro sport, kulturu a společenská setkání občanů v budově s bohatou historií a zdobenou starými štuky.

Bývalý taneční sál se proměnil v moderní místnost vhodnou pro kulturní akce i sportovní aktivity. Součástí renovace je i nová hospoda, která navazuje na tradici vesnického života. V horní části budovy vznikly prostory pro dětí a klubovnu pro spolky, což oživuje společenský život obce.

Technické parametry:

Solární panely Lindab SolarRoof 2.0: 172 ks

Celkový výkon: 35,088 kWp

Typ krytiny: Lindab SRP Click

Rozměr krytiny: 594 m2

Barva: tmavě šedá

Povrchová úprava: Elite MAT

Sněhové zachytávače a lávky z produktové řady Lindab Safety

Okapový systém: Lindab Rainline v délce 76 m

Na střechu byla použita krytina Lindab SRP Click s panely Lindab SolarRoof
Na střechu byla použita krytina Lindab SRP Click s panely Lindab SolarRoof

Závěr

Obec Modlany se stala symbolem moderního a ekologicky odpovědného přístupu k obnově své infrastruktury. Díky solárním střechám Lindab SolarRoof dosáhla významného pokroku směrem k energetické nezávislosti a snížení uhlíkové stopy. Její úspěch slouží jako vzor pro další komunity, které hledají způsoby, jak přispět k ochraně životního prostředí a budování udržitelnější budoucnosti. 

„Vážíme si dlouholeté spolupráce se starostou obce Modlany-Ing. Lukášem Bartoněm a těšíme se na další projekty.“ Petr Matoušek - produktový manažer Lindab SolarRoof

Pro více informací se můžete obrátit přímo na pana Matouška: petr.matousek@lindab.com Informativní cenovou nabídku si také můžete sami spočítat v Lindab konfigurátoru střechRubriky článků