Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Bezpečnost požární, pokládky asfaltových pásů a klimatické podmínky

29. 2. 2016

Bezpečnost pokládky

Ilustrační foto, pokládka asfaltových pásů, zdroj: Střechy ChodskáAsfaltové hydroizolační pásy obvykle natavují na podklad a mezi sebou pomocí plamene propanbutanového hořáku. Jedná se tedy o práci s otevřeným ohněm, která vyžaduje dodržování nezbytných bezpečnostních předpisů. Jsou však situace, kdy právě proto nelze tuto technologii použít. Určitým řešením může být v některých případech použití moderních samolepících asfaltových pásů. Hydroizolační fólie jsou z tohoto pohledu bezpečnější, protože se pokládají bez použití otevřeného ohně, jen s použitím chemických svařovacích prostředků, lepidel, vulkanizací, ale nejčastěji se svařují horkým vzduchem.

Požární hledisko

Vodotěsná izolace z hydroizolační fólie je oproti asfaltovým pásům náchylnější na propálení. Na druhou stranu vodotěsná izolace z hydroizolační fólie představuje z hlediska množství hořlavých hmot výrazně menší požární zatížení objektu než vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Chování střech vystavených vnějšímu požáru se hodnotí s ohledem na riziko šíření požáru střešním pláštěm a rozlišuje se, zda se jedná o střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru, nebo o střešní plášť mimo požárně nebezpečný prostor. Zkouškou se prověřuje vždy celá konkrétní skladba střešního pláště. V současné době je však v obou technologiích k dispozici celá řada výrobků, které splňují požadavky na střešní pláště v požárně nebezpečných prostorech.

Klimatické podmínky pro realizaci v nepříznivých obdobích roku

Ilustrační foto, pokládka asfaltových pásů, zdroj: Střechy ChodskáV podtstě se jedná o možnost pokládky vodotěsné izolace v zimě (za chladu) nebo za vlhka. Je však nutno upozornit, že provádění střešního souvrství v nepříznivých klimatických podmínkách nezáleží jen na technických vlastnostech například povlakových izolací, ale zejména na kvalitě lidské práce. Klasické hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu je možné pokládat při teplotách do +5°C, modifikované pásy (především SBS) je možné při dodržení nezbytných opatření, jako jsou například temperované skladby apod., pokládat se souhlasem výrobce i při nižších teplotách (mimořádně do teploty až -5°C). Podklad pro natavení asfaltových pásů však musí být vždy suchý. V případě hydroizolační fólií je z tohoto pohledu situace příznivější, protože pokládka termoplastických fólií svařovaných horkým vzduchem je možná také do teploty -5°C, ale již například elastomerní fólie s volnou pokládkou a se suchou montáží lze pokládat do teploty až -10°C. Většinu fólií lze pokládat i na zavlhlé podklady, o možnosti pokládky konkrétního druhu fólie při nízkých teplotách obvykle rozhoduje technologie jejich spojování (a interní technologické předpisy výrobce fólie).

Speciální multifunkční využití hydroizolačních fólií

Hydroizolační fólie mohou plnit na rozdíl od asfaltových pásů vedle své základní hydroizolační funkce i další provozní nebo technologické funkce. Například některé speciální fólie z mPVC mohou tvořit i přímou pochůznou plochu balkonů nebo lodžií. Spolu s hydroizolačními fóliemi jsou však dnes nabízeny pro použití na plochých střechách i fotovoltaické solární systémy, zajišťující ekologickou výrobu elektrické energie přímo ze sluneční energie. Firma FDT dokonce nabízí hydroizolační fólii EVALON - Solar na materiálové bázi EVA (etylen-vinyl-acetát) s integrovanými flexibilními fotovoltaickými články umístěnými na jejím horním povrchu.

Cenové důvody

Ilustrační foto, hydroizolační a asfaltové pásyTechnologie povlakové izolace z hydroizolačních fólií může být v řadě případů levnější než technologie asfaltových pásů. Pokud není ze statických důvodů možné další přitížení střešního pláště nebo je problematické odstranění dožilé vodotěsné izolace z asfaltových pásů či hydroizolační fólie bez poškození podkladu, bývá u rekonstrukce střech v souhrnu levnější použití povlakové izolace z nové hydroizolační fólie s téměř zanedbatelnou plošnou hmotností.

Ostatní důvody

Ve většině konkrétních případů jsou v zásadě technicky použitelné obě technologie - proto se lze také často setkat s tím, že některé realizační firmy nabízí pro danou zakázku na výběr obě technologie. Někdy je dokonce z těchto dvou technologií nabízena právě jen ta, pro kterou má realizační firma náhodou volnou kapacitu. I to se někdy stává jedním z kritérií. Jak lze posoudit z výše uvedeného výčtu (který jistě nebude úplný a připouštím, že v některých případech může být i diskutabilní), není tak jednoduché rozhodnout se pro tu či onu technologii. Návrh spolehlivé vodotěsné izolace ovlivňuje, jak již bylo uvedeno, celá řada konkrétních technických a provozních podmínek. Někdy převažuje hledisko investiční náročnosti, jindy sehrávají svoji roli klimatické podmínky pro realizaci nebo čas.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství Grada


Štítky: Plochá střecha
Rubriky článků