Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Hlavní hráči na trhu, 3.díl

4. 8. 2017

Poznejte aktuální trendy,názory a směry,kterými se ubírá trh hydroizolačních materiálů na ploché střechy
Průzkum trhu od odborného portálu Krytiny-strechy.cz

V rámci průzkumu byli dotazováni odborníci působící na tomto trhu, to je výrobci, obchodní společnosti a projektové firmy. Hlavní důraz byl kladen na segment asfaltových pásů a hydroizolačních fólií. Průzkum byl uskutečněn formou osobních rozhovorů respondenta s tazatelem. Celkem bylo provedeno 26 rozhovorů. Dotazování probíhalo od 6. října do 3.listopadu 2016.ASFALTOVÉ PÁSY - LÍDŘI TRHU

Na trhu není jeden jasný lídr, z průzkumu vyplynulo, že jsou na českém trhu čtyři lídři, kteří produkují asfaltové pásy a další 4 menší hráči.


Graf ukazuje umístění čtyřech největších firem na jednotlivých pozicích dle odhadů respondentů. Svislá osa ukazuje kolik respondentů zařadilo danou společnost na 1. až 7. místo.


HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - LÍDŘI TRHU

Nejvýznamnější společnost zařadila zhruba polovina respondentů na první, případně druhé místo. Pokud jde o tržní podíly, i zde byl jistý rozptyl, u nejvýznamnější společnosti se odhady pohybovaly mezi 20 – 40%, v případě druhé mezi 15 – 40%. V grafu uvádíme průměrný podíl, jak byl odhadován respondenty.
Plná verze zprávy obsahuje všechny odhady respondentů (anonymně, bez uvedení názvů společností). Na plnou verzi je možné se dotázat na e-mailu: info@krytiny-strechy.cz


Již vyšlo:
*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Poptávka po materiálech na ploché střechy
*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Velikost trhu

Ještě vyjde:

*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Použití a tipy
*Trh asfaltových šindelů a tmelů - Použití

Zpracoval: MARKET VISION s.r.o.

Zdroj a autor: Krytiny-strechy.cz

Rubriky článků