Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Pr články

Podceňovaná montáž sněhových zábran

28. 1. 2015

Investoři, kteří řeší projekt střechy, často opomíjí důležitost sněhových zábran. Přitom se jedná o minimální úsporu na jednoznačně nesprávném místě. Investice do montáže nejnutnější ochrany před padajícím sněhem, například kolem vstupů do domu, se pohybuje v řádech několika tisíc korun a lze ji zvládnout po poradě s projektantem svépomocí.

Ruukki CZ s.r.o.
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
Tel. +420 257 311 040, Fax +420 257 311 041
e-mail: informace@ruukki.com

Mezi základní ochranu domu před sněhem patří sněhové zábrany a rozrážeče.  Sněhové zábrany chrání okolí domu před pádem sněhu a ledu. „Sesuv sněhu ze střechy velmi často odnesou především dílčí prvky jako například okapy, pokud nejsou při montáži takzvaně podvěšené,“ vysvětluje Jan Hála z divize střechy Ruukki.

Obr. 1 až 3: Sněhové zábrany Češi instalují často až následující zimní sezónu po prvních problémech se sněhem, fotozdroj RUUKKI.

Sněhové zábrany by měly být součástí projektové dokumentace stavebníka. Navíc jsou majitelé nemovitostí podle obecních vyhlášek i zákonů povinni zabránit vzniku škody na majetku nebo zdraví v souvislosti s padajícím sněhem ze střechy. I tak Češi často s těmito bezpečnostními prvky nepočítají a instalují je až dodatečně po prvních problémech se sněhem. Neobvyklá pak není ani instalace sněhových zábran svépomocí bez předchozí odborné konzultace.

Jak instalovat sněhové zábrany

Následující návod poradí, jak na montáž sněhových zábran a rozrážečů na plechových ale i jiných střechách. Samotná montáž je snadná a zvládnete ji svépomocí za předpokladu, že dodržíte všechny zásady bezpečného pohybu ve výškách. Ale pozor, neopomeňte konzultaci s odborníkem, protože: „Špatně dimenzované sněhové zábrany a jejich nedostatečný počet mohou vést k riziku vytržení kotvících bodů a poškození střechy a krovu. Navíc nedostatečná ochrana před sněhem ohrožuje samotné obyvatele domu,“ doplňuje k problematice sněhových zábran Jan Hála.

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Protisněhové zábrany z Katalogu střešních prvků

Okapové systémy RUUKKI z Katalogu střešních prvků

Montáž sněhových rozrážečů

Sněhové rozrážeče patří mezi základní ochranu střechy před sněhem. Slouží k rozdělení sněhové vrstvy na střeše nebo před prostupy střešní krytinou jakými jsou například komíny, střešní okna a podobně.

1. Připravíme si rozrážeč, vrut do dřeva o minimální velikosti 6 x 50 mm a těsnící podložku.

2.  Rozrážeče mají zpravidla jeden kotvící bod a montují se u tašek s vlnitým profilem vždy do údolí krytiny.

3. Rozrážeč kotvíme do latě.  Mezi rozrážeč a krytinu ještě vkládáme těsnící podložku, jak vidíte na obrázku níže.

 

Obr. 1 a 2 Rozrážeč montujeme do latě v údolí krytiny a s těsnící podložkou, fotozdroj RUUKKI.

Montáž sněhových zábran

Důležité je zajistit optimální počet a velikost sněhových zábran podle průměrného množství sněhových srážek, délky po spádu a sklonu a velikosti střechy. Sněhové zábrany doporučujeme konzultovat s odborníkem.

Rozlišujeme dva základní typy sněhových zábran. Jednou z variant jsou plechové sněhové zábrany, které tvoří profilovaný plech a výztuhy ve tvaru L. Plechové sněhové zábrany vytvářejí „stříšky“ podél obvodu střechy.

 

Obr.: Špatně ukotvené a dimenzované plechové sněhové zábrany, fotozdroj RUUKKI.

Častější a estetičtější variantou sněhových zábran jsou trubkové zábrany, které jsou tvořeny nosníky, dvěma několikametrovými trubkami a kotvícím materiálem. Následující postup popisuje montáž trubkové sněhové zábrany o délce tři metry na krytinu s vlnitým profilem.

