Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Satjam

Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
email: satjam@satjam.cz
web: www.satjam.cz.

Stavba, která má ambice kultivovat své okolí

5. 9. 2022

Prestižní soutěžní přehlídka nejlepších realizací, které v posledním období vznikly v České republice, to je Česká cena za architekturu. Do probíhajícího ročníku je přihlášen i unikátní koncept provozního areálu, označovaný jako Tři domy a dvůr pod Lysou horou. Vznikl s cílem vytvořit zázemí pro údržbu golfového resortu na Ostravici.

Tři domy a dvůr pod Lysou horouTři domy a dvůr pod Lysou horou
 
Golfové hřiště se neobejde bez zázemí údržby – z tohoto ryze funkčního zadání pánové Martin Šilhan a Jiří Papoušek z ateliéru PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS vykřesali designové řešení, které si zaslouží pozornost. Jak se oba shodují, investor pouze žádal, aby se stavba nestala trnem v oku plánované okolní rezidenční výstavbě. Primárně mu šlo jen o využití pozemku ve tvaru trojúhelníku, ohraničeného potokem. Právě tvarově i geologicky komplikovaný pozemek dal vzniknout zcela jiné koncepci, než jakou předpokládaly původní plány. Namísto jednoho objektu vznikl hospodářský dvůr, který se stal srdcem areálu údržby.

Řešení stavby esteticky doplňuje okolní krajinu
Řešení stavby esteticky doplňuje okolní krajinu

Stodoly pod horami

Martin Šilhan a Jiří Papoušek nechtěli do krásné krajiny umístit anonymní haly – usilovali o volnou interpretaci místních zvyklostí a zároveň o nastavení vyšší úrovně budoucí výstavby. „Okolní krajina byla pro charakter staveb určující. Roli ovšem nehrály výhledy ven, jak je obvyklé, nýbrž okolí jako rám při pohledech z golfového hřiště skrze areál. Chtěli jsme, aby stavby působily v krajině přirozeně a zároveň samozřejmě. Areál svým členěním vytvořil dvůr, kde je běžná činnost skryta před zraky okolí. První objekt je dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou střechou. Slouží jako zázemí zaměstnanců, kancelář, sklady a opravárenská dílna. Druhý je nevytápěný jednopodlažní ocelový skelet s dřevěnou fasádou, určený pro parkování strojů. Třetí z nich odděluje areál od potoka a hřiště. Tvoří ho betonové kóje pro skladování sypkých hmot a přístřešek pro parkování.


Budovy zdobí fasády z modřínového dřeva
Budovy zdobí fasády z modřínového dřeva

 
Všechny stavby jsme vizuálně sjednotili fasádami z dřevěných modřínových desek s lištami překrývajícími spáry a pomocí opakujících se detailů klempířských prvků, oken a vrat,“ uvádí architekt Šilhan. Jeho kolega Jiří Papoušek dodává: „Vycházeli jsme z archetypálních tvarů a proporcí, které měly připomínat klasické stodoly, odlehčili jsme je ale některými prvky, jako jsou oplechování, přesahy střech, římsy, okna nebo vrata. U objektů převažují plné, a dalo by se říci až přísně a účelně rytmizované plochy, dané způsobem kladení fasádních prken. V několika případech pak vyvstal požadavek na osvětlení, začali jsme tedy uvažovat o narušení přísnosti fasád. Kulaté okno, jako anomálie v jinak se opakujícím systému fasády, je do jisté míry burcujícím prvkem. Jen doufáme, že v dobrém slova smyslu.“

Autoři: Ing. arch. Martin Šilhan, Ing. arch. Jiří Papoušek / PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS
Stavební řešení: BABKA & ŠUCHMA s. r. o.
Statika: Ing. Petr Ducháč
Investor: OSTRAVICE SPORT a. s.
Projekt: 2017–18
Realizace: 2021
Užitná plocha: 698 m2
Zastavěná plocha: 664 m2
Obestavěný prostor: 4226 m3

Řešení střech

Materiál SATJAM pro střešní krytinu byl pro autory projektu volbou díky svým možnostem členění a rytmizace stojatými drážkami. „Rytmus střešní krytiny se tak svým rastrem blíží rytmu fasád. Materiál navíc nabízel také výhody a rychlost pokládky velkoplošné krytiny,“ upřesňuje architekt Šilhan. Použití dřeva na fasádě, světle šedé kovové prvky, kulatá okna, plechová sedlová střecha SATJAM Rapid DeLuxe a betonové oddělovače sypkých materiálů k sobě příjemně pasují a vytvářejí nadčasovou ozdobu místa. Oproti klasicky stavěným halám je to příjemná změna a správný směr.


Světle šedé kovové prvky perfektně ladí s plechovou střešní krytinou
Světle šedé kovové prvky perfektně ladí s plechovou střešní krytinou

Podle podkladů společnosti SATJAM. Foto: Petr Polák

SATJAM Rapid

Krytina je odpovědí na trend hladkých, ručně falcovaných krytin – nabízí stejný pohledový efekt, ale její montáž je zjednodušena díky naklapávacím zámkům. Zkušenosti s realizacemi krytiny SATJAM Rapid pomohly při vývoji novinky SATJAM Rapid DeLuxe. Vylepšení ještě více usnadňují pokládku a střechám zaručují vyšší užitnou hodnotu.

Eliminována jsou rizika zvlnění krytiny vlivem teplotní roztažnosti i od napětí v krytině kvůli nerovnostem podkladu. Varianty profilací v ploše krytiny vzrostly na čtyři, takže prostor pro splnění představ o vzhledu střechy je větší. Inovovaná velkoformátová střešní krytina se skrytým kotvením SATJAM Rapid DeLuxe je nabízena je jak v ocelovém, tak hliníkovém provedení.


Rubriky článků