Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Ploché střechy

Terasy - seriál Moderní střecha

27. 3. 2013

Střešní terasy jsou konstrukcí, která se užívá zejména jako zhodnocení prostoru, který by jinak byl nevyužit a sloužil jen jako střecha. Mohlo by se zdát, že jde jen o položení dlažby na provedenou střechu, není tomu ale tak. Pro návrh střešního souvrství teras jsou rovněž stanovena pravidla, při jejichž nedodržení se s velkou pravděpodobností setkáte s problémy funkčnosti nebo se zatékáním.
Ilustrační foto - střešní terasa
Ilustrační foto - střešní terasa


Skladba terasy

Skladba pro střešní terasu do jisté míry odpovídá běžné jednoplášťové střeše. To, na co je nutné brát ohled zejména jsou parametry výběru vhodné tepelné izolace a výběru odpovídající hydroizolace. Tepelnou izolaci je nutné vybírat tak, aby byla schopna přenést bez degradace nebo přílišné deformace zatížení, které je na ni kladeno. Dlažba pro terasy, která je na tyto účely běžně užívána, je betonová dlaždice o rozměrech 0,3x0,3 až po 0,5x0,5m. Dlaždice jsou kladeny buď na speciální plastové roznášecí podložky, nebo se dají pokládat do štěrkového lože (štěrk frakce 16-32 mm nazývaný kačírek je pro tento účel vhodný).


Plastové podložky mají poměrně malou plochu, jedná se vesměs o terče o průměru 120-150 mm. Přes tyto podložky se přenáší veškeré zatížení. Proto je nutné používat nikoliv běžný polystyren, ale polystyren tužší, pevnější - nejméně třídy EPS 150S stabil, lépe však EPS 200S stabil ( pevnost 1,5x až 2x vyšší, než u běžného střešního polystyrenu). Minerální vlnu bych jako tepelnou izolaci pro dlažbu na podložkách vyloučil, přece jen nedosahuje potřebných pevností bez dalších roznášecích vrstev. Pro dlažbu platí, že štěrkové lože zatížení roznáší lépe a tepelnou izolaci tak tento způsob zatěžuje rovnoměrněji. Přesto však doporučuji užití alespoň EPS 150S stabil. Při použití běžného polystyrenu nebo minerální lny by se totiž podložky do polystyrenu bořily a mohly by škodit i hydroizolaci.


Jako hydroizolace se užívá těch hydroizolačních materiálů, u kterých výrobce deklaruje možnost přitěžování. Může se jednat jak o hydroizolační asfaltové pásy, tak hydroizolační fólie. Pokud je užíváno varianty dlažby pokládané do štěrku, je vhodné aplikovat materiál, který zároveň splňuje odolnost proti prorůstání kořínků, protože se ve štěrku budou zachycovat nečistoty a budou tak vytvářet vhodné podmínky k uchycení náletových dřevin apod.

 Jako hydroizolace se užívá těch hydroizolačních materiálů, u kterých výrobce deklaruje možnost přitěžování. Může se jednat jak o hydroizolační asfaltové pásy, tak hydroizolační fólie. Pokud je užíváno varianty dlažby pokládané do štěrku, je vhodné aplikovat materiál, který zároveň splňuje odolnost proti prorůstání kořínků, protože se ve štěrku budou zachycovat nečistoty a budou tak vytvářet vhodné podmínky k uchycení náletových dřevin apod.Možná skladba terasy od interiéru k exteriéru:- Nosná konstrukce


- Parozábrana asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou


- Tepelná izolace EPS 200S stabil


- Separační geotextilie


- Hydroizolační fólie vhodná k přitěžování a odolná vůči prorůstání kořínků


- Smyčková rohož opláštěná z obou stran textilií- drenážní vrstva


- Násyp štěrku frakce 16-32 mm


- Dlažba

Skladba střešní terasy
Příklad skladby terasy s dlaždicemi ve štěrkovém loži (zdroj:Dow building solutions)

                                                                                                                                                                       
Občas je užíváno řešení, které se odborně nazývá DUO střecha. Znamená to, že je nad hydroizolace umístěna ještě vrstva Extrudovaného (XPS) polystyrenu, která jednak chrání hydroizolaci před velkými výkyvy teplot a tím prodlužuje její životnost a zároveň je vynikající roznášecí vrstvou. Přímo na povrch tohoto materiálu je vhodné umístit ochrannou geotextilii a na ni je možné pokládat dlažbu na plastové podložky. Materiál XPS je tak tvrdý a pevný, že dostatečně odolává zatížení na malou plochu podložky. Zde by skladba vypadala takto:

- Nosná konstrukce


- Parozábrana asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou


- Tepelná izolace EPS 200S stabil


- Separační geotextilie


- Hydroizolační fólie vhodná k přitěžování a odolná vůči prorůstání kořínků


- Smyčková rohož opláštěná z obou stran textilií- drenážní vrstva


- XPS (extrudovaný polystyren)


- textilie ze skelné tkaniny


- Dlažba na podložkách

 

Smyčková rohož je vynikajícím řešením pro rychlý odvod vody ze střechy. Tvoří ji neuspořádaná vlákna plastu, která jsou dostatečně pevná na to, aby přenesla zatížení a zároveň vytvářejí prostor pro rychlý odvod srážek. Pokud bychom aplikovali pouhou geotextilii, bude se v ní zdržovat voda a hrozí rychlý růst mikroorganismů.Terče pod dlažbu

Co se podložek týče, tyto mohou z pohledu možnosti vyrovnání sklonu střechy nebo nerovností dvojí:

- Rektifikovatelné

- Nerektifikovatelné.


Nerektifikovatelné podložky
- to jsou pevné výlisky s výřezy pro 4 rohy dlaždic. Kopírují sklon střechy a také nerovnosti. Dlaždice jsou nad hydroizolací cca 0,5 - 1 cm. 

Nerektifikovatelná podložka

Nerektifikovatelná podložka                                                           

 Rektifikovatelné podložky - tyto podložky jsou rektifikovatelné v určitém rozmezí - například 50-90 mm. Znamená to, že například pootočením závitu můžete podložku plynule nastavit v udaném rozmezí. Výhodou těchto podložek je to, že s jejich pomocí je možné provést dlažbu v rovině i přes sklon terasy samotné.Rektifikovatelná podložkaCo dodat závěrem? Pokud se rozhodnete pro střešní terasu, myslete nejen na funkčnost střechy, ale i vlastní bezpečnost. Na zábradlí je totiž nutné myslet už v době realizace atikových zdí. A co se překážek v užívání týče, není snad horšího prohřešku proti investorovi než vyústění odvětrání kanalizace na střešní terase. Potom se díky zápachu často z terasy stane opět ,,jen" obyčejná střecha, na kterou se nikdo těšit nebude...
Další články z kategorie: Ploché střechy ZDE
autor: Krytiny-Střechy.cz; JN

 Štítky: Střešní terasa
Rubriky článků