Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Ploché střechy

Hydroizolace - asfaltové pásy a střešní fólie - seriál Moderní střecha

26. 8. 2010

Hydroizolační povlakové krytiny jsou takové krytiny, které na střechách (zejména plochých) vytvářejí spojitou vrstvu bezpečně odolávající vodě i při nízkém spádu bez zatečení do střešní konstrukce. To je na nich jistě skvělé. To, co je nevýhodou spojitého povlaku je na druhou stranu ta vlastnost, že vodní páry těmito materiály prostupují jen stěží, na rozdíl od krytin skládaných. Proto se musí brát při návrhu konstrukce ohled na použitý materiál.
Ilustrační foto - asfaltový pásIlustrační foto - hydroizolační fólie


Ilustrační foto - asfaltový pás (vlevo), hydroizolační fólie (vpravo)


Asfaltové hydroizolační pásy:


Rozdělit si tyto materiály můžeme podle materiálu asfaltu a nosné vložky, dále podle určení a umístění ve skladbě.


Rozdělení podle materiálu asfaltu:


- oxidované asfaltové pásy

- SBS modifikované asfaltové pásy

- APP modifikované asfaltové pásy
Ilustrační foto - asfaltový pás

Oxidované pásy jsou právě ty pásy známé pod názvy sklobit, hydrobit (obecně označované investory jako IPA). Tyto pásy neodolávají příliš dobře pohybům za mrazu a také teploty nad 90° nenesou příliš dobře.

SBS modifikované pásy jsou podle mého do našich podmínek velmi vhodné, pásy se stupněm modifikace -25°C (většina SBS modifikovaných pásů na našem trhu) totiž odolávají ohýbání pří -25°C a k pohybu asfaltové hmoty po vložce dojde až při dlouhodobějších teplotách nad 100°C (takže krátkodobé prohřátí plamenem při aplikaci je nedegraduje) . SBS pásy jsou také elastické, takže u nich dochází po deformaci k vrácení do původního stavu, dokáži i minimalizovat perforaci.

APP modifikované pásy mají odolnost vůči ohýbání za mrazu většinou kolem -15°C (existují ale i vyjímky s vyšší odolností), dohánějí svůj handicap vůči SBS pásům v odolnosti vůči vysokým teplotám, takže nejsou výjimkou ani pásy s odolností proti stékání +120 nebo 130°C. Proto se tyto pásy kromě běžných aplikací používají i na střechy s vyšším spádem, kde by běžné oxidované pásy začaly při vysokých letních teplotách ,,stékat", tzn. asfaltová hmota by se mohla pohnout po vložce pásu.


Podle materiálu nosné vložky je možné dělit pásy takto:

- Bezvložkové - využívají se zejména na provádění detailů, existují pásy s tažností až 1000 %

- S vložkou nasákavou - pásy typu A330H, R330H - vložku tvoří například papír impregnovaný asfaltem (nevhodné k vytváření hydroizolací)

- S vložkou ze skelné rohože - například pásy typu V60S35 - vložka pásu je nenasákavá, ale pás nijak nevyniká nijak oslnivou pevností a dokážete jej roztrhnout bez problémů v ruce, není tedy vhodný k mechanickému kotvení - mohl by být ve větru odtržen od podkladu

- Pásy s vložkou ze skelné tkaniny - G200S40 apod., tento pás při dostatečné gramáži nosné vložky je ke kotvení vhodný, materiál není možné prakticky rukou roztrhat

- Pásy s vložkou z polyesterového rouna například značené PVS40-25 - záleží na gramáži vložky a technickém listu nebo návodu k montáži, zda je pás kotvitelný nebo ne, u většiny výrobků je předepsaná aplikace plnoplošně natavení. Díky své tažností (až 40-50%) se pásů využívá zejména jako horních pásů dvouvrstvého souvrství, existují však i pásy s vložkou o vysoké gramáží, které jsou vhodné k mechanickému kotvení.

- Pásy s kombinovanou nosnou vložkou, například PV+V (polyester vyztužený skelnými vlákny), tyto pásy se většinou užívají jako jednovrstvé kotvené systémy pro střechy se spádem od 3° (5%).

- Pásy s kovovou nosnou vložkou (ALS40) nebo kovovou nosnou vložkou kombinovanou se skelnými vlákny (AL+V S40-25) - v drtivé většině případů se používá těchto pásů jako parozábran nebo jsou určeny k hydroizolaci spodních staveb + ochrana proti radonu (u pásů, které jsou deklarovány i jako protiradonová izolace).

Rozdělení podle použití:

- podkladní hydroizolační asfaltové pásy (jsou využívány i pro hydroizolace spodních staveb, většinou pásy typu G200S40 vyztužené skelnou tkaninou o tl. 4 mm)

- finální hydroizolační asfaltové pásy

- pásy pro jednovrstvé hydroizolace od sklonu 3°

- speciální pásy (detailové, protiradonové, pro zelené střechy)

Co se plochých střech týče, měla by být volba přizpůsobena požadavkům, které budou na konstrukci kladeny. Na důležité stavby nebo obytné budovy by měla být navrhována souvrství kvalitních materiálů, například jako podkladní pás G200S40-25 (SBS modifikovaný tl. 4 mm) a jako horní pás s polyesterovou vložkou o gramáži 250 g/m2 a tl. 5,2 mm s posypem drcenou břidlicí (jako ochrany proti degradačním účinkům slunečního záření). Od takovéhoto souvrství můžete očekávat dlouhotrvající funkčnost. Šetření, zejména používání pásů o malé tloušťce, používání pásů bez povrchové úpravy, vede k brzkým defektům a opravám.

