Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Satjam

Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
email: satjam@satjam.cz
web: www.satjam.cz.

Unikátní systém držáků solárních panelů pro plechové krytiny – SATJAM Solar

26. 9. 2022

Mnoho zákazníků si v dnešní době, kdy se velmi rychle šíří instalace solárních systémů, klade otázku: Lze tyto systémy umístit na střechy s lehkými plechovými krytinami SATJAM? Odpověď je jednoduchá – v naprosté většině případů ano.

Zařízení jak pro ohřev vody, tak pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické systémy), mají velmi podobné nosné systémy. Buď jsou to rámy z ocelových či hliníkových profilů, které se kotví pomocí speciálně navržených kotev do nosné konstrukce střechy (například krokví). Nebo jde o samostatné kotevní prvky, uchycené přímo do krytiny. Do nich se následně montuje rám pro upevnění solárních panelů. Takové prvky nabízí i SATJAM.

Unikátní systém držáků SOLAR

Kotvy, určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u rodinných domů), obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty vlastní kotevní systémy, a to pro jednotlivé typy střešních krytin. Kotvení pomocí nich se ale převážně neprovádí „do krytiny“, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se kvůli tomu vytvoří otvor pro průchod kotevního prvku. Následně se otvor musí utěsnit proti vnikání vody. Takový způsob kotvení, který na střeše vytváří potencionální slabá místa, není z našeho pohledu zcela ideální řešením.
 
SATJAM nabízí unikátní systém držáků Solar, určený pro uchycení nosných rámů fotovoltaických i teplovodních solárních systémů – nekotví se do podkladu, ale do samotné krytiny. Toto řešení zabezpečí, že kolem kotevního prvku nedochází k dilataci krytiny, jako je tomu u prvků prostupujících krytinou. Drobné posuny krytiny totiž mohou otvor pro kotevní prvek zvětšit, takže přestane těsnit a do budoucna se stane zdrojem problémů.

První typ držáku DSS.CWL je určen pro profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad, Taurus, Reno, York a trapézové plechy – samozřejmě i pro obdobné střešní krytiny ostatních výrobců. U těchto krytin jsou držáky kotveny přímo do plochy střechy prostřednictvím systémových šroubů a speciálního těsnění pod označením SM-DSS.CWL.

Osazení unikátního držáku DSS.CWL a těsnění SM-DSS.CWL na profilovaných plechových střechách
Osazení unikátního držáku DSS.CWL a těsnění SM-DSS.CWL na profilovaných plechových střechách

Držáky jsou určeny pro profilované střešní krytiny z ocelového plechu od tl. 0,5 mm nebo hliníkového plechu tl. min. 0,6 mm. Výšku konzoly je třeba upravit dle daných podmínek, a to na oválných otvorech konzoly. Držák se kotví do plechu pomocí speciálních systémových šroubů přes pryžovou podložku. Utahuje se nízkým utahovacím momentem, aby se šrouby nepřetáhly a nesnížila se nosnost spoje. Doporučené maximální zatížení držáku je kolmo do střechy 2,5 kN. Doporučené maximální zatížení držáku ve směru spádu střechy je 3,7 kN.

Druhý typ držáku DSS-R.CWL
je určen pro krytinu SATJAM Rapid a pro falcovanou krytinu s dvojitou stojatou drážkou. Držáky se montují na zámek/drážku krytiny. Také zde platí, že držák je možno použít pro obdobné krytiny ostatních výrobců. Do držáků se následně kotví nosné rámy, které jsou součástí dodávky solárních panelů.

Držák DSS-R.CWL pro upevnění solárních panelů na krytinu SATJAM Rapid
Držák DSS-R.CWL pro upevnění solárních panelů na krytinu SATJAM Rapid


Osazení držáku DSS.CWL a speciálního těsnění SM-DSS.CWL na profilovaných plechových střechách
SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad, Taurus, Reno, York a trapézových profilech.

 

Osazení držáků DSS-R.CWL na krytině SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou
Osazení držáků DSS-R.CWL na krytině SATJAM Rapid a na krytině falcované s dvojitou stojatou drážkou

Na dvojité stojaté drážce musí patky držáku svírat drážku až pod falcem. Na krytině SATJAM Rapid musí patky držáku svírat zámek tak, aby byl zámek pevně sevřený.

Držáky pro SATJAM Rapid nebo falcované krytiny jsou určeny pro ocelový plech od tl. 0,5 mm. Držáky lze použít pro SATJAM Rapid z hliníkového plechu tl. min. 0,6 mm a pro falcované hliníkové krytiny od tl. 0,7 mm.

U falcovaných krytin lze držák montovat pouze na dvojitou stojatou drážku. Dotahuje se pomocí momentového klíče – utahovací moment 20 až 25 Nm. Doporučené maximální zatížení kolmo do střechy je 3,0 kN. Doporučené maximální zatížení ve směru spádu střechy je 2,4 kN.

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky, běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.

Ucelené informace k držákům solárních panelů naleznete zde.


Rubriky článků