Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Pr články

Montáž krytin RHEINZINK se strukturní dělicí vrstvou – ANO nebo NE?

4. 11. 2014

logo Rheinzink

RHEINZINK ČR s.r.o.

Na Valech 22
29001 Poděbrady
tel.: 325 615 465
e-mail: info@rheinzink.cz

Jedna z nejčastějších otázek odborné veřejnosti i investorů zní: Je u střech z materiálu RHEINZINK všeobecně nutné používat strukturní dělicí vrstvy? Tuto otázku lze zodpovědět pouze s přihlédnutím k mnoha různým montážním způsobům v praxi.

Kdy je tedy potřeba strukturní vrstvu použít?

U větraných střešních skladeb se často jako podkladní konstrukce používá dřevěné bednění z prken a právě prkenné bednění má ve spojení s větranou mezerou výborné vlastnosti. Malé množství vlhkosti, například kondenzát, dokážou prkna s mezerami pojmout a díky spodnímu provětrávání opět odevzdat. Důležité je přitom, aby šířka jednotlivých prken byla max. 140mm a tloušťka min. 24mm. Toto doporučení platí pro střešní sklony od 5° při použití krytinových pásů spojovaných na drážku a od 3° pro lištový systém RHEINZINK – Klick.

U krytin spojovaných na drážku je u sklonů od 5° do 7° navíc nutné do drážky při montáži vkládat těsnicí pásek. V některých případech může vlivem sesychání podkladního bednění dojít k tomu, že se prkna zkroutí, jejich hrany se následně mohou skrz krytinu prorýsovat a tím způsobit nežádoucí narušení vzhledu střechy. Předcházet těmto nežádoucím obtiskům můžeme u drobných výškových rozdílů pomocí strukturní dělicí rohože AIR-Z (strukturní dělicí rohož RHEINZINK AIR-Z je rohož z polyamidových vláken, která slouží jako distanční podložka mezi materiálem RHEINZINK a podkladní konstrukcí. S její pomocí je možné zlepšit fungování drenáže) nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC (strukturní dělicí vrstva RHEINZINK-VAPOZINC je rohož, která je navíc vybavena kontaktní difuzně otevřenou folií se samolepicími spoji).

Použití strukturních dělicích rohoží nebo vrstev je vhodné rovněž u obloukových střech, kde je zapotřebí zlepšit přechod mezi hranami jednotlivých prken.

Kromě toho musejí být strukturní dělicí vrstvy použity vždy v kombinaci s podkladními konstrukcemi tvořenými velkoformátovými deskami, jako například OSB. V souvislosti se strukturní dělicí rohoží nebo vrstvou je nutné použít vysoké příponky RHEINZINK Clipfix!

Kovová střecha a lehká stavební konstrukce

Deštěm podmíněný hluk je u masivního materiálu RHEINZINK v porovnání s lehkými kovy obecně lépe vstřebáván. I přesto může být zejména u lehkých stavebních konstrukcí vnímán jako rušivý. V těchto případech je možné při použití strukturní dělicí rohože AIR-Z nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC docílit významného útlumu a tím zlepšit přenos zvuku až o 9 dB. (v porovnání s přímou pokládkou na dřevěné bednění, měřeno v prostoru větrané mezery). S těmito hodnotami se krytina RHEINZINK na stojatou drážku pohybuje v oblasti tvrdých betonových střešních krytin.

Jaká strukturní dělicí vrstva je ta správná?

Poprvé byly strukturní dělicí vrstvy, které vyvinuli naši inženýři, použity v projektech již před více než 18- ti lety. Od té doby byly úspěšně položeny miliony čtverečných metrů. Na trhu se ale mezitím objevila také celá řada výrobků, u kterých docházelo k závažným problémům, protože nesplňovaly požadavky na teplotní odolnost a tvarovou stálost. Pokud se nechcete dočkat nepříjemného překvapení, doporučujeme produkty AIR-Z a VAPOZINC, které byly vyvinuty pro krytiny RHEINZINK a jsou optimálně sladěné s našimi střešními systémy.

Závěrem

Pokládka přímo na bednění provětrávané ze spodní strany bez další separace odpovídá našim aktuálním konstrukčním doporučením a je úspěšně používána po mnoho let.
V případě, že je potřeba splnit nějaké další požadavky, např. redukci prostupu hluku, vyrovnání rozměrových nepřesností u dřevěné spodní konstrukce, ponechání dělicí vrstvy (např. lepenky) přímo pod krytinou na drážku, je použití strukturní dělicí rohože AIR-Z nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC smysluplné, respektive nutné. Kromě toho je nutné vždy provádět se strukturní dělicí vrstvou všechny spodní konstrukce, kde jsou použity velkoformátové desky.

Úprava originálního německého textu: Aleš Slivka, RHEINZINK ČR s.r.o.

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2014

Neváhejte a zúčastněte se druhého ročníku!

Cílem soutěže je ocenit a podpořit kvalitní zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

Kategorie:

1/ Střecha
Přihlásit lze jakoukoliv střechu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

2/ Fasáda
Přihlásit lze jakoukoliv fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

3/ Klempířský detail
Přihlásit lze kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

4/ Těžký kalibr
V nové kategorii soutěže zvítězí zpracovatel největšího množství titanzinku RHEINZINK v tomto roce.

Uzávěrka soutěže
30. listopadu 2014 pro kategorii Střecha, Fasáda, Klempířský detail
2. ledna 2015 pro kategorii Těžký kalibr

Podmínky pro přihlášení a podrobné informace o soutěži najdete zde.

 Štítky: Pokládka střecha, Plech na střechu, Lehká krytina
Rubriky článků