Výhody asfaltových pásů:

- dobrá snášenlivost s polystyrenem

- tloušťky 4 až 5 mm, v souvrstvích až 9 mm, takže jsou mechanicky odolné

- finální pásy s břidličným posypem jsou i esteticky přijatelné

- dají se natavit na široký sortiment oplechování střech

- dobrá opravitelnost i po letech

- Pokud je realizováno natavení s výtokem ze spoje, je snadné kontrolovat těsnost spoje (asfaltový návalek jej zajišťuje)

Nevýhody asfaltových pásů:

- poměrně těžký materiál (oproti hydroizolačním fóliím)

- při vysokých teplotách, například v letním období, dochází k měknutí a v některých případech při pocházení ve vysokých teplotách dochází až k zašlapávání ochranného posypu do asfaltové hmoty

- nutnost natavování plamenem - nemožnost provádění na stavbách s vyloučením použití otevřeného ohně (čerpací stanice apod.)


Hydroizolační fólie:

Ilustrační foto - hydroizolační fólie
Hydroizolační fólie si získávají mezi projektanty i investory stále větší oblibu, protože se jich v drtivé většině užívá jako jednovrstvých hydroizolačních systémů střech nebo spodní stavby. Jedná se o lehký materiál, který při správné montáží a používání splňuje požadavky zákazníka na kvalitní a spolehlivou střešní krytinu. Hydroizolační fólie jsou oproti pásům subtilnější, většina hydroizolačních střešních fólií je vyráběna v sílách 1,2 a 1,5 mm.Nejpoužívanějšími materiály jsou termoplastické fólie:


- měkčené PVC (polyvinylchloridová fólie měkčená tekutými změkčovadly)

- PVC/EVA (PVC etyl-vinyl-acetát)

- PO - fólie na bázi polyolefínu

- POCB - Polyolefín- kopolymer-bitumenové fólieNejpoužívanější variantou jsou fólie mPVC (měkčené PVC), jejichž velkou výhodou je cena. Z hlediska skladby se ale nesmí dávat do přímého kontaktu s výrobky na bázi asfaltu nebo polystyrenu. Dochází u nich totiž za určitých okolností k migraci měkčidel do těchto materiálů a fólie při tomto procesu tuhne, ztrácí ohebnost a je náchylnější k mechanickým defektům. Proto se musí od těchto materiálů ve skladbě oddělovat, a to například geotextíliemi nebo skelnými tkaninami o potřebné gramáži.

Ostatní uvedené materiály se s materiály na bázi asfaltu nebo EPS či XPS (polystyrenu) snáší, mají i výhodnější užitné vlastnosti, jejich cena je ale obecně vyšší a proto se jich užívá méně.


Ilustrační foto - hydroizolační fólieMéně používané jsou fólie na bázi elastomerické, kde jako zástupce můžeme uvést EPDM fólie.

Hlavní rozdíl v aplikaci mezi termoplastickými a elastomerickými fóliemi je v tom, že preferovaný způsob spojování termoplastických fólií (jak název napovídá) je horkým vzduchem, kdežto elastomerické fólie se spojují především lepidly (ať už nanášenými nebo ve formě připravených samolepicích pásků)

                                                                                      Hydroizolační fólie Fatrafol (zdroj: www.fatra.cz)

                                                                                                                                            
Rozdělení podle použití fólií:

- fólie vhodné k mechanickému kotvení

- fólie vhodné k přitěžování (například dlažbou nebo kačírkem)

- fólie s polyesterovým rounem na spodní straně vhodné k nalepení PU lepidly

- fólie vhodné pro použití v ,,zelených střechách" - odolné proti prorůstání kořínků

- fólie speciální - detailové bezvložkové fólie, fólie k vytváření protiskluzových pochůzných chodníčků na plochých střecháchVětšinou jsou fólie ke kotvení vyztuženy polyesterovou vložkou a fólie přitěžované skelnou vložkou, toto však nemusí platit vždy. Fólie pro zelené střechy by měly mít atest FLL - atest na odolnost proti prorůstání kořínků.

Ilustrační foto - hydroizolační fólie

Výhody hydroizolačních fólií:

- Lehký materiál

- V jedné roli až 40 m2 materiálu

- Zpracovatelnost v nižších teplotách než u asfaltových pásů

- Bezproblémová zpracovatelnost i v horkých dnech

- Nemají ochranný posyp, nedochází u nich k tak rychlému zanášení nečistotami

- Možnost sváření horkým vzduchem nebo lepidlyHydroizolační fólie Fatrafol (zdroj:
www.fatra.cz)Nevýhody hydroizolačních fólií:

- špatná možnost optické kontroly těsnosti spojů

- vyšší náchylnost k mechanickému poškození oproti souvrstvím pásů (1,2 mm1,5mm vůči až 9 mm u asfaltů)

- U měkčených pvc fólií je velkou nevýhodou nesnášenlivost s materiály na bázi asfaltu nebo polystyrenu

 


Další články z kategorie: Ploché střechy ZDEautor: Krytiny-Střechy.cz; JNŠtítky: Střešní fólie, Hydroizolace, Plochá střecha
Rubriky článků