Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Rozdíly asfaltových pásů a fólií pro ploché střechy, 2.díl

17. 12. 2015

Realizace povlakové izolace

Kvalita a dlouhodobá spolehlivost vodotěsné izolace závisí samozřejmě také na kvalitě její pokládky. Proto by tuto práci měli provadět zkušení a pro danou technologii dobře proškolení­ pracovníci. Vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů je v podstatě schopná realizovat každá­ odborná firma zabývající se pokládkou vodotěsných izolací. Není zpravidla nutné žádné speciální nářadí a pro pokládku jakéhokoli asfaltového natavitelného pásu postačí obvykle běžný propanbutanový hořák s příslušenstvím (i zde se však dnes uplatňuje technický pokrok a nastupují speciální boční hořáky, vodící tyče, přítlačné válečky apod.). Naopak pro pokládku izolace z hydroizolačni fólie je nutností nejen speciální vybavení, ale především řádné odbor­né proškolení pracovníků realizační firmy výrobcem nebo dovozcem konkrétní hydroizolační fólie.
Hydroizolační fólie se dnes vyrábějí v závislosti na jejich chemickém složení v několika základních druzích, mají proto někdy odlišné vlastnosti, a často i jinou technologii poklád­ky. Pokládka každého druhu fólie proto obvykle vyžaduje specifické pracovní postupy. Spo­lehlivost vodotěsné izolace z hydroizolačních fólií je oproti asfaltovým pásům více závislá na dodržování technologické kázně při jejich pokládce a na kvalitě opracování detailů na střeše. Jde o zcela jiné pracovní a technologické postupy než u asfaltových pásů. Pokládka hydroizo­lační fólie je také zpravidla rychlejší než pokládka asfaltových pásů.

Údržba povlakové izolace

Úvodem je nutno konstatovat, že neexistuje naprosto bezúdržbová střecha. Vždy je nutno střešní plášť pravidelně kontrolovat, odstraňovat nánosy nečistot, náletovou zeleň, čistit vtoky a kontrolovat spoje a napojení vodotěsné izolace na ostatní konstrukce. Z hlediska údržby však není lhostéjné, zda se jedná o střechu s povlakovou izolací z modifikovaných asfaltových pásů nebo z hydroizolační fólie:

Modifikované asfaltové pásy, tvořící dnes vrchní vrstvu vodotěsné izolace, jsou vždy opat­řeny ochrannou vrstvou z drcené břidlice nebo z keramického granulátu na jejich horním povrchu. Tato povrchová úprava je nezbytná u vrchních asfaltových pásů modifikovaných  SBS. Výjimkou mohou být asfaltové pásy modifikované APP, které  jsou odolné vůči UV záření, a mohou se proto zpravidla používat i bez této ochranné vrstvy.

Při použití kvalitních modifikovaných asfaltových pásů se z tohoto pohledu jedná (oproti minulosti) o bezúdržbovou technologii. Klasické černé hydroizolační asfaltové pásy je však vždy nutné chránit proti účinkům UV záření a ohřívání jejich povrchu v létě reflexními ochrannými nátěry, které se musí pravidelně obnovovat. Případné opravy vodotěsné izolace z jakýchkoli asfaltových pásů (oprava spojů, napojení na přilehlé konstrukce apod.) zvládne každá běžná realizační firma zabývající se prováděním vodotěsných izolací.*

Hydroizolační fólie jsou z tohoto pohledu také bezúdržbové. Po celou dobu jejich životnosti se neprovádí žádné údžbové práce typické pro klasické pásy z oxidovaného asfaltu - po celou dobu jejich životnosti nelze na hydroizolační folie nanášet žádné nátěry. I zde však existují vyjímky - některé fólie z polyizobutylenu (PIB) je možné opatřit barevnými nátěry. Pro případné opravy vodotěsné izolace z hydroizolační fólie je však třeba mít k dispozici pro danou technologii nejen odborně vyškolenou realizační firmu, ale i stejný typ fólie (viz bod s).

Jednovrstvá nebo dvouvrstvá vodotěsná izolace

Dvouvrstvý systém vodotěsné izolace z asfaltových je za předpokladu kvalitního provedení obou vrstev obecně hydroizolačně spolehlivější než jednovrstvý systém. Dvouvrstvý systém s celkovou tloušťkou hydroizolačního souvrství asfaltových pásů minimálně 7,2 mm (například 3 mm tl. samolepící asfaltový pás +4,2 mm tl. vrchní asfaltový pás s posypem) je ale také mechanicky méně zranitelný než jednovrstvá izolace z fólie tl. min. 1,2 mm. Zavedením jednovrstvé izolace z asfaltových pásů tl. 5 mm se dnes i tato klasická vodotěsná izolace přibližuje k izolacím z hydroizolačních fólií.

 
* Základní surovinou pro výrobu k!asických natavitelných asfaltových hydroizolačních pásu je oxidovaný asfalt. Výrazného zlepšení technických parametrů asfaltových pásu se dosahuje přidaním určité přísady
do asfaltu, tedy jeho modifikací. Takto upravené asfalty proto nazýváme modifikované. Dnes se asfalt upravuje buď kaučukem styren-butadien-styrenem (zkratka SBS), nebo ataktickým polypropylenem (zkratka APP).  Detailnější popisy oxidovaných nebo modifikovaných asfaltových pásů nebo různých druhů hydroizolačních fólií byly publikovány například v knize Hanzalová-Šilarová a kolektiv: Ploché střechy, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT v roce 2005.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda

Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství Grada


Rubriky článků