1. K montáži trubkové sněhové zábrany si připravíme čtyři nosníky, dvě třímetrové trubky a 8 kotvících šroubů (6 x 70 mm) s těsnícími podložkami.

2. Každý nosník kotvíme dvěma šrouby a instalujeme přibližně ve vzdálenosti 80 cm od sebe v jedné rovině. Každý z nosníků připevníme kolmo dvěma šrouby s podložkou do údolí krytiny a hlavně na latě.

Obr. 1 a 2: Před kotvením nosníku je třeba vložit mezi krytinu a nosník těsnící podložku, fotozdroj RUUKKI.  

3. Poslední snadný krok spočívá v zasunutí tyčí a jejich zajištění pomocí krátkých šroubů do tyčí. Každou trubku stačí prošroubovat jedním šroubem zprava i zleva u obou krajních nosníků.

Obr. 1 a 2: Po ukotvení nosníků stačí prostrčit trubky a po stranách je zajistit malými šrouby, fotozdroj RUUKKI.

U tradičních falcovaných krytin, je montáž ještě jednodušší, protože zábrany nemusíte vrtat přímo do krytiny. Trubkové sněhové zábrany se v tomto případě instalují přímo na falc krytiny s pomocí svorkových podpor, jak vidíte na obrázku níže. Falcované krytiny se speciálními povrchovými úpravami jsou oblíbené hlavně na horách.

Obr. 1 a 2: Snadné kotvení sněhových zábran na krytině Ruukki Classic s pomocí svorkových podpor, fotozdroj RUUKKI.

K menšímu zatížení střechy a krovu sněhem přispěje také volba kvalitní lehké ocelové krytiny a odpovídající povrchové úpravy. Sníh se z takové krytiny mnohem snáze sveze, než je tomu například u klasických betonových nebo pálených tašek.

Obr.: V popředí krytina Ruukki se speciálními povrchovými úpravami bez sněhu a v pozadí sníh na běžné plechové střeše, fotozdroj RUUKKI.

Další info a tipy k produktům Ruukki naleznete zde

Plechové taškové krytiny RUUKKI z Katalogu střešních krytin

Trapézové plechy RUUKKI z Katalogu střešních krytin

Tvarované plechové šablony RUUKKI z Katalogu střešních krytin

Sendvičové střešní panely RUUKKI z Katalogu střešních krytin

 Nejčastější chyby při montáži sněhových zábran

- instalace zábran svépomocí bez předešlé konzultace s projektantem

- poddimenzování množství a velikosti sněhových zábran

- kotvení sněhových zábran mimo latě (mimo latě a pouze do krytiny kotvíme ale spodní šroub u plechových zábran)

- kotvení bez těsnících podložek

- vruty do dřeva menší než rozměr 6 x 50 mm a neukotvené pod úhlem 90°

- kotvení trubkových sněhových zábran na vlnu krytiny

 

O RUUKKI
Ruukki je finská společnost, specialista na ocelové komponenty a systémy pro stavebnictví a strojírenský průmysl. Společnost Ruukki vznikla v roce 1960, v současnosti je přítomná ve 30 zemích světa, zaměstnává kolem 9 000 zaměstnanců a její čistý roční obrat činí přibližně 2,5 miliardy EUR. Řetězec služeb a výrobků sahá od vlastních rudných dolů, hutí a oceláren, přes vývoj, výrobu a prodej produktů Ruukki až po inženýrské a dodavatelské služby. S výrobky Ruukki se tak můžete setkat nejen v konstrukcích mostů, hal, administrativních budovách a rodinných domech, ale třeba také v těžebních strojích, rypadlech, nakladačích, rafinériích nebo třeba v plášti ledoborců.

Společnost Ruukki zastává ideu trvale udržitelného rozvoje, které odpovídá její firemní politika, inovace produktů a jejich samotné výroby. Více na www.ruukkistrechy.cz nebo www.ruukki.cz

 Štítky: Střecha zima, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha doplňky, Plech na střechu
Rubriky článků