Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Střešní zahrady - seriál Moderní střecha

19. 8. 2010


Střešní zahrada je z architektonického pohledu moderním, vkusným a funkčním řešením plochých i šikmých střech. Někdy je to jediné řešení, které obměkčí úřady k povolení daného objektu do určité lokality (zejména CHKO). Funkčnost této střechy spočívá zejména v tom, že chrání hydroizolaci před degradačními účinky slunečního záření, minimalizuje rozdíly teplot v oblasti hydroizolace a substrát funguje částečně také jako tepelná izolace (jak v zimě, tak i jako ochrana před horkem v létě).Ilustrační foto - zelená střecha
Ilustrační foto - zelená střecha
Rozdělení zelených střech:

- Střechy se zelení extenzivní
- Střechy se zelení intenzivní
Extenzivní ozelenění označuje takovou výsadbu, která není příliš náročná na zálivku a hloubku kořenového systému. Zejména se tedy skládá ze sukulentních rostlin jako například netřesky. Tyto rostliny snáší dobře i delší období sucha, a také pro své kořeny nevyžadují tak vysokou výšku substrátu, stačí 100-150 mm.
Intenzivní ozelenění, jako jsou keře, někdy i stromy, květiny a byliny a také trávy - tyto rostliny jsou na zálivku náročnější a vyžadují vyšší vrstvu zeminy. Není výjimkou, že intenzivní střešní zahrady (zelené střechy) se navrhují včetně rozvodů vody k zalévání. Samozřejmě, tloušťka substrátu je pro vyšší rostliny důležitá nejen s ohledem na schopnost zadržet část vláhy, rovněž je nutné ji dimenzovat s ohledem na výšku kořenového systému rostlin. Nejsou neobvyklé i výšky násypu 0,5-0,8 m, občas i vyšší.


Materiály pro střešní zahrady:

Je nutné mít na paměti, že hydroizolační krytina v zelené střeše je vystavena nejen běžnému zatížení, ale i působení kořenů rostlin, které jsou schopny u běžných materiálů pro střechy vrůstat do spojů nebo dokonce do malých deformací na krytině a rozrušovat ji. Proto by měly být materiály použité na hydroizolaci zelené střechy vybaveny atestem na odolnost vůči prorůstání kořenů. Na českém trhu takovéto materiály jsou, a to jak z oblasti hydroizolačních asfaltových pásů, tak hydroizolačních fólií.

Skladba ploché zelené střechy do jisté míry kopíruje klasickou, jednoplášťovou skladbu ploché střechy s přidanými vrstvami.

Ilustrační foto - zelená střechaIlustrační foto - zelená střecha
Skladba zelené střechy:

- nosná konstrukce
- parozábrana asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou
- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100S stabil ve spádu
- hydroizolační souvrství pásů, horní pás je atestován na prorůstání kořínků
- separační vrstva geotetxilie 300 g/m2
- drenážní a hydroakumulační vrstva nopovou fólií pro zel. střechy
- filtrační vrstva - geotextilie 300g/m2
- substrát 150 mm
- extenzivní zeleň


Schematický nákres:
Skladba zelené střechy

Nopová fólie


Hydroakumulační a drenážní vrstva je v dnešní době alfou a omegou celého souvrství. Jde o vrstvu schopnou zadržet v sobě určité množství vody a využít ji pro rostliny v období sucha. Zejména se dnes používá nopová fólie s perforací v horních nopech, kudy po naplnění nopů voda vyteče a je odvedena po hydroizolaci směrem ke vpusti.Nopová folie
Za vhodnou považuji takovou nopovou fólii pro zelené střechy, která má velkou plochu, kterou se dotýká hydroizolace a roznáší zatížení zavlhlou zeminou do větší plochy. U vyšších vrstev zeminy doporučujeme použít tužších desek tepelné izolace pod hydroizolací (například EPS 150S stabil nebo EPS 200S stabil). Filtrační vrstva nad hydroakumulační vrstvou slouží k odfiltrování vyplavených částic substrátu. Znamená to, že se nebude substrát rozplavovat a také to, že se v hydroakumulační vrstvě nezanesou nopy a zůstane zachována jejich retenční schopnost.
Příklad hydroakumulační vrstvy - platon DE 25(zdroj obr. -www.isola.cz)


Ozelenění šikmých střech:

U ozelenění šikmých střech platí podobné zásady s tím, že je potřeba brát ohled ještě na jeden aspekt a to je stabilizace násypu zeminy na střeše. Samozřejmě, když je již substrát prorosten kořeny je možnost, že se substrát sesune nebo rozplaví nižší, ale přesto zůstává. Proto se do skladby umísťují jak dřevěné přepážky kolmo na spád střechy, tak speciálně tvarované desky zabraňující sunutí násypu. Jeden z těchto systémů nabízí na českém trhu společnost Isola. Hydroizolace je u tohoto systému provedena speciální plastovou nopovou fólií.

Zelená střecha je nejen ozdobná, ale i funkční. Proto se těchto konstrukcí není potřeba obávat, dnešní sortiment hydroizolačních i pomocných materiálů bez problémů zvládne pokrýt zvýšené nároky zelených střech.
Další články z kategorie: Ploché střechy ZDE
autor: Krytiny-Střechy.cz; JN

 

 Štítky: Plochá střecha, Střešní zahrady
Rubriky článků