Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Ploché střechy

Poruchy střech, respektive všech vodotěsných izolací

9. 12. 2015

Poruchy střech aneb dobrodružný život zkušeného izolatéra

Poruchy střešních plášťů, respektive všechny vlhkostní poruchy, poruchy vodotěsných izolací, tvoří cca 75 % všech stavebních poruch. Jedná se o setrvalý trend, který asi bude ještě velmi dlouho pokračovat.Ilustrační foto - poruchy plochých střech, zdroj: GooglePoruchy střech, respektive všech vodotěsných izolací, mají řadu společných jmenovatelů či společných znaků. Jedná se zejména o tři základní principy - navrhování, materiály a provádění. U všech daných komponentů dochází k fatálním problémům, které vedou velmi rychle k poruchám a nutnosti rekonstrukcí a oprav.

Navrhování hydroizolačních systémů střešních plášťů by mělo být v současné době bezproblémové, vzhledem k množství informací a technickému vývoji, kterého jsme dosáhli. Opak je však pravdou. V rámci projektových prací, které jsou v současné době standardem, na podrobné řešení izolačních systémů moc prostoru nezůstává. V mnohých případech se stavba odehrává podle projektu ke stavebnímu povolení, kde jsou o izolacích velmi často jen mlhavé zmínky. Z toho vyplývá, že se izolatér či izolatérská firma při konečném provádění zákonitě dostanou do nelehké situace. Čím méně kvalifikovaná izolatérská firma, tím dříve se dostane do oblastí, které jsou těžko řešitelné, a pak už je jenom otázkou času, kdy nevyřešení problému přeroste ve stavební poruchu.


Eliminace poruch

K eliminaci poruch, nebo alespoň kjejich výraznému omezení, vedou následující zásady:

  • Dostatečně podrobné technické a materiálové řešení, které obsahuje minimálně 80 % všeho, s čím se člověk při realizaci potká.

  • Kvalitní materiály včetně systémových prvků, které jsou schopny eliminovat i nepodstatné nedostatky izolatérské firmy.

  • Kvalitní izolatérská firma, která je schopna dořešit i ten zbytek, který nebyl zachycen v projektu.

  • Dozory, supervize atd. Nad vším a nad každým je nutné dozírat, proto je důležitá nezávislá kontrola nad celým procesem realizace plochých střešních plášťů. Specialista na první pohled pozná rizika technického řešení, materiálů, případně prováděcí firmy.

Ilustrační foto - poruchy plochých střech, zdroj: GoogleLidské i stavební plemeno jsou nepoučitelná, chyby, které se dělaly dříve, se v pravidelných intervalech opakují. Zejména v současné době absolutně chybí učňovské školství, které by i formou kurzů dodávalo stavebnictví kvalifikované izolatéry. Pakje tu tzv. cenová disciplína - pod určitou cenu nelze nakoupit ani stavební materiál, ani pracovní sílu. Stejně tak se nevyplácí šetření na projektu. Sečteno a podtrženo, v současné stavební depresi, kdy se každý a za každou cenu snaží udržet na trhu, investoři přistupují na ceny, nebo na ně dokonce tlačí takovým způsobem, že za výslednou sumu nelze dodat bezchybné stavební dílo ani izolační systém.

Čí je to chyba?

Otázkou je, čí je to chyba - jestli projektanta, který nevypracoval podrobný projekt, nebo dodavatele, že využíval nejlevnější materiály a pracovníky, nebo investora, který je k tomu dotlačil. Osobně jsem zastáncem reálných cen, kdy má každý z účastníků dojem, že udělal vše, co mohl, aby stavební dílo dopadlo s minimem vad a nedodělků.

Dnes máme dostatečné technické znalosti a zkušenosti, abychom eliminovali základní chyby celého realizačního procesu, víme, které materiály a technologie eliminovat, víme, jak by se měl izolační systém navrhnout a realizovat, ale skutečnost je mnohdy jiná, kdy ihned po dokončení stavebního objektu nastává proces oprava rekonstrukcí. Jedním ze základních řešení jsou jasně deklarované parametry záruk a životnosti, optimálně podpořené pojistnou smlouvou.


Při pohledu na vývoj hydroizolačních materiálů je možné vyhledat určité typické signály patřící k dané době:

  • Ilustrační foto - poruchy plochých střech, zdroj: Google70. léta - definitivní odklon od dehtu a vývoj oxidovaných hydroizolačních materiálů většinou s výztužnými vložkami na bázi lepenek (typický příklad IPA SH - Izolační Pás Asfaltový - Strojně Hadrová výztužná vložka).

  • BO.léta - vývoj oxidovaných materiálů s výztužnou vložkou na bázi skla (netkané a tkané skleněné textilie, výroba prvních fólií, problematicky stabilizovaných, které byly zatíženy UV degradací a výrazným smršťováním).

  • 90. léta - rozvoj modifikovaných asfaltových materiálů a fólií již dostatečně stabilizovaných. Paralelně s tímto jsou realizovány naprosto bizarní technologie, které patří do slepých uliček hydroizolačních dějin. Byly to různé druhy nevyztužených i vyztužených akrylátů, stěrkované asfalty nebo stříkané polyuretany bez korektní hydroizolace na povrchu.

  • 00. léta - pokračování vývoje, hledání nových a lepších technologických možností. Výroba robustních materiálů s polyesterovými vložkami, které byly nestabilizované a ve výrobcích se objevily výrazné objemové změny, respektive puchýře. Vše spojené s přehnanou hmotností výztužných vložek.

  • 10. léta - výrazný tlak na cenu - nenápadné snižování kvality hydroizolačních materiálů pod zástěrkou optimalizace výroby. U všech typů hydroizolačních materiálů se vyskytují různé poruchy, zejména "skryté" - nedostatečná odolnost proti UV záření, problematická svařitelnost (příliš velký podíl plniva ve hmotě) u syntetických fólií, stékavost, "krokodýling" a puchýře u asfaltových hydroizolačních materiálů.

Záruky

Záruky a životnost - to jsou základní parametry, které by měly být vyřešeny. Způsoby a parametry jsou známé, ale jejich uvedení do praxe je problematické.

Záruka je zákonná nebo smluvní vlastnost. Délka záruky je určena příslušným zákonným ustanovením, nebo může být uvedena ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem. Je nutné upozornit, že zákonem požadované záruky (dva roky) znamenají, že po uplynutí této doby může střešní plášť přestat plnit svou funkci. Proto je vhodné do smlouvy zahrnout očekávání investora na trvanlivost dodaného díla.Autor textu: Marek Novotný
Zdroj: Vydavateplství GRADA Publishing a.s., publikace Hydroizolace plochých střech

Publikace Hydroizolace plochých střech, vydavatelství Grada Publishing a.s.Rubriky článků