Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Asfaltové pásy a jejich krycí vrstva

28. 12. 2016

ASFALTOVÉ PÁSY

Asfaltových pásů je v současné době velké množství typů. Liší se tloušťkou, druhem použitého asfaltu a jeho modifikací, typem a uložením nosné vložky a povrchovými úpravami. Každý takto vyrobený pás má jiné mechanicko-fyzikální vlastnosti a je určen pro jiné použití. Některé z vlastností různých asfaltových pásů jsou podobné, jiné jsou výrazně odlišné.

Obvyklá skladba asfaltového pásu

Obecná skladba asfaltového hydroizolačního pásu, zdroj: SVAP

- povrchová úprava horní krycí vrstvy
- horní krycí vrstva
- nosná vložka
- dolní krycí vrstva
- povrchová úprava dolní krycí vrstvy

Obr.:
Obecná skladba asfaltového hydroizolačního pásu, zdroj: SVAP

Povrchová úprava

Pro ochranu horního povrchu zabudovaných pásů vystavených povětrnosti a UV záření se tradičně používá hrubozrnný minerální posyp, kovová fólie, granulát popřípadě jiná dostatečná ochrana. Povrchová úprava snižuje povrchovou teplotu. Některé asfaltové hmoty nevyžadují povrchovou ochranu (např. asfaltová hmota modifikovaná APP).
Řez asfaltovým pásem pro použití jako vrchní vrstva hydroizolačních souvrství střech. Na povrchu hrubozrnný minerální posyp. V řezu je zřetelná nosná vložka asfaltové krycí hmoty, zdroj: SVAP
Obr.: Řez asfaltovým pásem pro použití jako vrchní vrstva hydroizolačních souvrství střech. Na povrchu hrubozrnný minerální posyp. V řezu je zřetelná nosná vložka asfaltové krycí hmoty, zdroj: SVAP

Pro separaci (ochranu proti slepení pásu v roli) asfaltových pásů se používá na spodní ploše jemnozrnný minerální posyp, spalitelná nebo snímatelná fólie, střiž nebo papír. Samolepicí pásy mají dolní stranu opatřenu snímatelnou fólií, která je při pokládce odstraněna.

ASFALTOVÁ KRYCÍ VRSTVA

Asfaltová krycí hmota zajišťuje u zabudovaných asfaltových pásů vodotěsnost hydroizolační vrstvy a omezuje propustnost pro plyny. Asfaltová krycí hmota je z oxidovaného asfaltu nebo asfaltu modifikovaného příměsí zušlechťujících látek - modifikátorů.

Oxidovaný asfalt je destilační ropný asfalt nebo fluxovaný asfalt, jehož reologické vlastnosti byly podstatně změněny reakcí se vzduchem při zvýšených teplotách. Jako modifikátory se používají termoplastické elastomery (nejběžnější je styrenbutadien-styren…SBS) nebo plastomery. Vlastnosti modifikovaných pásů závisí na stupni a typu modifikace.
Vlevo granulát APP modifikátoru, vpravo SBS modifikátor, zdroj: SVAP
Obr.: Vlevo granulát APP modifikátoru, vpravo SBS modifikátor, zdroj: SVAP

Graf: Obecné trendy a rozdíly pro jednotlivé stupně modifikace a typy asfaltových pásů

Obecné trendy a rozdíly pro jednotlivé stupně modifikace a typy asfaltových pásů, zdroj: SVAP
Obecné trendy a rozdíly pro jednotlivé stupně modifikace a typy asfaltových pásů, zdroj: SVAP
Komentář ke grafu:
· graf platí pro současně vyráběné natavitelné asfaltové pásy;
· pro aplikaci konkrétních asfaltových pásů platí zásady stanovené výrobcem.Autor a zdroj textu:
Publikace Abeceda asfaltových izolací, vydal: Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR

Autoři:

*Ing. Zdeněk Plecháč
*Ing. Aleš Kupka
*Ing. Jan Plechý, Ph.D.
*Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
*Lubomír Pech

Štítky: Hydroizolace, Tepelná izolace
Rubriky článků