Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Břidličný posyp vrchních asfaltových pásů

6. 2. 2017

BARVA HRUBOZRNNÉHO BŘIDLIČNÉHO POSYPU VRCHNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Vrchní asfaltové pásy pro hydroizolace střech mají horní povrch, exponovaný při zabudování, krytý hrubozrnným břidličným posypem. Hrubozrnný posyp zajišťuje ochranu asfaltové hmoty před účinky UV záření.Hrubozrnný břidličný posyp se vyrábí z drcené přírodní břidlice, která se pro vytvoření různých barevných provedení přibarvuje nebo zůstává ponechána ve své přírodní podobě. Barevnost jednotlivých vrstev zdroje horniny je různorodá, a proto může mít hrubozrnný posyp, aplikovaný na asfaltové pásy, v časově rozdílných výrobních šaržích, jiný odstín barvy. Vzhledem k tomu, že drcená břidlice má formu šupinek, dopadá při výrobě na pás vždy v položení v jednom nebo v druhém směru. V tomto položení je pak i zaválcována. Po kladení asfaltových pásů s posypem na plochu střechy pak může, z tohoto důvodu, opticky působit břidlice střídavě tmavší a světlejší dle rozdílného odrazu světla (Obr. B1). Obdobně nejednotný odstín může mít i přibarvený posyp na pásech vyrobených v různých šaržích výroby.

Barva posypu není parametrem, vyžadovaným technickými normami nebo předpisy pro asfaltové pásy. Barva posypu nemá žádný vliv na vodotěsnicí funkci, jež je hlavním předpokladem funkce zabudovaných asfaltových pásů a na niž je poskytována záruka.


Obr. B1: Pohled na stejnou partii střechy z různých směrů – odstín asfaltového pásu se mění podle směru pohledu. Na obrázku vlevo jsou pásy u světlíku tmavší, na obrázku vpravo je stejná oblast při pohledu z jiného úhlu světlejší.Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech


Štítky: Hydroizolace, Střecha chyby, Práce na střeše
Rubriky článků