Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Pokládka asfaltového šindele pro extrémní sklon střechy 9,5°

6. 6. 2016


ŠINDEL CAMBRIDGE EXTREME 9,5°

logo IKO
Samolepivý laminovaný šindel IKO Cambridge Extreme, zdroj: IKO 

IKO s.r.o.
Pod Pekárnami 3/157
190 00  Praha 9 - Vysočany
tel.: +420 283 893 660
e-mail: praha@iko.eu

Asfaltové šindele nové generace IKO Cambridge 9,5°nabízejí několik zásadních výhod. Jak šindel instalovat, aby všechny výhody zůstaly zachovány při minimálních nákladech na instalaci? Všechny rady pro správnou pokládku najdete v tomto článku.

Proč zvolit šindel nové generace IKO Cambridge Extreme 9,5°

Nejprogresivnější šindel na trhu

Samolepivý laminovaný šindel IKO Cambridge Extreme, pokládka, sklon střechy 9,5° zdroj: IKOSamolepivý laminovaný šindel IKO Cambridge Extreme, zdroj: IKOCeloplošně samolepivý šindel Cambridge Xtreme je extrémní také ve sklonech, ve kterých může být na střeše použit. S možností pokládky od sklonu střechy 9,5° do 90° se jedná o bezkonkurenčně nejprogresivnější šindel na trhu. Šindele Cambridge Xtreme tak můžete pokládat téměř na ploché střechy nebo naopak i na zcela kolmé stěny mansardových střech, či kolmé stěny střešních přístaveb nebo vikýřů.

Díky samolepivosti budou šindele okamžitě po pokládce výborně držet se svým podkladem. IKO tak potvrzuje, že udává směr ve vývoji šindelových krytin a je o krok napřed před konkurencí!


Dlouhá životnost a záruky 30 let

Platinová záruka zdarma

Samolepivý laminovaný šindel IKO Cambridge Extreme, platinová záruka 30 let, zdroj: IKOVíme, že od své střechy očekáváte, aby byla nejen hezká, ale aby Vám také dlouho a bezpečně sloužila. Proto byly vytvořeny celoplošně samolepivé laminované šindele Cambridge Xtreme 9,5° s dlouhými zárukami kryjícími všechna rizika.

Záruka na šindele Cambridge Xtreme 9,5° jsou poskytovány v délce 30 let. Navíc prvních 15 let platí na šindele Cambridge Xtreme PLATINOVÁ ZÁRUKA: v případě, že Vám proteče střecha vadou šindelů, tak Vám IKO nahradí nejen materiál, ale zaplatí Vám i veškeré práce a dodatečné náklady spojené s pokládkou nové střechy.

Proč poskytuje výrobce tak dlouhé a obsáhlé záruky? IKO věří svým výrobkům, je si vědomo kvality svých šindelů a jejich dlouhé životnosti. Proto si dovolí poskytnout takto dlouhé záruky. Navíc se o tyto nadstandardní záruky nemusí žádat, obnovovat si je, či za ně extra doplácet, jak tomu bývá u jiných výrobců. Tuto jistotu poskytujeme IKO ZDARMA!

Šindel Extreme odolný proti silným větrům

Šindel IKO v extrémních podmínkách

Velmi důležitou vlastností je také obecně známá schopnost celoplošně lepivých šindelů odolávat mimořádně silným větrům, a to i nárazovým. Celoplošně samolepivý asfaltový šindel IKO ArmourShield odolal při testování ve větrném tunelu větru o rychlosti 220km/h, tj. více než 61metrů za sekundu!!!

Šindel Extreme je lehká krytina, která nezatěžuje krovy

Cambridge Xtreme 9,5° vhodný do oblastí s velkým sněhovým zatížením

Bitumenové šindele Cambridge Xtreme 9,5° patří i přes svoji robustnost mezi lehké střešní krytiny. Hmotnost 1m2 šindele instalovaného na střechu je pouhých 11,6 kg. Tím je Cambridge Xtreme 9,5° vhodný do oblastí s velkým sněhovým zatížením, jelikož zbytečně nezatěžuje střechu a instalací na dřevěný záklop zajišťuje odolnost proti extrémní zátěži v podobě sněhových nadílek.

Do horských a podhorských oblastí se hodí také vzhledově, protože věrně imituje vzhled dřevěných šindelů, dříve běžně používaný v těchto lesnatých lokalitách.


