Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

Montáž okapů - způsob montáže háků podokapních žlabů

19. 7. 2013

Montáž podokapních žlabů je možno rozdělit na montáž háků a montáž žlabů. Montáž žlabových háků se provede tak, že se jednotlivé háky roztřídí podle spádů a montáž se začne prvním spádem. Na nejnižší místo, kde bude umístěn žlabový kotlík, se přibije na patu krokve nejhlubší hák. Na druhou stranu okapu, kde bude nejvyšší bod žlabu, se přibije nejméně hluboký hák. Od háku nejhlubšího se vede šňůra vnitřním spodním okrajem půlkruhového háku, silně se natáhne a spojí se na stejném místě s nejmělčím hákem.


Montáž žlabových hákůObr 1. Montáž žlabových háků


Šňůra musí tvořit spád směrem ke kotlíku, což se zjišťuje vodováhou. Potom se natáhne šňůra i po vnější straně háků, tedy tam, kde je přinýtována příponka pro přichycení žlabu. Natažené šňůry nedovolí, aby se háky připevnily hluboko nebo vysoko, blízko nebo daleko od střechy. Potom se připevní další mezilehlé háky. Šňůra se musí o háky jenom zlehka opírat. Při montáži hranatých háků je postup montáže stejný jako u půlkruhových žlabů. Je třeba dbát na to, aby spodní hrana háků byla ve vodorovné poloze.

Montáž půlkruhových podokapních hákůObr.2 Montáž půlkruhových podokapních háků
a) vytvoření spádu dlouhými háky
b) stejně dlouhými háky s přetočenou patkou


Má-li hák normální rovnou patku, vytvoří se spád různou délkou háků, u háků s přetočenou patkou, kterou se na krokve přibíjí z boku, se vytvoří spád v míře omezené výškou průřezu krokve. Na slohových a historických budovách se používají tzv. konzolové háky připevňované do kapes ve zdivu. Pokud se připevňují háky shora na bednění nebo na špalíky osazené do betonu, musí se zapustit, aby hladce lícovaly s povrchem a nevadily při montáži okapového plechu nebo při kladení krytiny.

Spojování žlabůObr. 3 Spojování žlabů


Žlaby se zavěšují do háků v osmi až dvanáctimetrových kusech. Před montáží se také žlab opatří čílky a hrdly, popřípadě rohy a kouty, je-Ii okap lomený. Zásadou je připravit žlab před montáží tak, aby bylo co nejméně spojování na střeše, které se právě u podokapních žlabů provádí velice obtížně. Připravené kusy se vytáhnou na střechu a vloží se do háků, pronýtují se a spájí ostatní spoje a žlaby se upevní příponkami. Před montáží kotlíků se prováží osy stojatých kanalizačních trub olovnicí, aby byly odpadní trouby přesně svislé a aby se potom při nesprávně osazeném kotlíku nemuselo natáčet koleno, což by vzhled fasády hyzdilo. Při délce okapu větší než 2x 12 m je nutné na rozvodí žlabu provést dilatační spoj. Sbírá-li kotlík vodu ze dvou stran, je potřeba žlaby do kotlíku z obou stran zasunout a upravit dilatační spoj také v kotlíku tím, že se žlaby spojí volným zasunutím a vose kotlíku se do dna překrývajících se žlabů vyřízne otvor, jehož hrany se sklepou dovnitř, aby voda ze žlabu hladce vytékala a nakonec beze zbytku odkápla. Na obrázku ID je podokapní žlab vyobrazen detailněji. Je to typ, který má naválky na obou stranách a přinýtované příponky na uchycení žlabu. Je zde i konzolový hák, na nýtovaný na stopce z kulatiny, která je zazděná v kapse zdi (obr. 1 C). Obrázek 2 představuje montáž háků podokapních žlabů. Obrázek 3 řeší spojování žlabů do větších délek. Okapy systémových krytin větraných střech řeší obrázky 4 a 5.

Provedení okapu s hranatým podokapním žlabem
Obr. 4 Provedení okapu s hranatým podokapním žlabem oplechování římsy s krytinou z břidlice


Provedení okapu s kulatým podokapním žlabem s krytinou z tašek
Obr. 5 Provedení okapu s kulatým podokapním žlabem s krytinou z tašek


Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří LangerŠtítky: Okapový systém, Dešťové svody, Okapnice
Rubriky článků