Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Kotvící bezpečnostní prvky na střechách - základní pravidla

18. 6. 2015

Bezpečnost práce na střechách je stále opomljenou záležitosti, a to jak při vlastních stavebních pracech, tak i při následné údržbě (odklizení sněhu, nátěry, atd.), V současné době je výjimkou, pokud již v projektové dokumentaci je tato záležitost řešena. Přitom již ve fází zpracování projektové dokumentace je povinnosti projektanta řešit i bezpečnost práce, a to zejména i v době provozu stavby.Nejlepším řešením, a to i z hlediska potřebných finačních nákladů, je osazení trvalých kotvících bezpečnostních prvků již při samotné výstavbě. Kotvení pak slouží jak montážní firmě, tak i při všech následných údržbových pracech na střechách. Je nutné si uvědomit, že dodatečné osazování bezpečnostních prvků je vždy technicky komplikované (porušení hydroizolace a tepelné izolace) a že osazování bezpečnostních prvků v době, kdy je potřebné např. odklízet sníh ze střech, je prakticky nernožné.
Ilustrační foto, práce na střeše, foto zdroj: Topwet s.r.o.Obr.: Ilustrační foto, práce na střeše, foto zdroj: Topwet s.r.o.

Co musí obsahovat projektová dokumentace

Projektová dokumentace musí obsahovat způsob zajištění bezpečností práce a technická zařízení pro výstavbu i pro budoucí provoz. Povinnost řešit tato zařízení ukládá zejména stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zvláště vyhláška č, 503/2006 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb a další.

V projektu stavby musí být stanoveny zásady technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti práce pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek a zásady zajištění pracovníků při osazování a ukládání plošných dílců (stropních. střešních).

Viz: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č, 361/2007 Sb .. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Povinnosti zadavatele stavby

Univerzální povrchové uchycení All in One Topwet, zdroj: Topwet s.r.o.V případech daných zákonem (zákon č. 309/2006 Sb.) určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Např. předpokládaná délka prací a činnosti je delší než 30 pracovnlch dno a bude na na nich pracovat současně vlce než 20 fyzických osob, celkový objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovnlch dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zajistit v těchto případech plán bezpečnosti a ochrany zdraví př! práci.

Obecně platí, že ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajtšťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištěni se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí. Osobní zajištění pracovníků musí být kombinací prvků do "systému zachyceni pádu".

Práce, při které má pracovník použít zařízení k zachycení pádu, se považují za práce v ohroženém prostoru. Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka.

Systém plánování uchycovacích bodů

Určení rizika pádu

1. údržbové práce - ochrana před pádem z ploché střechy, propadnutí střechou, nebezpečí sklouznutí, nebezpečí propadnutí otvory ve tsřeše (např. světlíky)
Okamžitá potřeba údržbových prací je vždy při extrémních podmínkách jako je vítr, za deště a při sněžení, často v noci. To vše je velmi nebezpečné. S tím vznikají extrémně nebezpečné situace a velké nebezpečí pádu. proto i přístup k bezpečnostním prvkům musí odpovídat velkému riziku.
Střešní kotvící hák DAS 01 a SDH 02 Topwet, zdroj: Topwet s.r.o.

2. montážní práce - ochrana před pádem přes hranu střechy, propadnutí střechou, propadnutí otvorem ve střeše

Volba bezpečného systému kotvení

Doba používání:
  • Dlouhodobá
  • Krátkodobá
Bezpečnostní systém:
  • Bezpečnostní kotvící háky
  • Jednotlivé kotvící body
  • lanový bezpečnostní systém
Pro pohyb na střeše nabízí lanový kotvící systém mnoho předností, např. k uchycení není potřeba více než jednoho osobního lana.

Definice potřeby systému kotvení

Protože dodatečné umístění úchytných bodů je vždy velmi komplikované, je nutné dopředu stanovit přístup na střechu, způsoby pohybu na střeše, místa výstupu a sestupu ze střechy nebo uchycení žebříků atd.

Navržení bezpečnostního systému

Je nutné:
  • určit, zda zvolíme jednotlivé body uchycení nebo horizontální anebo lanový systém
  • upevnění úchytů nebo zádržných systémů (nad balkony - riziko zranění při pádu na níže ležící balkon)
  • určit místa volného pádu a místa s níže ležící plochou, např. balkonem, terasou atd.
  • určit minimální délku pádu
  • zpracovat a určit plán základních pravidel bezpečnosti práce na střeše

Určení minimální výšky pádu / výšky budovy


Část stavby Hrana přepadu Délka upevňovacího lana Zařízení na tlumení pádu Prodloužení lana (dle výrobce) Výška osoby Bezpečnostní délka Min. výška pádu
SUMA
Výška možného pádu
disponibilníOkap
1,90


1,00
Kraj štítu
Hřeben


*Obr. 1: Univerzální povrchové uchycení All in One Topwet, Obr. 2: Střešní kotvící hák DAS 01 a SDH 02 TopwetZdroj textu: TOPWET střešní prvky, TOPWET s.r.o.
Logo společnosti TOPWET s.r.o.

Rubriky článků