Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Satjam

Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
email: satjam@satjam.cz
web: www.satjam.cz.

Spolehlivý držák fotovoltaiky u plechových krytin je důležitý pro majitele i pro pojišťovnu

13. 3. 2023

Do rychlého pořizování fotovoltaických elektráren ženou investory ceny energií. Tlak je tak velký, že přitom zapomínají na střechu. V touze po úsporách jim nedochází, že instalace nesmí ovlivnit funkčnost ani životnost střešní konstrukce.
Zmiňovaný požadavek je pochopitelně zásadní z vlastního uživatelského hlediska. Ale netýká se jen jeho. Nová instalace také navyšuje hodnotu budovy a chce-li majitel investici ochránit, znamená to ji pojistit. Z pohledu pojišťoven ale kvůli panelům na střeše vzrůstá u celé nemovitosti riziko vzniku pojistné události. Proto jsou velmi opatrné. U nestandardního technického řešení je dokonce značné nebezpečí, že pojišťovny odmítnou budovu pojistit. Nestandardním technickým řešením přitom není myšlena pouze konstrukce samotné elektrárny, ale taky to, jaký vliv má na střechu budovy.

Z tohoto pohledu by se oblíbené plechové střešní krytiny mohly jevit jako problematické. To je omyl, protože pro ně existují ověřené a certifikované způsoby instalace fotovoltaiky. Řešení pro 100% funkční upevnění solární technologie na plechovou profilovanou krytinu, to je držák SATJAM Solar. Jeho kvality prokazují nejen průmyslové vzory, ale i udělené ocenění v soutěži Zlatá taška 2023.

Satjam Solar držák - ocenění Zlatá taška


SATJAM Solar eliminuje riziko

Většina lidí dnes řeší pouze výkon FVE a její rychlé pořízení. Přistupují kvůli tomu na oblíbený způsob realizačních firem, které preferují kotvení do podkladní konstrukce. Respektována jsou přitom sice specifika podkladu (např. vzdálenost krokví), ale z hlediska plechové profilované krytiny vychází kotvení všelijak. Tedy třeba do míst, která prakticky nejsou kvůli svému tvaru trvale utěsnitelná (např. do boku vlny, na hranu profilu apod.). Ještě horší situace nastává při instalaci FVE kolem střešních oken. Při aplikaci kotevního prvku do krokve rámující střešní okno, dochází nejen k perforaci krytiny, ale i k proděravění lemování střešního okna. Zatěsnit poté lze jen prostup krytinou, spodní plech lemování okna zůstane trvale netěsný.

Rozdíly v kotvení skrze krytinu a kotvení SATJAM Solar
 
Vyhnout se všem zmiňovaným potížím, ztrátě estetických, v horším případě také funkčních vlastností plechové krytiny, je snadné. Stačí se spolehnout na držák SATJAM Solar.


Charakteristika SATJAM Solar

Aby po instalaci FVE plechová krytina stále bezpečně odolávala klimatickým vlivům a plnila svou funkci, v tom hraje nezastupitelnou roli solární držák. Drobný konstrukční prvek, který respektuje nároky plechové krytiny a současně na střeše bezpečně zajistí drahou fotovoltaiku.

Systémové řešení držáků SATJAM Solar slouží k uchycení nosných rámů fotovoltaických a teplovodních solárních panelů na krytiny SATJAM. Držák je elegantní, plně funkční a navíc se snadnou instalací. Lze jej použít na nové i staré střechy všech sklonů, a to bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav. Primárně je držák určen na profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Taurus, Arad, Reno, York a střešní trapézové plechy. Obecně je ale schopen bezpečně připevnit fotovoltaickou instalaci také na obdobné plechové střešní krytiny ostatních výrobců, a to z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm nebo z hliníkového plechu tloušťky min. 0,6 mm.

Držák SATJAM Solar se kotví přímo do plechové krytiny, a to pomocí systémových šroubů s těsněním. Pro řádné fungování v této unikátní expozici bylo nutno systémové šrouby a držák exaktně navrhnout a vyrobit ze speciálních materiálů. Triviálně vyhlížející systém je proto chráněn třemi průmyslovými vzory. Jedinečný je zejména speciální systémový šroub 6,3 x 19 mm, dodávaný v sadě se speciálním těsněním. Díky němu dostačuje kotvení pouze do horní vlny krytiny a bezpečné upevnění fotovoltaiky je zajištěno. V jednoduchosti je síla tohoto řešení.

Rozdíl mezi obvyklým samovrtným sešívacím šroubem pro kotvení plechů mezi sebou (vlevo) a unikátním systémovým šroubem pro držák SATJAM Solar (vpravo)

Rozdíl mezi obvyklým samovrtným sešívacím šroubem pro kotvení plechů mezi sebou (vlevo) a unikátním systémovým šroubem pro držák SATJAM Solar (vpravo)


SATJAM Solar se vyplatí

Navrhnout správný počet držáků SATJAM Solar je snadné. Pomocníkem jsou tabulky, které jsou součástí montážního návodu. Udávají minimální bezpečné množství držáků pro nejběžnější velikost solárních panelů (2 x 1 m) a zpracované jsou pro jednotlivé typy střech, různé větrné oblasti, výšky budov apod.

Z tabulek je zřejmé, že nutný počet držáků (i přes jejich subtilnost a kotvení pouze do plechu krytiny) se nijak neliší od jiných druhů kotvení. Jejich cena díky tomu není nijak dramatická a tvoří jen zlomek z pořizovací ceny celého fotovoltaického zařízení. Investor tak získává za rozumnou cenu garanci, že střecha bude dál spolehlivě plnit svou funkci a současně, že je drahá technologie bezpečně zajištěna. A to po celou dobu své životnosti.

Na boom fotovoltaiky jsou střechy SATJAM připraveny. Kvalitní systémové řešení SATJAM Solar, chráněné průmyslovým vzorem, je po všech stránkách dovedeno k dokonalosti. Projektantům se jednoduše navrhuje, realizačním firmám snadno instaluje a investorům dává záruku 100% funkčního řešení.

Více informací k sortimentu držáků SATJAM naleznete zde.

Montážní návod k držákům solárních systémů ke stažení zde.


Rubriky článků