Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Asfalt. pásy a PVC fólie - trh materiálu na ploché střechy, 2. díl

1. 6. 2017

Poznejte aktuální trendy,názory a směry,kterými se ubírá trh hydroizolačních materiálů na ploché střechy
Průzkum trhu od odborného portálu Krytiny-strechy.cz


V rámci průzkumu byli dotazováni odborníci působící na tomto trhu, to je výrobci, obchodní společnosti a projektové firmy. Hlavní důraz byl kladen na segment asfaltových pásů a hydroizolačních fólií. Průzkum byl uskutečněn formou osobních rozhovorů respondenta s tazatelem. Celkem bylo provedeno 26 rozhovorů. Dotazování probíhalo od 6. října do 3.listopadu 2016.

ASFALTOVÉ PÁSY - POPTÁVKA

Respondenti mají rozdílné zkušenosti pokud jde o vývoj poptávky mezi odběrateli v posledních 12 měsících, zhruba třetina uvádí pokles, třetina stagnaci trhu a třetina růst. Průměrný pokles nebo růst je uváděn na úrovni cca 10%. Pokud jde o výhled do budoucna, jsou respondenti méně optimističtí a téměř polovina z nich očekává spíše pokles, růst očekává jen asi třetina respondentů. Firmy, které jsou považované za nejvýznamnější na trhu uváděly častěji mírný pokles v posledních 12 měsících a do budoucna predikovaly spíše stagnaci či jen mírný nárůst.
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - POPTÁVKA

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že poptávka po hydroizolačních fóliích mezi odběrateli v posledním roce rostla (průměrná hodnota růstu je cca 10%). Také pokud jde o výhled na příští rok je očekáván růst, průměrně o 10%.
Kompletní verzi průzkumu je možné objednat na e-mailu: info@krytiny-strechy.czJiž vyšlo:

*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Velikost trhu

Ještě vyjde:


*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Hlavní hráči na trhu
*Trh asfaltových pásů a PVC fólií - Použití a tipy
*Trh asfaltových šindelů a tmelů - PoužitíZpracoval: MARKET VISION s.r.o.

Zdroj a autor: Krytiny-strechy.cz

Rubriky článků