A mnoho dalších výhod o kterých se dočtete ZDE.

ZÁSADY POKLÁDKY šindele IKO CAMBRIDGE EXTREME 9,5°

STŘEŠNÍ ZÁKLOP

Střešní záklop pro pokládku asfaltového šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO

• Šindele Cambridge Xtreme jsou určeny pro pokládku na střešní pláště z překližky, OSB desek nebo prken;

• Překližka nebo OSB desky musí být určeny pro vnější použití a dřevěná prkna musí být maximálně 15 cm široká. Střešní záklop musí být hladký, suchý a bez nerovností na povrchu;

• Tloušťka záklopu závisí na rozpětí mezi krokvemi, sklonu střechy a sněhové oblasti.

• U střech, které mají sklon od 9,5 ° do 15 ° může být použita pouze překližka nebo OSB desky!

• Instalujte šindele Cambridge Xtreme pouze v počasí, které zaručí okamžité slepení těchto šindelů.


VENTILACE

Ventilace střechy s krytinou IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO
Je nezbytné zajistit řádnou ventilaci střechy, jež odvede teplo a vodní páry ze střešního pláště. Z tohoto důvodu je nutné, aby vzduch cirkuloval mezi tepelnou izolací a střešním záklopem po celé délce střechy, od okapu po hřeben. Většina hlavních stavebních předpisů vyžaduje tzv. minimální ventilaci, tj. poměr 1 m2 ventilačního otvoru na 300 m2 plochy střechy (1:300). Vždy rozloženo rovnoměrně mezi okapem a hřebenem.

Odvětrávací pás  Armourvent  Multi Plus, zdroj: IKO
Správná ventilace je velmi důležitá a prodlužuje životnost Vaší šindelové střechy.Pro střechy s nízkým sklonem mezi 9,5 ° a 15 ° můžete použít odvětrávací pás Armourvent Multi Plus, ale je třeba použít asfaltový tmel a koncovky střechy u štítu!

Postup pokládky na youtube kanálu společnosti IKO (link: https://www.youtube.com/watch?v=EGWAoxat56k&list=PLFdRuj5r9o0i6FK8ulKTaJ80CyE5JcrQr)


PODKLADNÍ PÁS

Podkladní pás musí být položen před instalací šindele Cambridge Xtreme na celé ploše záklopu.

Pro sklony střechy > 9,5 ° - 15 °
Paralelně k okapu instalujte samolepivý podkladní pás IKO Armourbase, Pro PLUS nebo jiný podkladní pás podobných vlastností. Koncový (vertikální) přesah musí být 15 cm a horizontální přesah 10 cm, nebo použijte IKO Armourbase Pro s horizontálním přesahem 50 cm, přibitý a slepený asfaltovým tmelem IKO Shingle / Plastal Stick.

Podkladní pás při instalaci šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO

Pro střešní sklony > 15 ° - 20 °
Použijte podkladní pás IKO Armourbase nebo podobný produkt s překryvem 50%, což zajistí dvojnásobnou vrstvu. Doporučen je také samolepivý podkladní pás IKO Armourbase Stick v jedné vrstvě.

Pro střešní sklony > 20 ° - 90 °
Celý střešní záklop by měl být pokrytý jakýmkoliv podkladním pásem IKO Armourbase nebo jiným schváleným podkladním pásem pod šindele.


METODA OTEVŘENÉHO ÚŽLABÍ

IKO doporučuje vytvořit úžlabí střech Cambridge Xtremepomocí metody otevřeného úžlabí asfaltovým úžlabním pásem Armourvalley (pro nízké sklony ≤15 °)”
Úžlabní pás Armourvalley pro nízké sklony, zdroj: IKO

1 Označte dvě křídové linky od hřebene k okapu. Křídové linky vytvořte u hřebene 8 cm na každou stranu od středu úžlabí a směrem dolů k okapu jej rozšiřujte o 1 cm na metr;
 
 
2 Odřízněte šindele dle naznačených linek a odřežte ještě 5 cm vrchní roh šindele tak, aby voda byla naváděna zpět do úžlabí;
 
3 Přilepte kraj každého šindele v úžlabí s IKO Shingle/Plastal Stick;


4 Hřebíky přitlučte v prostoru Xpress line, ale až cca 5 cm od křídové linky směrem k vnějšímu okraji střechy


HŘEBÍKY A TĚSNĚNÍ

Správná instalace hřebíků do šindelů je nezbytná pro kvalitní střechu.

