Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Technologie natavení asfaltových pásů

13. 3. 2017

Hydroizolační asfaltové pásy

Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro vytvoření hydroizolačních konstrukcí staveb. Jsou charakteristické vrstvou hydroizolačního materiálu – asfaltu na nosné vložce výrobku. Aplikují se v jedné nebo více vrstvách. Při aplikaci ve více vrstvách dochází plnoplošným natavením asfaltu do asfaltu k vytvoření relativně mocné tloušťky hydroizolační konstrukce s vysokou odolností proti působení vody i mechanickému poškození.Nástroje pro pokládku a klimatické podmínky během pokládky

SVAP doporučuje při montáži asfaltových pásů používat příslušné hořáky na plyn s odpovídajícím zvonkem a odpovídající délky. Doporučuje se používat hořáky s větším zvonkem pro pokládku asfaltových pásů v ploše a hořáky s menším zvonkem na natavování hydroizolací v detailech. Hořáky je potřeba mít seřízené.

Intenzitu plamene hořáku, dobu nahřívání povrchu asfaltových pásů a rychlost posuvu rolí asfaltových pásů je potřeba upravit především s ohledem na klimatické podmínky při pokládce a při skladování asfaltových pásů připravených k aplikaci. Dále je také nutné přihlédnout k typu a teplotě podkladu a typu směsi asfaltových pásů (jinak se chová asfalt oxidovaný, modifikovaný elastomery nebo plastomery).

Pro odvíjení rolí se používají vlečné tyče (rozbalovače rolí) nebo tzv. háčky, (dílenský výrobek z lehkého kovu nebo z oceli tvaru „J“). Pro zlepšení přítlaku při natavování se mohou role převinout na pomocnou tuhou trubku (průměr cca 100 mm, délka min. stejná jako šířka role), která zajistí tvarovou stálost role při aplikaci. Oblasti přesahů se doporučuje zaválečkovat. Přítlačné válečky je obvykle potřeba chladit vodou.

Plnoplošné natavení v ploše

Plnoplošné natavení asfaltových pásů je možné provádět v jednom kroku nebo ve dvou krocích. Oba způsoby natavování asfaltových pásů jsou technologicky specifické, pro pracovníky - izolatéry představují určité výhody a také nevýhody viz Postup 1 a 2.

Pro postup 1 a 2 se doporučuje provádět spoje (podélné i čelní) tak, aby byl ve spoji rovnoměrný výtok asfaltu vytvářející návalek, jako vizuální kontrolní prvek kvality provedeného spoje. Nedoporučuje se provádět žádné špachtlování spojů. Při dodržení příslušných technologických postupů je možné provést, v jednom kroku i ve dvou krocích, kvalitní plnoplošné natavení asfaltových pásů.

Pokud se izolatér pohybuje po právě nataveném pásu, hrozí poškození čerstvě nataveného pásu pošlapáním. Poškození lze předejít tak, že izolatér využije pokládku pomocí vlečné tyče. Při válečkování spoje se má pohybovat po vedlejším pásu nebo po nenatavené ploše.


POSTUP č. 1

Natavení asfaltových pásů v 1 kroku. Plocha pásu i podélný přesah pásu je natavovaný najednou.


Možná chyba Jak chybě předejít
· Nedostatečné resp. nerovnoměrné natavení pásu po celé šířce pásu.
· Nedostatečné svaření přesahu, větší riziko vzniku tzv. studených spojů, nebo naopak přepálení vložky spodního pásu v místě přesahu, nebo přehřátí plochy pásu vedle spoje a propadnutí ochranného posypu*
· Přizpůsobení rychlosti pokládky a natavování pásu.
· Důsledná kontrola natavení asfaltu.
· Nesoustředit se jen na spoj.
Výhoda
· Jednorázové namáhání polyesterových (P) vložek teplem.
· Při provádění natavení asfaltových pásů v jednom kroku se pracovník - izolatér k natavené ploše nevrací.
· Asfaltové pásy lze natavovat souvisle (plynule) s vizuální kontrolou rozehřátého návalku asfaltu v celé šířce asfaltových pásů.
* V oblasti podélných přesahů vrchních asfaltových pásů je potřeba plamenem hořáku spálit jak PE fólii na spodním povrchu odvíjeného pásu, tak krycí fólii v podélném přesahu položeného pásu.

POSTUP č. 2

Natavení asfaltových pásů ve dvou krocích. Nejdříve natavení pásu v ploše, kromě oblasti podélného přesahu, tj. první krok, a pak v druhém kroku samostatně natavovat oblast podélného přesahu asfaltového pásu.


Možná chyba Jak chybě předejít
· Nenavázání dvou etap (kroků) natavování - vznik vlnitého ukončení natavování plochy pásu. Podél podélného přesahu mohou vzniknout nenatavená místa, oblasti vytvářející až „kanálek“.
· Poškození posypu a obnažení asfaltové hmoty podél přesahu.
· V ploše pás natavit v šířce cca 85 cm. V druhém kroku natavovat zbylou šířku pásu cca 15 cm s přesahem (platí pro šířku role 1m).
· „Zlomení“ pásu · Pás se musí během natavování v druhém kroku jen lehce nadzvednout, nelámat do pravého úhlu.
· Opakované namáhání polyesterových (P) vložek teplem. · Druhý krok zahájit hned po natavení pásu v ploše, dokud je pás ještě teplý. Ochranný posyp se ale nesmí zašlapat do asfaltových pásů (obvykle mezi 1. a 2. krokem je menší časová prodleva)
· Nebezpečí natavení asfaltového pásu v 1. kroku až do oblasti podélného přesahu, riziko  částečného přilepení asfaltových pásů v oblasti podélného spoje, obtížnější problematické natavování částečně slepených přesahů v 2. kroku. · Natavovat asfaltový pás v šířce cca 85 cm (při šířce role 1m), plamen hořáku směřovat od podélného přesahu.
Výhoda
· Možnost koncentrovat pozornost „jen“ na natavení  přesahu pásu v rámci 2. kroku natavování. Tato oblast je pro vybudování vodotěsné izolace klíčová.
· Pro natavování podélných (příčných) přesahů je možné využít menší hořák.Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech

Štítky: Hydroizolace
Rubriky článků