Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Stavební sezóna je tady – zděte rychle a spolehlivě s výrobky řady PROFIMIX

18. 5. 2015

Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín

Pokud se letos chystáte stavět, možná právě sháníte potřebný materiál. Výrobky PROFIMIX od společnosti KM BETA a.s., největšího českého výrobce stavebních materiálů, umožňují jednoduché a přesné zdění pro systémy z plných nebo lehčených cihelných prvků, betonových bloků nebo vápenopískového zdiva.

Realizace KMB Sendwix, fotozdroj KM Beta

Obr.: Realizace KMB Sendwix, fotozdroj KM Beta

Suché maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí jedna z nejmodernějších linek v současné době – výrobní závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku. Zdicí malty PROFIMIX se hodí ke zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Výběr konkrétního typu suchých směsí ovlivňuje nejen materiál, z něhož budete stavět, ale i konkrétní typ výrobku. Zatímco při zdění z broušených cihel budete potřebovat lepidlo, u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému KMB SENDWIX, kde jsou rozměry prvků opět upraveny do dvou variant: pro klasické a pro tenkovrstvé zdění.

Výhody tenkovrstvého zdění

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 litrů/m2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry obvykle 1-2 mm) je spotřeba jen 3,7 litrů/m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.

Lepidlo_pálené zdivo, fotozdroj KM BetaLepidlo_VPC, fotozdroj KM BetaMalta_pálené zdivo, fotozdroj KM Beta

Obr. 1 až 3: Lepidlo pro pálené zdivo, lepidlo pro VPC zdivo, malta pro pálené zdivo; fotozdroj KM Beta

Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z hlediska tepelně-technického, odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.

Volba materiálu pro tenkovrstvé zdění

Pro tenkovrstvé zdění tedy budete potřebovat broušené pálené zdivo, nebo vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo. Z cihelného stavebního systému PROFIBLOK (www.profiblok.cz) jsou vhodné například prvky KMB PROFIBLOK 240 BRUS (372×240×249 mm) nebo KMB PROFIBLOK 300 BRUS (247×300×249 mm) a příčkovky KMB PROFIBLOK  80 a 115 BRUS. U vápenopískového zdiva (www.sendwix.cz) jsou pro zdění na lepidlo určeny prvky, které mají v názvu za pomlčkou písmeno „L“, tzn. například prvky SENDWIX 16DF-LD (498x240x248 mm), 8DF-LD (248x240x248 mm), 12DF-LD (498x175x248 mm), 6DF-LD (248x175x248 mm), příčkovky 4DF-LD (248x115x248 mm) a další.

Postupy při tenkovrstvém zdění

Pro založení první vrstvy zdiva zvolte zakládací maltu, a to PROFIMIX ZM 910 (Zakládací malta 10 N/mm2) u páleného zdiva nebo pórobetonu a PROFIMIX ZM 920 (Zdicí malta na vápenopískové zdivo a betonové bloky) u vápenopískového zdiva. Tloušťka vrstvy by měla činit asi 10 – 30 mm. Cílem je vyrovnání první vrstvy zdicích prvků na základové a obdobně i stropní desce.

Profiblok 115 1, zdroj KM BetaProfiblok 240 1, zdroj KM Beta

Obr. 1 a 2: Profiblok 115 1, Profiblok 240 1; fotozdroj KM Beta

Další vrstvy se zdí pomocí lepidel, a to PROFIMIX ZM 911 (Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdicí malta celoplošná 10 N/mm2) nebo ZM 912 (Lepidlo CB - tenkovrstvá zdicí malta na žebra 10 N/mm2) v případě pálených prvků, ZM 921 (Lepidlo SX - Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm2) u vápenopískového systému Sendwix. Tloušťka vrstvy lepidla by měla činit asi 1-2 mm. U pálených prvků se zdicí malta volí podle způsobu nanášení. V prvním případě (ZM 911) malta překrývá celoplošně dutiny v cihlách, což umožňuje lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva a následně i vyšší pevnost, ve druhém případě (ZM 912) pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Schémata jednotlivých variant zdění i detaily o použitých materiálech najdete na www.kmb-profimix.cz.

„Maltové“ zdění

Pokud jste zvolili „klasiku“ v podobě maltového zdění, nakupte klasické nebroušené pálené zdivo (ze systému PROFIBLOK například prvky KMB PROFIBLOK, 365, 300, 240 a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80, 115, vápenopískové prvky pro zdění na maltu (bez označení „L“) například SENDWIX 8DF-D (248x240x238 mm) nebo příčkovka 4DF-D (248x115x238 mm) případně pórobeton.

Při zakládání první řady postupujte obdobně jako při zakládání při tenkovrstvém zdění (ZM 910 u páleného zdiva nebo pórobetonu a ZM 920 u vápenopískového zdiva). Tloušťka vrstvy by měla činit opět asi 10 – 30 mm. Pro zdění dalších řad z nebroušeného páleného zdiva máte z nabídky PROFIMIX na výběr hned několik možností dle požadované pevnosti v tlaku: zdicí malty ZM 901, ZM 902, ZM 903, ZM 904, ZM 905, případně TM 501. Posledně jmenovanou maltu je vhodné kombinovat v následující vrstvě s tepelně-izolační omítkou (PROFIMIX TO 502) pro lepší tepelně-izolační schopnosti. Tloušťka vrstvy malty by měla ve všech případech odpovídat asi 12 mm. Pro zdění z vápenopískového zdiva zvolte zdicí maltu ZM 920, která je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Tloušťka maltové vrstvy u vápenopískového zdiva by měla činit také asi 12 mm. Přehledná schémata jednotlivých uvedených vrstev pro zdění, omítání i lepení najdete na www.kmb-profimix.cz.

Tepelně izolační zdící malta TM 501, zdroj KM BetaZdící cementová malta ZM 901, zdroj KM Beta

Obr. 1 a 2: Tepelně izolační zdící malta TM 501, zdící cementová malta ZM 901; fotozdroj KM Beta

S PROFIMIXEM celá stavba

Kromě zdicích malt najdete pod značkou PROFIMIX také cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky. Přehled všech výrobků najdete na www stránkách značky PROFIMIX, případně volejte infolinku 800 150 200.

Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz, suché maltové směsi PROFIMIX se slevou až 35%. Tradičním nadstandardem je jedinečný servis společnosti KM Beta, a to jednak technické poradenství a jednak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby materiálu.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

 

 

 

 

 

 Rubriky článků