Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Vodotěsná izolace střech se střešními zahradami

4. 1. 2016

Vodotěsná izolace střech se střešními zahradami

Často se lze setkat s názorem, že spolehlivou vodotěsnou izolaci pod střešními zahradami může tvořit jen hydroizolační fólie. Většina hydroizolačních fólií je skutečně v ploše odolná proti prorůstání kořenů rostlin. Ne všechny tyto fólie však mají také tak odolné spoje. Proto je nutné vyžadovat i u hydroizolačních fólií prohlášení výrobce, nebo raději přímo atest (v SRN atest FLL) o neprorůstání kořenů rostlin. Většina významných výrobců asfaltových hydroizolačních pásů však dnes nabízí na vytvoření vodotěsné izolace střešních zahrad speciální asfaltové pásy, u kterých je zajištěna jejich odolnost proti prorůstání kořenů rostlin buď zabudováním měděné fólie, nebo přidáním speciálních aditiv do asfaltové krycí hmoty. I v tomto případě je však nutné mít k dispozici atest.

Možnost mechanického poškození u střešních zahrad

Ilustrační foto - Zelené střechy, zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleněPokud tvoří podklad pod vegetačním souvrstvím střešní zahrady přímo povlaková izolace (u klasické jednoplášťové nebo dvouplášťové střechy), je vodotěsná izolace z asfaltových pásů odolných proti prorůstání kořenů rostlin spolehlivější než vodotěsná izolace z hydroizolační fólie. Vodotěsná izolace je totiž více ohrožena jak při realizaci vlastího vegetačního souvrství střešní zahrady dopravou a pokládkou jednotlivých vrstev vegetačního souvrství, tak zejména při pozdější údržbě střešní zahrady. Tento problém odpadá zejména v případě použití střechy s opačným pořadím vrstev (tzv. obrácené střechy) nebo DUO střechy, kdy je vodotěsná izolace chráněna proti mechanickému poškození tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, nebo v případě použití vhodné vícefunkční drenážní a hydroakumulační vrstvy vegetačního souvrství - vytvořené například z nopové fólie.

Možnost mechanického poškození u neprůchodných střech


Pokud se jedná o klasické ploché střechy s povrchem vytvořeným povrchovou  izolací, lze konstatovat, že vodotěsná izolace z asfaltových pásů je obecně méně choulostivá na proražení či jiné mechanické poškození než vodotěsná izolace z hydroizolační folie. U střech s hydroizolační fólií by proto měly mít na střechu přístup pouze osoby poučené, které budou seznámeny s vlastnostmi této pavlakové izolace. Fólie je nutno chránit před mecha­nickým poškozením (zejména ostrohrannými a špičatými přědměty) a propálením pečlivěji než asfaltové pasy.

Neprůchodné ploché střechy s provozním zařízením a jeho údržbou


Jedná se zpravidla o ploché střechy, na kterých je umístěno technologické zařízení, které je nutné pravidelně (tj. i v zimě) kontrolovat a udržovat (ventilátory, základové stanice telefonních operátorů apod.). Povlaková izolace z hydroizolační fólie je při námraze nebo v zimě se sněhem velmi kluzká, proto může být pro obsluhu těchto zařízení v tomto období někdy i nebezpečná. Někteří výrobci fólií proto jako příslušenství dodávají speciální fólie s profilovaným povrchem se sníženou klouzavostí na vytvoření obslužných přístupových cest k těmto zařízením. Tyto speciální fólie se obvykle pokládají na povrch vlastní hydroizolační fólie. V tomto případě může být používání asfaltových pásů bezpečnější.


Možnost mechanického poškození povlakové izolace u střešních terasIlustrační foto - Zelené střechy, zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

K mechanickému poškození povlakové izolace může dojít zejména v případě použití tzv. dlažby na ppodložkách. V tomto případě jen proto lepší použití střechy s opačným pořadím vrstev nebo tzv. DUO střechy, než osadit podložky u klasické jednoplášťové střechy přímo na povlakovou izolaci. U vodotěsné izolace z asfaltových pásů dochází k zatlačování podložek do asfaltového pásu, v případě hydroizolačních fólií může dojít k úmyslnému nebo náhodnému mechanickému poškození fólie v mezerách mezi dlaždicemi.

Možnost mechanického poškození povlakové izolace při odstraňování sněhu

V případě sněhových kalamit (například zima 2005/2006) může být někdy nutné zajistit odstranění sněhu ze střechy. V takovém případě je vždy spolehlivější dvouvrstvá izolace z asfaltových hydroizolačních pásů než mechanicky zranitelnější hydroizolační fólie.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství Grada


 

 


Rubriky článků