Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Kaluže na krytinách plochých střešních plášťů

26. 8. 2017

 

Citace z ČSN 73 1901:2011:

čl. 8.19.15 Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže. To se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu krytiny.

čl. 8.19.4 Plynulému odtoku vody k okapu, do žlabů nebo vtoků nemají bránit žádné překážky. Je-li nutné umístit nad rovinu střechy konstrukce tvořící překážky v odtoku vody (komíny, výtahové šachty, vzduchotechnické jednotky, větrací potrubí kanalizace, sněhové zachytávače, nosné konstrukce solárních systémů) nesmějí tyto být v místech s koncentrovaným tokem vody po střeše (úžlabí, žlaby, blízko u vtoků).

čl. 6.6 Pro každou střechu musí být autorem návrhu stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. Pro každou střechu musí být vypracován plán údržby a kontroly funkčnosti odvodňovacích prvků včetně lapačů splavenin u paty odpadního potrubí.


Komentář k vybraným článkům ČSN 73 1901:2011

Na střechách, které nejsou v souladu s ČSN 73 1901, musí investor nebo realizační firma zvážit rizika vlivu dlouhodobě stojící vody na spolehlivost a trvanlivost krytiny i střechy. Nelze požadovat uplatnění zodpovědnosti výrobce za trvanlivost materiálu, na kterém dlouhodobě stojí voda (technické řešení návrhu a realizace střech je možné předem zkonzultovat s dodavatelem materiálu).


Pro vybudování celistvé spojité vodotěsnicí hydroizolační vrstvy je nutné provést přeložení  jednotlivých asfaltových pásů v oblasti přesahů přes sebe, a pochopitelně také provést správným způsobem montáž asfaltových pásů, aby byla zajištěna jejich vodotěsná funkce. Je běžné, že v důsledku přeložení jednotlivých asfaltových pásů přes sebe, např. v místě přesahu (případně i jinde, detaily apod.), mohou vzniknout na povlakové střešní krytině výškové rozdíly, což po deštích způsobuje stání vody. Voda stojící na střeše nemá žádný vliv na možnost uplatnění záruk na jakost a na vady materiálu v zákonných termínech.

Hydroizolační asfaltové pásy jsou primárně určeny pro krytiny, na kterých nestojí dlouhodobě voda, která by působila na materiál pásů v kombinaci s UV zářením nebo by vytvářela prostředí pro růst mikroorganismů. Krytiny z asfaltových pásů provedené při dodržení odpovídajících technologických zásad a postupů na střechách navržených v souladu s níže uvedenými zásadami ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení budou mít při pravidelné běžné údržbě dlouhou životnost.Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech

Štítky: Hydroizolace, Střecha chyby, Práce na střeše
Rubriky článků