Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Kovová fasáda z titanzinku na superpočítačovém centru v Ostravě

6. 8. 2015

Objekt měsíce: IT4INNOVATIONS Národní superpočítačové centrum

Kovová fasáda z titanzinku, objekt IT4Innovations v Ostravě, zdroj: Rheinzink s.r.o.Nejvýkonnější superpočítačové centrum v České republice
Kovová fasáda z titanzinku ukrývá jeden z nejvýkonnějších superpočítačů světa. Vzhled budovy jasně hovoří o jejím účelu: výzkum, vývoj, inovace. Jedinečný objekt IT4Innovations v Ostravě – „Superpočítač“, získal umístění v prestižním kalendáři ARCHITECTURE WITH RHEINZINK 2015. Zde každoročně představujeme vynikající objekty architektů z celého světa, na kterých je použit titanzinek RHEINZINK.

Kovová fasáda z titanzinku, objekt IT4Innovations v Ostravě, zdroj: Rheinzink s.r.o.Technická jedinečnost

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahraničním týmům z akademické oblasti i průmyslu. Superpočítač se v době svého zprovoznění zařadil mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

O budově

Budova IT4Innovations národního superpočítačového centra je postavena na pravidelném půdorysu o výšce čtyř nadzemních podlaží, jednoho podzemního podlaží a zastřešena plochou střechou. Objekt je umístěn v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Stavba byla financována ze strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace VaVpI.

Kovová fasáda z titanzinku, objekt IT4Innovations v Ostravě, zdroj: Rheinzink s.r.o.

Architektonické a konstrukční řešení

Výraz budovy má na první pohled evokovat poslání a oblast, ve které se budeme po vstupu do interiéru pohybovat – výzkum a rozvoj IT technologií.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami schodišťových jader, výtahových šachet a obvodových stěn. Stropní konstrukce jsou rovněž železobetonové monolitické desky s hlavicemi. Základové konstrukce jsou vzhledem ke složitým základovým podmínkám provedeny jako hlubinné – vrtané piloty v kombinaci se základovou monolitickou deskou se ztužujícími trámy.

Kovová fasáda z titanzinku, objekt IT4Innovations v Ostravě, zdroj: Rheinzink s.r.o.Architektonický výraz je postaven na hmotě v podobě kompaktního kvádru, což ve své jednoduchosti prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač. Na kvádru je aplikován silný motiv - do schématu převedený plochý spoj. Vertikální linky – nervy procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Kompaktnost objektu narušuje pouze akcentovaná hmota „vystupující“ části ve 2. nadzemním podlaží, která je jakýmsi „mozkem“ a ústředím celého objektu. Zde se nachází technologie samotného superpočítače. Tento ústřední kloub celé budovy je akcentován i ve večerních a nočních hodinách díky diodovému nasvětlení a prezentuje „nervové centrum“ celého objektu.

Autor textu: Ing.arch. Martin Chválek, OSA projekt s.r.o., Ostrava

Kovová fasáda RHEINZINK

Kovové opláštění fasády je provedeno z materiálu RHEINZINK- prePATINA blaugrau. Fasáda je navržena jako provětrávaná. Vyložení fasády je 500 mm proti betonové stěně a sklu. Nosná konstrukce je tvořena pomocí hliníkových kotev a celoplošný podklad je proveden z dřevotřískových desek OSB o tloušťce 22 mm.

Pro kovové opláštění budovy byl zvolen systém RHEINZINK- velkoformátové šablony. Na základě dodaného kladečského plánu byly vyrobeny velkoformátové šablony v šesti požadovaných rozměrech. V místech ostění a místech vertikálního členění fasády pomocí speciálně vyrobené nuty musely být vyrobeny šablony realizační firmou DK Roof, s.r.o. Ostrava. Průběžné odvětrávací štěrbiny v úpatí fasády a v místě atiky jsou kryty děrovaným plechem RHEINZINK Aero 63.

Veškeré prováděcí detaily byly vyřešeny komunikací mezi projektantem, realizační firmou a technickým oddělením RHEINZINK. Detaily u fasády musely splňovat nejen estetické představy architekta, ale také funkční požadavky na kovovou fasádu.

Spojení estetika – funkčnost je u tohoto objektu jednoznačné. Objekt chrání pod titanzinkovým pláštěm své pulzující nervové centrum a zároveň napovídá svému okolí, jaké neviditelné strhující dobrodružství se odehrává uvnitř.

Autor textu: Jiří Suchánek, RHEINZINK ČR s.r.o.

Logo Rheinzink s.r.o.Štítky: Plech na střechu, Lehká krytina, Moderní střešní krytina
Rubriky článků