Hřebíky a těsnění pro instalaci šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°- schéma, zdroj: IKO• Zatloukejte hřebíky rovně tak, aby hlavičky byly v jedné rovině s plochou šindele, nikoliv aby se zařízly pod jeho úroveň;

• Při pokládce v chladném počasí, použijte pod šindel více tmelu;

• Aplikujte pouze tenkou max 3 mm silnou vrstvu tmelu, v přímce zhruba 25 mm od spodního kraje šindele.;

• Přebytečné množství tmelu může způsobit puchýře a slepování šindelů!

• Umístění hřebíků: použijte 4 hřebíky ve vyznačeném pruhu, přibližně 2,5 cm od sebe a 33 cm od každého konce.


Poznámka:
Hřebíky a těsnění pro instalaci šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°- schéma, zdroj: IKOAplikace na strmé střešní sklony (> 60 ° C) vyžaduje dodatečné hřebíky (šest hřebíků na šindel)


STARTOVACÍ ŘADA

Jako startovací řadu můžete použít IKO Starterstrip pro Cambridge nebo 3-tabulový šindel IKO Superglass.
Startovací řada IKO Starterstrip pro Cambridge nebo 3-tabulový šindel IKO Superglass, zdroj: IKO
• Použijete-li Superglass 3-tab šindel, odřízněte viditelné spodní tabule a instalujte takto připravené šindele na okapovou hranu samolepivými body směrem dolů;

• Začněte startovací řadu zkrácením o půlku jednoho šindelového výřezu (cca. 10 cm) tak, aby se spoje startovací řady neshodovaly se spoji první řady šindelů ve stejném místě;

• Startovací řada by měla přesahovat přes okapovou hranu o cca. 6-10 mm pokud je to možné (1);

• Používejte asfaltový tmel ke slepení startovací řady k podkladnímu pásu a podkladního pásu k okapnímu plechování střechy.


PRVNÍ ŘADA ŠINDELŮ A POSTUP PŘI INSTALACI

První řada (2):

• Začněte s prvním šindelem, který je v jedné rovině se startovací řadou u okapů a bočního plechování

• Nezapomeňte před instalací každého šindele odstranit bílou fólii ze zadní strany šindele.

Druhářada (3):

Odřízněte 25 cm od levého konce Cambridge Xtreme šindele a začněte s pokládkou od závětrné lišty.

Třetí a další řada (4):
• Začněte se šindelem, ze kterého bylo odříznuto 50 cm;

• Odřízněte dalších 25 cm z každé další řady;

• Pokračujte na střeše celými šindeli;

• Ve střeše je možné používat odřezky šindelů od 10 cm;

• Vytvořte si křídovou linku každých 6 řad pro kontrolu paralelního vyrovnání šindelů s okapem střechy;

• Pro maximální ochranu střechy před hnaným deštěm naneste asfaltový tmel na spojích šindele s bočním plechováním závětrných lišt.

Pokládka třetí a dalších řad šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO

NÁROŽÍ A HŘEBENY

Nároží a hřebeney při pokládce šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO
Nároží a hřebeney při pokládce šindele IKO Cambridge Extreme 9,5°, zdroj: IKO• Vytvořte si hřebenové šindele tak, že rozřežete šindele Superglass 3-tab na jednotlivé kusy ve výřezech šindele;

• Ohněte každý hřebenový šindel na hřebeni nebo nároží a přichyťte hřebíkem pod samolepivými body a 2,5 cm z každé strany tak, aby expozice šindele byla 14 cm;

• Poslední hřebenový šindel a nepřekryté hřebíky musí být slepeny asfaltovým tmelem;

• V chladném počasí šindel před ohýbáním nahřejte;

• Dvojité překrytí hřebene a nároží vytvoří jedinečný vzhled.

Renovace střechy s šindelem IKO Cambridge Extreme 9,5°- sklon střechy 9,5 ° až 15 °, zdroj: IKO

Více informací o šindeli IKO Cambridge Extreme 9,5°se dozvíte ZDE.

Štítky: Pokládka střecha, Asfaltový šindel
Rubriky článků