Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Oplechování parapetu

5. 10. 2015

Oplechování parapetu patří mezi základní klempířské konstrukce ve stavební výrobě. Mělo by se jednat o rutinní pracovní operaci, ale nejedná. Rozšířením sortimentu klempířského materiálu spolu s novými stavebními technologiemi vzniká celá řada nových podmínek, které je nutno při realizaci zohlednit. Z toho mohou pramenit chyby a nedostatky, které ovlivňují funkci a životnost parapetu.

logo Rheinzink
RHEINZINK ČR s.r.o.
Na Valech 22
29001 Poděbrady
tel.: 325 615 465
e-mail: info@rheinzink.cz

Samostatnou kapitolou je realizace parapetních plechů pro tvarově zajímavé stavební otvory, například kruhová okna. Jde vždy o důležitý pohledový architektonický prvek. Podklad musí být rovný a pravidelný. Finální kompozice okna a plechu je působivá a podpoří vize architekta. Pro tyto klempířské práce by měla být vybrána firma s odpovídající praxí a zkušenostmi.

Oplechování Rheinzink, foto zdroj: RHEINZINK

Obr.: Oplechování okenního parapetu, foto zdroj: RHEINZINK

Co je základní funkcí parapetu?

Základní funkce parapetu, foto zdroj: RHEINZINKParapet chrání stavební konstrukci před působením vnějších vlivů (srážky dešťové, sněhové, působení větru). Parapet může plnit všechny tyto funkce pouze za předpokladu, že je správně vyroben a správně namontován.

Správná montáž parapetu zahrnuje tyto kroky:

1. Kontrola a příprava podkladu

Nejdůležitějším kontrolovaným parametrem je sklon podkladu 3° podle klempířské normy ČSN 733610 a samozřejmě kvalita podkladní vrstvy.

2. Výroba klempířského prvku – parapetu

Uzavřený tvar, žádné průstřihy v rozích. Započítáno vyložení parapetu přes okraj stavební konstrukce minimálně o 30 mm, svislý ohyb min. 50 mm. Ukončení parapetu na ostění. Ošetření ostrého detailu na koncích přesazení před hranu stavební konstrukce.

3. Montáž

Dáváme přednost nepřímému kotvení nebo lepení pomocí lepidla ENKOLIT. Při kotvení se vyhneme přímé perforaci parapetního plechu, abychom mohli garantovat funkční i materiálovou životnost celé konstrukce. Důležité je vyložení parapetu přes okraj stavebního otvoru a svislý ohyb (viz bod 2.)

4. Zabezpečení parapetu

Povrch parapetu je nutno ochránit před dalšími pracemi na stavbě působením omítky nebo malby ochrannou fólií v kombinaci se separační rohoží, která se hned po aplikaci omítky odstraní. Ideální je materiál, kde je ochranná fólie parapetu už součástí dodávky plechu.

Realizace stavebních prací je často náročná z časových důvodů a omezených finančních prostředků. Řemeslník si mnohdy usnadňuje a také zlevňuje řemeslnou práci tím, že nedodrží základní doporučení. To ale znamená pro investora do budoucna starosti s případnými opravami.

Nejčastější chyby při montáži parapetů:

1. Parapet není vyspádovaný

Na parapetu zůstává stát voda, která se může za určitých okolností vracet pod konstrukci.

2. Parapety se v rozích prostřihnou a zatmelí silikonem.

Vhodnější je v rohu udělat sklad, který se ohne přes roh. Místo je přirozeně vodotěsné do výšky zdvihu a do konstrukce se nemusí vnášet těsnicí prvek, který má nižší životnost než samotný plech.

3. Na rozích vyložení chybí vyztužení.

Pokud je parapet v konfrontační rovině, kde se člověk může opřít, může dojít k roztržení plechu, protože v daném místě vzniká velké vrubové napětí. Může dojít i ke zranění.

4. Chybné zapuštění parapetu do ostění.

U zateplovacích systémů je častou chybou napružení boční části parapetního plechu na omítku a pouze zatmelení vrchní spáry. Zateplení na bázi polystyrénu může změnit svůj objem a mezi parapetem a ostěním vznikne mezera. Mezera může vzniknout i vlivem dilatace plechu.

5. Dodatečné nevhodné podložení parapetu při finální omítce.

Mezi parapetem a podkladem vznikne vždy určitá spára. Při začišťování spáry se pod parapet zbytečně natlačí příliš mnoho materiálu a parapet se nadzvedne, vyboulí a vytvoří protispád.

6. Chyby při aplikaci doporučeného lepidla.

Doporučený způsob lepení parapetů je lepidlem Enkolit. Je potřeba dodržovat určitá pravidla daná výrobcem především při aplikaci na polystyrén. Doporučena je dostatečná výška stěrky s mřížkou a penetrace podkladu. Při nerespektování těchto zásad může dojít k poškození podkladu a následně uvolnění celé konstrukce. Znehodnotí se tak osvědčený způsob spolehlivé a kvalitní montáže oplechování.

7. Použití nevhodného lepidla.

Oplechování parapetu, foto zdroj: RHEINZINKPro lepení parapetů nejsou vhodná lepidla, která se nenanáší celoplošně, jsou porézní nebo nejsou trvale pružná. Případně mají jiné nedostatky spojené s konkrétním klempířským materiálem. Pokud se klempíř rozhodne pro použití jiného lepidla, než doporučeného, měl by použití konzultovat s výrobcem konkrétního lepidla a od něj si vyžádat potřebné informace a podmínky použití.

Oplechování parapetů i jiných stavebních konstrukcí tvoří na stavbě většinou malý objem, který však zásadně dotváří celkový vzhled realizovaného objektu. Je proto nutno dát těmto pracím stejný prostor a stejnou vážnost jako u částí stavby realizovaných cíleně jako pohledové. Parapety a oplechování objektu jsou po celou dobu životnosti vizuálně exponovaným prvkem, který buď přispívá k jeho dokonalosti, nebo je naopak trvalou skvrnou na celkovém dojmu.

Autor: Ing. Martin Link, RHEINZINK ČR s.r.o.

ART OF ZINC 2015
Soutěž pro nejlepší klempíře

Soutěž Art Of Zinc 2015, zdroj: Rheinzink

Vyhlašujeme třetí ročník soutěže pro klempíře a zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Odvádíte kvalitní klempířskou práci? Realizujete zajímavé objekty? Převeďte své kvality. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Klempířství Rheinzink, zdroj: Rheinzink

Klikněte zde, zašleme Vám přihlášku v elektronické podobě.

Bližší informace o soutěži najdete zde.

Přehled vítězných objektů z minulých let najdete v našem archívu

RHEINZINK - kvalitní klempířství

Vyhledávání členů klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství najdete zde

Potřebujete konzultaci, případně detaily ke konkrétnímu klempířskému prvku z titanzinku RHEINZINK? Kontaktujte technického poradce RHEINZINK zdeŠtítky: Parapet
Rubriky článků