Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Rheinzink ČR
Fügnerova 1511,
290 01 Poděbrady
T: +420 602 177 533
info@rheinzink.cz

Impozantní architektonickou památkou se může stát technický objekt i v dnešní době

19. 5. 2022

Vodojem umístěný nad obcí Ohrazenice tvoří svým vzhledem dominantu viditelnou z velké dálky. Všimnout si jí mohou hlavně řidiči projíždějící po rychlostní komunikaci R10 na trase Turnov - Liberec. Součástí objektu vodojemu jsou i dva pozemní objekty, které mají válcové střechy pokryté dvojitou stojatou drážkou ze svitku RHEINZINK- prePATINA blaugrau. Vodojem připomíná slavnou trofej pro vítěze mistrovství světa ve fotbale, ale vizuální shoda je čistě náhodná a v Turnově a okolí je vnímána s humorem. Důležitý je krok kupředu v modernizaci systému pitné vody, který umožní spolehlivé zásobování z hygienicky bezpečných zdrojů.

Vodojem v Ohrazenicích


Velkoformátové šablony pro „tančící míč“

S projektem „Vodojem Ohrazenice“ jsem byl osloven v roce 2016, když se připravovalo technické řešení opláštění koule vodojemu o průměru 8 m. Jako firma jsme byli dotázáni, zda umíme tento tvar pokrýt a jaké by bylo řešení. Projekční kanceláři Profes Projekt, panu Chválovi, jsem nabídl řešení pomocí speciálně tvarovaných kosočtvercových kazet vyrobených na míru daného průměru. Toto technické řešení bylo použito na kouli AHHAA Planetaarium, Tartu, Estonsko. S předběžným řešením a zpracováním rozpočtu na výrobu kazet byla oslovena v roce 2017 německá firma KREHLE GmBH. Toto řešení bylo však problematické v tom, že bylo nutno spodní konstrukci přivést do finálního stavu před pokládkou šablon a zaměřit přesné rozměry. U pokládky tohoto systému se předpokládalo vytvoření dvou zón pro doměrky, které budou vyrobeny jako poslední, což znamenalo velkou časovou náročnost.

Vodojem Ohrazenice

Řešení pomocí speciálně tvarovaných kazet se drželo až do konce roku 2018, kde jsme byli nuceni najít jiný způsob pokládky z důvodů dilatace konstrukce a hlavně určení velmi krátkého termínu na výrobu a montáž opláštění. Pro finální opláštění byly nakonec zvoleny velkoformátové kosočtvercové šablony vyrobené mateřskou firmou RHEINZINK GmbH, kde jsme mohli maximálně zkrátit termín výroby a uvolnit tak realizační firmě delší čas na samotnou pokládku šablon.
 
Technické řešení opláštění


Jak na to

Konstrukce samotného vodojemu je ocelový svařenec z tloušťky plechu 10 mm, který se vyráběl na místě. Dlouho před začátkem prací na kouli vodojemu byly vztyčeny svislé betonové sloupy sevřené ve výšce 16,8 m betonovým prstencem (výška ochozu vyhlídky), do kterých měla být usazena koule vodojemu. Pro další průběh prací bylo důležité sejmout přesný otisk lůžek pro nosné čepy a vytvořit pevnou matrici, která se přenesla na zem. Do této matrice se vyrobila koule vodojemu z jednotlivých plátů ocele. Tím se zajistilo, že při finálním usazení koule padnou čepy přesně do svých pozic na betonových sloupech. Váha prázdné koule vodojemu je i s opláštěním 35 t (maximální hmotnost včetně 150 m3 vody bude 185 t).

Už při realizaci polotovaru koule se pamatovalo na ukotvení nosného roštu pro opláštění. Na surový svařenec se navařila závitová pouzdra M10, do kterých se následně našroubovaly závitové tyče pro vynesení nosníků. Celkový počet matic byl cca 1404 kusů a stejný počet závitových tyčí. Rozmístění vycházelo z podrobného návrhu nosného roštu, který navrhla firma ILTEGRO spol. s r.o., Hradec Králové a projektově zpracovala firma FACIATA PROJEKT s.r.o., Ostrava. Když koule prošla kompletní antikorozní ochranou, mohl se zahájit proces montáže nosného roštu. Zahájení proběhlo našroubováním závitových tyčí M10x250 do předem připravených závitových pouzder a jejich zajištěním. Tyče trčely do prostoru jako ostny ježka, svinutého do klubíčka. Přes závitové tyče byla na povrch koule vodojemu nalepena vrstva tepelné izolace KAIFLEX pás ST PL 50 R-SK 2x50 mm a vodotěsně zajištěna po celé ploše koule včetně otvorů okolo závitových tyčí, což byl požadavek projektu.

