Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Plniva a nosné vložky asfaltových pásů

8. 1. 2017

PLNIVA

Pro zlepšení některých vlastností se do asfaltu používají plniva. Plniva stabilizují krycí asfaltovou hmotu a zajišťují tak zlepšení procesu výroby, skladování a zpracovatelnost výsledného výrobku. Jako plniva se obvykle používají jemnozrnné minerální materiály jako břidlice, vápenec nebo popílek.


Přesný vztah a poměr mezi obsahem plniv a asfaltové hmoty se běžně neuvádí. Nejlepší kontrola správného složení asfaltových pásů je jeho dlouhodobá funkčnost v konstrukci (po správném zabudování).

Protože se jako plniva mohou použít látky různé měrné hmotnosti, není pro kontrolu složení správné kontrolovat plošnou hmotnost a hmotnostní podíl plniv obecně nebo musí být znám typ použitého plniva (od 900 kg/m3 do 2 700 kg/m3). Protože, jak již bylo uvedeno, typ plniv v asfaltových pásech se obvykle neuvádí, je těmito TP doporučeno uvádět množství asfaltové hmoty při specifické tloušťce pásu.

NOSNÉ VLOŽKY

Nosná vložka se nachází uvnitř nebo na povrchu asfaltového pásu, který zajišťuje jeho stabilitu nebo mechanickou pevnost nebo přináší některé z funkčních vlastností. Při výrobě se před nanesením krycí hmoty obvykle impregnuje asfaltovou hmotou.

Nosná vložka typu P

Nosná vložka z polyesterového rouna nebo kombinace nosné vložky s převažujícím podílem polyesterového rouna, to zahrnuje i P vložky vyztužené skleněnými vlákny. Je vhodná pro vrchní pásy vystavené povětrnosti. Při tahovém zatížení vykazují elastické protažení v řádu desítek procent. Obvyklá plošná hmotnost se pohybuje v rozmezí 180 až 250 g.m2.

Vložky typu P je během výroby asfaltového pásu nutné předem impregnovat, aby bylo rouno dobře prostoupeno asfaltem. Nevýhodou je menší rozměrová stálost při změně teploty. Při nešetrném natavování pásu s P vložkou může dojít vlivem tepla k její deformaci a tím i k degradaci funkčních vlastností pásu.

Polyesterové vložky se pro zlepšení především rozměrové stability vyztužují skleněným vlákny. Vyztužení může být provedeno v podélném nebo podélném i příčném směru. Dosahuje se tak uspokojivé rozměrové stálosti při zachování tažnosti.
Detail vložky z polyesterového rouna podélně vyztuženého skleněnými vlákny, zdroj: SVAP
Obr.: Detail vložky z polyesterového rouna podélně vyztuženého skleněnými vlákny, zdroj: SVAP

Nosná vložka typu G

Nosná vložka ze skleněné tkaniny nebo kombinace nosné vložky s převažujícím podílem skleněné tkaniny. Vložky ze skleněné tkaniny dosahují vysoké pevnosti. Obvyklá plošná hmotnost se pohybuje okolo 200 g.m2. Mají velkou mechanickou odolnost a jsou zároveň dobře ohebné. Toho se využívá při řešení detailů. Nejsou náchylné na rozměrové změny způsobené teplotou plamene během aplikace. Nejsou elastické, jsou tedy méně vhodné pro aplikace vystavené vlivům povětrnosti.
Využívají se pro mechanicky kotvené systémy. Vložky ze skleněné tkaniny je nutné během výroby asfaltového pásu předem impregnovat, aby byla tkanina dobře prostoupena asfaltem.
Detail vložky ze skleněné tkaniny, zdroj: SVAP
Obr.: Detail vložky ze skleněné tkaniny, zdroj: SVAP

Nosná vložka typu V

Nosná vložka ze skleněné rohože. Vložky ze skleněné rohože jsou zpracovány z netkaných vláken. Obvyklá plošná hmotnost je od 50 g/m2 do 100 g/m2. Vložky ze skleněné rohože jsou náchylné na poškození ohybem, pás s takovou vložkou lze trhat rukou. Při výrobě není obvykle nutné vložky ze skleněné rohože samostatně impregnovat, asfalt dobře projde strukturou vláken.
Detail vložky ze skleněné rohože, zdroj: SVAP
Obr.: Detail vložky ze skleněné rohože, zdroj: SVAP

Nosná vložka typu Al

Hliníková fólie kombinovaná s další nosnou vložkou (V, G nebo P). Vložky s Al fólií se používají do asfaltových pásů s vysokou odolností proti propustnosti plynů (radonu) a vodní páry. Tloušťka Al fólie je nejčastěji 0,09 mikrometrů. Pro pásy s Al vložkou se používá speciální asfaltová směs, která zajišťuje přídržnost asfaltu k Al fólii.
Detail vložky s Al fólií vyztužené skleněnou rohoží, zdroj: SVAP
Obr.: Detail vložky s Al fólií vyztužené skleněnou rohoží, zdroj: SVAP

Speciální nosné vložky
proti prorůstání kořenů, s retardéry hoření

Pro speciální aplikace jsou určeny vložky asfaltových pásů se zvláštními funkčními vlastnostmi. Vložky mohou být odolné proti prorůstání kořenů (pro aplikace ve vegetačních skladbách střech). Odolnosti proti prorůstání kořenů se dosahuje speciálními aditivy. Obdobně může být vložka  upravena retardéry hoření.
Poznámka: Odolnost asfaltových pásů proti prorůstání kořenů i proti šíření plamene se dosahuje i aditivy v samotné asfaltové hmotě.


Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech


Štítky: Hydroizolace, Tepelná izolace
Rubriky článků