Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Pásy pro hydroizolace střech - jedno/vícevrstvá izolační vrstva

22. 1. 2017

Jednovrstvá hydroizolační vrstva

Asfaltový pás se nejčastěji stabilizuje mechanickým kotvením do podkladu, lepením k podkladu nebo přitížením celé skladby.

Používají se asfaltové pásy s:

- krycí hmotou SBS anebo v našich podmínkách méně častěji s krycí hmotou APP.
- nosnou vložkou o dostatečné pevnosti, tažnosti a rozměrové stálosti. Příkladem jsou nosné vložky z polyesterového rouna (P), skleněné tkaniny (G), případně jejich kombinace.
- horní úpravou povrchu. V závislosti na druhu asfaltové hmoty jsou tyto asfaltové pásy opatřeny různou povrchovou ochrannou vrstvou asfaltové hmoty proti působení UV záření (hrubozrnný  posyp, granulát, speciální fólie). Asfaltové pásy s krycí hmotou asfaltu s SBS takovouto ochranu vyžadují, asfaltové pásy s krycí hmotou asfaltu s APP tuto ochranu nevyžadují.
Příklad použití jednovrstvého asfaltového pásu, zdroj: SVAP
Obr.: Příklad použití jednovrstvého asfaltového pásu, zdroj: SVAP

Vícevrstvá hydroizolační vrstva

Složená z podkladního a vrchního pásu, popřípadě mezivrstvy. Podkladní pásy se stabilizují natavením, mechanickým kotvením do podkladu, lepením k podkladu lepidly nebo lepicí hmotou samotného pásu. V případě stabilizace celého systému přitížením je podkladní pás stabilizován dle potřeb montáže.

Pro podkladní vrstvu a mezivrstvu se používají asfaltové pásy s:

- krycí hmotou asfaltu s SBS, APP nebo oxidovaného asfaltu.
- nosnou vložkou o dostatečné pevnosti, tažnosti a rozměrové stálosti. Příkladem jsou nosné vložky z polyesterového rouna (P), skleněné tkaniny (G), případně jejich kombinace.
- horní úpravou povrchu. Horní úprava povrchu je většinou v podobě spalitelných fólií nebo jemnozrnného minerálního posypu.
Příklad použití souvrství asfaltových pásů, vlevo podkladní vrstva, vpravo mezivrstva, zdroj: SVAP
Obr.: Příklad použití souvrství asfaltových pásů, vlevo podkladní vrstva, vpravo mezivrstva, zdroj: SVAP

Vrchní pás musí být s podkladním pásem vždy plnoplošně spojen. Natavuje se nebo se lepí hmotou samotného pásu nebo asfaltovou hmotou (za tepla i za studena).

Pro vrchní vrstvu se používají obvykle asfaltové pásy s:

- krycí hmotou SBS anebo v našich podmínkách méně častěji s krycí hmotou APP.
- nosnou vložkou o dostatečné pevnosti, tažnosti a rozměrové stálosti. Příkladem jsou nosné vložky z polyesterového rouna (P), skleněné tkaniny (G), případně jejich i kombinace.
- horní úpravou povrchu. V závislosti na druhu asfaltové hmoty jsou tyto asfaltové pásy opatřeny různou povrchovou ochrannou vrstvou asfaltové hmoty proti působení UV záření (hrubozrnný posyp, granulát, speciální fólie). Asfaltové pásy s krycí hmotou asfaltu s SBS takovouto ochranu vyžadují, asfaltové pásy s krycí hmotou asfaltu s APP tuto ochranu nevyžadují.
Příklad použití souvrství asfaltových pásů, vrchní vrstva, zdroj: SVAP
Obr.: Příklad použití souvrství asfaltových pásů, vrchní vrstva, zdroj: SVAP

V případě vegetačních střech musí být hydroizolační vrstva odolná proti prorůstání kořeny. Toho se většinou dosahuje přidáním aditiv do asfaltové hmoty nebo je pro tyto účely upravena výztužná vložka. Pásy musí splňovat podmínky normy ČSN EN 13948 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání  kořenů.
Příklad použití souvrství asfaltových pásů ve vegetační skladbě, vrchní vrstva, zdroj: SVAP
Obr.: Příklad použití souvrství asfaltových pásů ve vegetační skladbě, vrchní vrstva, zdroj: SVAPAutor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech

Štítky: Hydroizolace, Tepelná izolace
Rubriky článků