Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Praskání asfaltových pásů

4. 3. 2016

Výrobní poruchy asfaltových hydroizolací

Příčinou praskání asfaltových pásů je fakt, že tento hydroizolační materiál nemá dostatečnou odolnost vůči záporným teplotám, a proto při ohybu praská.


Příčné praskání asfaltových pásů, zdroj: GradaTrhliny v hydroizolačním materiálu, zdroj: Grada
Obr.1: Příčné praskání asfaltových pásů; Obr.2: Trhliny v hydroizolačním materiálu, zdroj: Grada

Zkracování asfaltových hydroizolačních materiálů (smršťování)

Zkracování asfaltových pásů po navaření na střešní plášť je další častou poruchou. V průběhu výroby bylo do hydroizolačního materiálu vneseno předpětí, které po aplikaci vymizelo. Příčinou této poruchy je příliš velká výrobní rychlost. Vložka s menší pevností při roztažení (nekvalitní výztužné vložky, není to závislé na plošné hmotnosti výztužné vložky, ale na její rovnoměrnosti a typu výroby, zda má krátká vlákna) byla vyráběna jako recyklát a má horší stabilitní vlastnosti nebo dlouhá vlákna.

Puchýře

Puchýře na horním povrchu asfaltového hydroizolačního materiálu vznikly jednorázově ihned po aplikaci. Následně jich pak vzniká méně. Příčinou je voda ve vložce. Voda tam byla zabudována již ve výrobě, nebo se tam dostala v průběhu aplikace, respektive po aplikaci.

Problémem je příliš silná chlupatá vložka, jejíž unikátní vlákna spojují exteriér a vložku. Po těchto vláknech dochází k dotaci vody ke vložce, naopak při stlačení vložky dochází k vytla-čování vody na vnější plochu.
Puchýře na povrchu asfaltového hydroizolačního materiálu, zdroj: GradaPuchýře na asfaltových modifikovaných hydroizolačních materiálech, zdroj: Grada
Obr.3: Puchýře na povrchu asfaltového hydroizolačního materiálu; Obr.4: Puchýře na asfaltových modifikovaných hydroizolačních materiálech, zdroj: Grada

Proříznutí puchýře dokumentuje delaminaci hydroizolačního pásu, zdroj: GradaPuchýře na oxidovaných hydroizolačních materiálech, zdroj: Grada
Obr.5: Proříznutí puchýře dokumentuje delaminaci hydroizolačního pásu; Obr.6: Puchýře na oxidovaných hydroizolačních materiálech, zdroj: Grada

Absence navaření hydroizolačního povlaku na okap, zdroj: Grada
Obr.7: Absence navaření hydroizolačního povlaku na okap, zdroj: Grada

Chyby při provádění hydroizolačního povlaku v detailech

Vpusti

U vpustí je nejen důležité napojení na hydroizolační povlak, ale součástí každého takového stavebního prvku musí být systém na zachytávání splavenin, nečistot atd. Tento systém musí být lehce čistitelný. Samozřejmě to platí i pro střechy s provozními vrstvami.

U přírubových spojů je nutné zajistit, aby se příruby nedeformovaly, respektive aby se šrouby neuvolňovaly. Je nutné také dbát na kvalitní podtmelení tmely, které mají dostatečnou životnost. Tedy tmely na PUR bázi. Vlastní vpusti musejí být pevně zakotveny do nosných konstrukcí tak, aby vytvořily dostatečně stabilní prvek pro ukončení hydroizolačního povlaku.
Schéma ukončení asfaltového hydroizolačního povlaku na chrliči, zdroj: Grada
Obr.8: Schéma ukončení asfaltového hydroizolačního povlaku na chrliči, zdroj: Grada

Mechanické poškození zábavní pyrotechnikou

Zábavní pyrotechniku nelze podceňovat. Tento případ je ze čtrnáctipodlažního objektu, přesto bylo hydroizolace na střeše propálena od dopadu žhavých úlomků rachejtle.

Na obrázcích je patrné poškození hydroizolační fólie, ke kterému došlo v důsledku dopadu zábavní pyrotechniky na nezakrytou hydroizolaci. Důsledkem tohoto dopadu je pak propálení syntetické fólie.
Fólie propálená po dopadu zábavní pyrotechniky, zdroj: GradaFólie propálená po dopadu zábavní pyrotechniky, zdroj: GradaHydroizolační povlak ze syntetické fólie PVC propálený nedopalkem cigarety, zdroj: Grada
Obr.9 a 10: Fólie propálená po dopadu zábavní pyrotechniky; Obr.11: Hydroizolační povlak ze syntetické fólie PVC propálený nedopalkem cigarety, zdroj: Grada


Stejný důsledek má dopad čehokoli žhavého, cigaretového nedopalku, uhlíku z grilu atd. Syntetické fólie jsou obecně velmi citlivé na tato namáhání a v místech, kde mu mohou být vystaveny, by měly být kryty mechanickou zábranou, která je spolehlivě ochrání.Autor textu: Marek Novotný
Zdroj: Vydavateplství GRADA Publishing a.s., publikace Hydroizolace plochých střech

Publikace Hydroizolace plochých střech, vydavatelství Grada Publishing a.s.

Rubriky článků