Realizace vodojemu

Pro kouli byl stanoven celkový počet nosníků na 72 svislých řad. Jednotlivé svislé řady byly tvořeny hliníkovým OMEGA profilem 120x20x2 mm skrouženým v požadovaném rádiusu. Jedna řada se skládala ze čtyř jednotlivých kusů. Jednotlivé nosníky se montovaly na závitové tyče pomocí 2 ks samojisticích matic s podložkami. Ve vodorovném směru byly svislé nosníky z OMEGA profilů vyztuženy hliníkovými jekly o rozměrech 40x30x2 mm s délkou odpovídající jejich umístění. Při montáži se hlídala vzdálenost nosníku od těla vodojemu a zároveň dodržování kulovitosti výsledného tvaru. Průměry finálního tvaru na jednotlivých vrstevnicích by se měly blížit průměrům podle projektu, aby tomu odpovídaly jednotlivé obvody stanovované pro výrobu šablon. Po finální montáži nosného roštu mohla proběhnout kontrola všech rozměrů, z nichž se stanovil i výsledný rozměr šablon pro výrobu. Do výroby v Německu šlo celkem deset rozměrů s celkovým počtem 612 kusů kosočtvercových šablon. Šablony jsou vyrobeny z tabulí RHEINZINK- prePATINA blaugrau tloušťky 1,00 mm.

Vnitřek koule vodojemu

Titanzinek RHEINZINK poskytuje jistotu dlouhé životnosti, nenáročnosti na údržbu a odolnosti vůči vlivům počasí, zejména krupobití, což je v této exponované poloze zvláště výhodné. RHEINZINK- prePATINA blaugrau vytváří po celou dobu své životnosti přírodní patinu, která bude harmonizovat barevné tóny opláštění míče s betonovými podpěrami.

Princip kladení šablon spočívá v tom, že šablony mají po obvodu jednoduchou ležatou drážku orientovanou ve spodní části směrem dovnitř a v horní části směrem ven. Šablony se do sebe zavlékají, takže jsou po celém obvodu zajištěny mezi sebou. Spoje jednotlivých šablon jsou orientovány po spádnici, povrch koule je proto odolný proti stékající vodě a větru. Před zavlečením další řady se do spoje vkládají příponky, kterými se kotví šablony do nosníků pomocí nýtů. Rozteče nosníků jsou přímo vázány na rozměry šablon, takže vždy pod každou šablonou prochází odpovídající počet nosníků pro kotvení. Kladení šablon začíná dole u paty a postupným rozměřením jednotlivých řad se stoupá směrem k vrcholu. Šablony byly kladeny v 17 řadách, kde v jedné řadě bylo 36 ks šablon v konkrétním rozměru. V průběhu montáže se kontroluje umístění jednotlivých šablon na nosném roštu, aby jednotlivé řady mezi sebou po obvodu navazovaly. Jedná se o velmi pečlivou a zdlouhavou práci, která se musela několikrát opakovat, aby se docílilo maximální možné přesnosti.


Technický a architektonický úspěch

Opláštění koule bylo dokončeno dne 6. 6. 2019. Ve vrcholu koule byly ponechány volné otvory pro oka na zavěšení na jeřáb. Technicky náročná práce byla u konce a nastal vzrušující den, kdy jeřáb zvedl přibližně 35 tunovou kouli do více než dvacetimetrové výšky. Po půl hodině se obrovská koule usadila s milimetrovou přesností do lůžek v betonových sloupech. Poté bylo dokončeno oplechování okolo sloupů a uzavřeny otvory pro oka. Na kouli v dolní části navazuje schodiště a na vrcholu koule je ventilační průduch. Okolo obou prostupujících konstrukcí bylo provedeno lemování ve vazbě na krytinu.

Lehce zakřivené sloupy s vyhlídkovou plošinou tvaru „pasu“, zdánlivě zlehka podepírající třpytivou kouli vody, působí nesmírně elegantně a místní jsou na vodojem právem hrdi. Vodojem v Ohrazenicích u Turnova získal 2. místo v anketě Cena veřejnosti mezi padesáti stavbami v soutěži Karla Hubáčka - Stavba roku 2020 Libereckého kraje.

Transport koule vodojemu

Investor:

Vodohospodářské sdružení Turnov - Andrea Bímová

Architektura věžového vodojemu:

In Point s.r.o., Praha - Ing. arch Zdeněk Sláma, Ing. arch. Robert Wild

Projektant:

VAK Projekt, Turnov – Radek Hnát

PROFES PROJEKT, Turnov – Ing. Petr Chval

Civil Engineering s.r.o., Rovensko pod Troskami – Ing. Tomáš Bláha

Generální dodavatel:

VHS stavby a.s., Jihlava – Radomír Frühauf

Provozovatel:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice – František Šimek

Výroba koule:

Firma Jan Perner, Český Dub

Návrh nosného roštu:

ILTEGRO spol. s r.o., Hradec Králové

Projekt nosného roštu:

FACIATA PROJEKT s.r.o., Ostrava

Výroba šablon:

RHEINZINK GmbH, Datteln, Německo

Materiál opláštění:

Titanzinek RHEINZINK- prePATINA blaugrau

Montáž nosného roštu, montáž opláštění z velkoformátových šablon RHEINZINK: ANEXI s.r.o., Liberec

Rubriky článků