Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Ploché střechy

Asfaltové pásy a fólie na plochých střechách

15. 11. 2015

Všeobecné údaje

Rozhodnutí o výběru vhodné vodotěsné izolace na plochou střechu bývá někdy obtížné i pro odborníky. Nejjednodušší to mají zástupci výrobců hydroizolačnich výrobků - použití právě jejich výrobků je zpravidla pro každou střechu téměř vždy tím nejlepším a nejrozumnějším řešením. Z pohledu realizační firmy to již tak jednoznačné nebývá, protože při převisu nabídky nad poptávkou jde každé realizační firmě především o získání zakázky, někdy i za každou cenu. Zákazník se však rozhoduje o použití vhodné vodotěsné izolace (a spolu s tím často i o výběru  vhodné realizační firmy) obvykle jen podle ceny a někdy ještě podle délky záruky. Zpravidla očekává, že při často požadované záruce pěti až deseti let bude jeho střecha dobře a spolehlivě sloužit ještě několik dalších desetiletí.

 
Hydroizolace Icopal, zdroj: Icopal
Obr.: Hydroizolace Icopal, zdroj: Icopal

I přes velmi rychlý nástup hydroizolačních fólií, k němuž došlo po roce 1990, je u nás dosud vodotěsná izolace z asfaltových pásu nejrozšířenější. Pokud jde o spolehlivost, jsou obě technologie srovnatelné - obě jsou spolehlivé. Jsou však mezi nimi rozdíly nejen technické a cenové, ale velmi často i uživatetské. Často se lze setkat s dotazy na vhodnost použití té či oné technologie na konkrétní střechu. Každý výrobce hydroizolačních výrobků obvykle vyzdvihuje přednosti svých produktu, někdy i v porovnání 5 jinými technologiemi. Výrob­ci hydroizolačních fólii například často poukazují na jejich velmi malou plošnou hmot­nost a vynikající difuzní propustnost oproti izolacím z asfaltových pásu. Mají pravdu. Celá řada technických parametrů nebo vlastností obou technologii je však podobná, případně nebývají jejích rozdíly pro konkrétní střechu nijak zásadně důležité. Vývoj nových výrobků v oblasti asfaltových pásu i hydroizolačních fólií však postupně obě technologie sbližuje, takže se dnes můžeme setkat i s hydroizolačními fóliemi, které obsahují určité procento asfaltu. Některé z nich (fólie na bázi OCB) lze dokonce stejně jako asfaltové pásy svařovat pomocí plamene propanbutanového hořáku. Stejně tak jsou dnes nabízeny modifikované asfaltové pásy určené k mechanickému kotvení, jejichž přesahy lze svařovat pomocí horkovzdušného agregátu - tedy i zde jsou používány pracovní postupy, dříve dominantně využívané pouze u vodotěsných izolací z hydroizolačních fólií.

Technické rozdíly


Základní porovnání obou technologií

Vlastnosti Asfaltové hydroizolační pásy Hydroizolační fólie
Pokládka - v jedné vrstvě
- dvouvrstvá
- pouze v jedné vrstvě
Způsob pokládky - natavením
- volná pokládka s kotvením
- dtto se stabilizační vrstvou
- samolepící za studena
- nalepení lepidlem
- volná pokládka
- dtto se stabilizační vrstvou
- samolepící fólie
- nalepením
Tloušťka hydroizolace - jednovrstvá tl. cca 5 mm
- dvouvrstvá tl. min. 7,2mm
tl. 1,2mm a více
Plošná hmotnost - jednovrstvá cca 6kg/m2
- dvouvrstvá 9 až 12 kg/m2
1,5 kg/m2 až 3 kg /m2
 Faktor difuzního odporu  μ = 15 000 až 60 0000 μ  = 12 0000 až 260 000
 Ekvivalentní difuzní tloušťka  Sd = cca 130 až 510 m  Sd = cca 15 až 390 m

Ostatní rozdíly

Statické podmínky pro možnou aplikaci vhodné technologie vodotěsné izolace

Asfaltové pásy, ilustrační fotoStatické důvody mohou omezit, vyloučit nebo naopak preferovat použití hydroizolační fólie. V podstatě jde o to, zda je vůbec možné přikotvení hydroizolační  fólie či asfaltového pásu upevňovacími prvky k podkladu, nebo zda je možné přitížit nosnou konstrukci střešního pláště násypem z kačírku (při použití volně položené hydroizolační fólie), nebo natavenými hmotnějšími asfaltovými pásy.

Stav podkladních vrstev střešního pláště

Při rekonstrukcích plochých střech se někdy setkáváme s poruchami vodotěsné izolace způsobenými nestabilním podkladem. Jedná se často o nedilatovaný cementový potěr s trhlinami, plošné pohyby podkladních vrstev střešního pláště vyvolané teplotními vlivy nebo chvění střešního pláště způsobené technologickým zařízením u halových výrobních objektů (podvěsná doprava, jeřáby apod.). V těchto případech jsou využívány výborné technické vlastnosti hydroizolačních fólií, které umožňují využít jejich tažnosti až 500% (dle druhu fólie) a vytvořit tak na podkladu nezávislou spolehlivou vodotěsnou izolaci. Současná nabídka moderních modifikovaných asfaltových pásů sice také umožňuje vytvoření podobné jednovrstvé a na podkladu nezávislé vodotěsné izolace, ale s nižší tažností.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství GradaRubriky článků